Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 19:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 19:13

Tangan seorangpun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari b  dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala c  berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung d  itu."

AYT (2018)

Tidak ada satu tangan pun yang boleh menyentuhnya karena dia pasti akan dirajam atau dipanah, entah itu binatang atau manusia, dia tidak akan hidup. Ketika trompet berbunyi panjang, mereka baru boleh mendaki gunung itu.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 19:13

Seorangpun jangan menjamah akan dia, karena tak dapat tiada orang itu akan dilontari dengan batu atau dipanah terus sampai mati; baik binatang baik manusia tiada boleh dihidupi lagi. Maka apabila tanduk kambing itu dibunyikan perlahan-perlahan bolehlah mereka itu mendaki bukit itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 19:13

orang itu harus dilempari batu atau dipanah, dan tak boleh disentuh. Ini berlaku baik untuk manusia maupun untuk hewan; semua yang melewati batas itu harus dihukum mati. Pada waktu terdengar bunyi panjang dari trompet, orang-orang itu harus mendaki gunung."

TSI (2014)

Tidak ada yang boleh melewati batas itu, baik manusia ataupun binatang. Manusia maupun binatang yang melewatinya tidak boleh disentuh, tetapi harus langsung dilempari batu atau dipanah sampai mati. Orang Israel tidak boleh mendekati gunung itu sampai mereka mendengar bunyi sangkakala yang panjang.’”

MILT (2008)

Dan tangan siapa pun tidak boleh menyentuhnya, sebab, pastilah dia akan mati dilempari batu, atau dipanahi; apakah binatang atau orang, dia tidak akan dibiarkan hidup. Pada saat sangkakala berbunyi, mereka boleh mendaki gunung itu."

Shellabear 2011 (2011)

Tidak satu tangan pun boleh menyentuh orang itu, karena ia pasti dirajam atau dipanah sampai mati. Entah binatang ataupun manusia tidak akan dibiarkan hidup.' Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendekati gunung itu."

AVB (2015)

Tiada satu tangan pun boleh menyentuh orang itu, kerana dia pasti direjam atau dipanah sampai mati.’ Baik haiwan mahupun manusia tidak akan dibiarkan hidup. Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendekati gunung itu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 19:13

Tangan
<03027>
seorangpun tidak
<03808>
boleh merabanya
<05060>
, sebab
<03588>
pastilah
<05619> <00> <05619> <00>
ia dilempari
<00> <05619> <00> <00> <05619> <00>
dengan batu
<00> <05619> <00> <05619>
atau
<0176>
dipanahi sampai mati
<03384> <03384>
; baik
<0518>
binatang
<0929>
baik
<0518>
manusia
<0376>
, ia tidak
<03808>
akan dibiarkan hidup
<02421>
. Hanya apabila sangkakala
<03104>
berbunyi panjang
<04900>
, barulah mereka
<01992>
boleh mendaki
<05927>
gunung
<02022>
itu."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 19:13

Seorangpun jangan
<03808>
menjamah
<05060>
akan dia, karena
<03588>
tak dapat tiada orang itu akan dilontari
<05619>
dengan batu
<05619>
atau
<0176>
dipanah
<03384>
terus
<03384>
sampai mati; baik
<0518>
binatang
<0929>
baik
<0518>
manusia
<0376>
tiada
<03808>
boleh dihidupi
<02421>
lagi. Maka apabila tanduk kambing
<03104>
itu dibunyikan
<04900>
perlahan-perlahan bolehlah mereka
<01992>
itu mendaki
<05927>
bukit
<02022>
itu.
AYT ITL
Tidak
<03808>
ada satu tangan
<03027>
pun yang boleh menyentuhnya
<05060>
karena
<03588>
dia pasti akan dirajam
<05619> <05619>
atau
<0176>
dipanah
<03384> <03384>
, entah
<0518>
itu binatang
<0929>
atau
<0518>
manusia
<0376>
, dia tidak
<03808>
akan hidup
<02421>
. Ketika trompet
<03104>
berbunyi panjang
<04900>
, mereka
<01992>
baru boleh mendaki
<05927>
gunung
<02022>
itu.’”

[<00>]
AVB ITL
Tiada
<03808>
satu tangan
<03027>
pun boleh menyentuh
<05060>
orang itu, kerana
<03588>
dia pasti direjam
<05619> <05619>
atau
<0176>
dipanah sampai mati
<03384> <03384>
.’ Baik
<0518>
haiwan
<0929>
mahupun
<0518>
manusia
<0376>
tidak
<03808>
akan dibiarkan hidup
<02421>
. Apabila sangkakala
<03104>
berbunyi panjang
<04900>
, barulah mereka
<01992>
boleh mendekati
<05927>
gunung
<02022>
itu.”

[<00>]
HEBREW
rhb
<02022>
wley
<05927>
hmh
<01992>
lbyh
<03104>
Ksmb
<04900>
hyxy
<02421>
al
<03808>
sya
<0376>
Ma
<0518>
hmhb
<0929>
Ma
<0518>
hryy
<03384>
hry
<03384>
wa
<0176>
lqoy
<05619>
lwqo
<05619>
yk
<03588>
dy
<03027>
wb
<0>
egt
<05060>
al (19:13)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 19:13

Tangan seorangpun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang 1  baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala 2  berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu."

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA