Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 5:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 5:18

Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN 1 , haruslah ia menguraikan rambut w  perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, x  ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. y 

AYT (2018)

Imam harus menyuruh wanita itu berdiri di hadapan TUHAN dengan rambut terurai, dan meletakkan kurban sajian pengingat, yaitu kurban sajian kecemburuan ke tangan wanita itu. Sedang imam memegang air pahit yang mendatangkan kutuk.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 5:18

Setelah sudah dihadapkan imam akan perempuan itu demikian kepada hadirat Tuhan, maka hendaklah diuraikannya rambut perempuan itu dan kepada tangannya diberikannya persembahan makanan perdakwaan, yaitu persembahan makanan gairat, maka pada tangan imam hendaklah ada air yang mengadakan celaka dan laknat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 5:18

Kemudian ia harus menguraikan rambut wanita itu, dan menaruh tepung persembahan kecurigaan ke dalam tangannya, sedangkan imam sendiri memegang air pahit yang mendatangkan kutuk.

MILT (2008)

Dan imam itu harus menempatkan wanita itu di hadapan TUHAN YAHWEH 03068, dan haruslah dia mengurai rambut kepala wanita itu, dan haruslah dia menaruh persembahan sajian ingat-ingatan di telapak tangan wanita itu, itulah persembahan sajian kecemburuan; dan di tangan imam itu haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk.

Shellabear 2011 (2011)

Setelah imam menghadapkan perempuan itu ke hadirat ALLAH, ia harus menguraikan rambut perempuan itu dan meletakkan di telapak tangannya persembahan pengingat, yaitu persembahan bahan makanan karena rasa cemburu. Sementara itu, di tangan imam sendiri harus ada air pahit yang mendatangkan kutuk.

AVB (2015)

Setelah imam menghadapkan perempuan itu ke hadirat TUHAN, hendaklah dia menguraikan rambut perempuan itu dan meletakkan di telapak tangannya persembahan pengingat, iaitu persembahan bahan makanan kerana rasa cemburu itu. Sementara itu, di tangan imam sendiri hendaklah ada air pahit yang mendatangkan kutukan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 5:18

Apabila imam
<03548>
sudah menghadapkan
<05975>
perempuan
<0802>
itu kepada
<06440>
TUHAN
<03068>
, haruslah ia menguraikan
<06544>
rambut
<07218>
perempuan
<0802>
itu, lalu meletakkan
<05414>
korban
<04503>
peringatan
<02146>
, yakni korban sajian
<04503>
cemburuan
<07068>
, ke atas
<05921>
telapak tangan
<03709>
perempuan itu, sedang di tangan
<03027>
imam
<03548>
haruslah ada
<01961>
air
<04325>
pahit
<04751>
yang mendatangkan kutuk
<0779>
.

[<01931>]
TL ITL ©

SABDAweb Bil 5:18

Setelah sudah dihadapkan
<05975>
imam
<03548>
akan perempuan
<0802>
itu demikian kepada hadirat
<06440>
Tuhan
<03068>
, maka hendaklah diuraikannya
<06544>
rambut
<07218>
perempuan
<0802>
itu dan kepada
<05921>
tangannya
<03709>
diberikannya
<05414>
persembahan makanan
<04503>
perdakwaan
<02146>
, yaitu persembahan makanan
<04503>
gairat
<07068>
, maka pada tangan
<03027>
imam
<03548>
hendaklah ada
<01961>
air
<04325>
yang mengadakan
<0779>
celaka
<04751>
dan laknat
<0779>
.
AYT ITL
Imam
<03548>
harus menyuruh wanita
<0802>
itu berdiri
<05975>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
dengan rambut
<07218>
terurai
<06544>
, dan meletakkan
<05414>
kurban sajian
<04503>
pengingat
<02146>
, yaitu kurban sajian
<04503>
kecemburuan
<07068>
ke tangan
<03709>
wanita
<0802>
itu. Sedang imam
<03548>
memegang
<03027> <01961>
air
<04325>
pahit
<04751>
yang mendatangkan kutuk
<0779>
.

[<0853> <0853> <05921> <0853> <01931>]
AVB ITL
Setelah imam
<03548>
menghadapkan
<05975>
perempuan
<0802>
itu ke hadirat
<06440>
TUHAN
<03068>
, hendaklah dia menguraikan
<06544>
rambut
<07218>
perempuan
<0802>
itu dan meletakkan
<05414>
di
<05921>
telapak tangannya
<03709>
persembahan
<04503>
pengingat
<02146>
, iaitu persembahan bahan makanan
<04503>
kerana rasa cemburu
<07068>
itu
<01931>
. Sementara itu, di tangan
<03027>
imam
<03548>
sendiri hendaklah ada
<01961>
air
<04325>
pahit
<04751>
yang mendatangkan kutukan
<0779>
.

[<0853> <0853> <0853>]
HEBREW
Myrramh
<0779>
Myrmh
<04751>
ym
<04325>
wyhy
<01961>
Nhkh
<03548>
dybw
<03027>
awh
<01931>
tanq
<07068>
txnm
<04503>
Nwrkzh
<02146>
txnm
<04503>
ta
<0853>
hypk
<03709>
le
<05921>
Ntnw
<05414>
hsah
<0802>
sar
<07218>
ta
<0853>
erpw
<06544>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
hsah
<0802>
ta
<0853>
Nhkh
<03548>
dymehw (5:18)
<05975>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Bil 5:18

Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN 1 , haruslah ia menguraikan rambut w  perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, x  ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. y 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 5:18

Apabila imam 1  sudah menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN, haruslah ia menguraikan 2  rambut perempuan itu, lalu meletakkan 3  korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam 1  haruslah ada air pahit 4  yang mendatangkan kutuk.

Catatan Full Life

Bil 5:18 1

Nas : Bil 5:18

Jikalau seorang suami mencurigai istrinya telah berbuat zinah namun kekurangan bukti, maka suami dapat memperhadapkan istrinya kepada Tuhan supaya menentukan apakah ia bersalah atau tidak bersalah. Peraturan ini melindungi wanita itu dari tuduhan palsu, dan juga menyediakan cara untuk menentukan kesalahannya apabila perlu. Jikalau ia bersalah, ia akan menjadi sakit sebagai akibat hukuman Allah (ayat Bil 5:21-28).

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA