Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 19:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 19:19

Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, r  dan tuanku telah berbuat kemurahan s  besar kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, t  pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku.

AYT (2018)

Lihat, hambamu ini sudah mendapat belas kasihan di matamu dan engkau sudah menunjukkan kemurahan dengan menyelamatkan nyawa hamba. Namun, aku tidak sanggup melarikan diri ke pegunungan itu sehingga bisa-bisa aku akan tersusul oleh malapetaka itu, lalu mati!

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 19:19

Jikalau kiranya hamba telah mendapat kasihan dari pada hadirat Tuhan, hendaklah kiranya Tuhan membesarkan pula rahmat Tuhan, yang telah Tuhan tunjuk kepada hamba, tegal Tuhan hendak memeliharakan nyawa hamba, karena hamba tiada sampai kuasa hendak lari ke gunung, kalau-kalau celaka itu lekat pada hamba, lalu hamba mati.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 19:19

Memang, Tuan telah sangat menolong saya dan menyelamatkan nyawa saya. Tetapi pegunungan itu begitu jauh; jangan-jangan saya tersusul bencana itu lalu mati sebelum sampai di sana.

TSI (2014)

Tuan sudah sangat berbaik hati dengan menyelamatkan nyawa saya. Tetapi daerah perbukitan itu terlalu jauh! Kalau saya berusaha lari ke sana, saya akan mati sebelum sampai.

MILT (2008)

Lihatlah, sekarang hambamu telah mendapatkan belas kasihan di matamu, dan engkau telah memperbesar kasih setiamu yang telah engkau lakukan kepadaku dengan menyelamatkan jiwaku. Namun, aku tidak sanggup untuk melarikan diri ke pegunungan agar bencana itu tidak menimpa aku sehingga aku mati.

Shellabear 2011 (2011)

Memang Tuan telah mengasihani hambamu ini, dan Tuan sudah menunjukkan kepedulian yang besar kepada hamba dengan menyelamatkan nyawa hamba. Tetapi hamba tidak sanggup lari ke pegunungan itu, jangan-jangan hamba akan terkejar oleh malapetaka itu lalu mati.

AVB (2015)

Memang tuan telah mengasihani hambamu ini, dan tuan sudah menunjukkan kebaikan yang besar kepada hamba dengan menyelamatkan nyawa hamba. Tetapi hamba tidak sanggup lari ke pergunungan itu, jangan-jangan hamba dipintasi malapetaka itu lalu mati.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 19:19

Sungguhlah
<02009>
hambamu
<05650>
ini telah dikaruniai
<04672>
belas kasihan
<02580>
di hadapanmu
<05869>
, dan tuanku telah berbuat
<06213>
kemurahan
<02617>
besar
<01431>
kepadaku
<05978>
dengan memelihara
<02421>
hidupku
<05315>
, tetapi jika aku
<0595>
harus lari
<04422>
ke pegunungan
<02022>
, pastilah
<06435>
aku akan tersusul
<01692>
oleh bencana
<07451>
itu, sehingga matilah
<04191>
aku.

[<04994> <0834> <03808> <03201>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 19:19

Jikalau
<02009>
kiranya
<04994>
hamba
<05650>
telah mendapat
<04672>
kasihan
<02580>
dari pada hadirat
<05869>
Tuhan, hendaklah kiranya Tuhan membesarkan
<01431>
pula rahmat
<02617>
Tuhan, yang telah
<0834>
Tuhan tunjuk
<05978>
kepada hamba, tegal Tuhan hendak memeliharakan
<02421>
nyawa
<05315>
hamba, karena hamba
<0595>
tiada
<03808>
sampai kuasa
<03201>
hendak lari
<04422>
ke gunung
<02022>
, kalau-kalau
<06435>
celaka
<07451>
itu lekat
<01692>
pada hamba, lalu hamba mati
<04191>
.
AYT ITL
Lihat
<02009>
, hambamu
<05650>
ini sudah mendapat
<04672>
belas kasihan
<02580>
di matamu
<05869>
dan engkau sudah menunjukkan
<06213>
kemurahan
<01431> <02617>
dengan menyelamatkan
<02421>
nyawa
<05315>
hamba. Namun, aku
<0595>
tidak
<03808>
sanggup
<03201>
melarikan diri
<04422>
ke pegunungan
<02022>
itu sehingga bisa-bisa
<06435>
aku akan tersusul
<01692>
oleh malapetaka
<07451>
itu, lalu mati
<04191>
!

[<04994> <0834> <05978> <0853>]
AVB ITL
Memang
<02009>
tuan telah mengasihani
<04672> <02580> <05869>
hambamu
<05650>
ini, dan tuan sudah menunjukkan
<06213>
kebaikan
<02617>
yang
<0834>
besar
<01431>
kepada hamba dengan
<05978>
menyelamatkan
<02421>
nyawa
<05315>
hamba. Tetapi hamba tidak
<03808>
sanggup
<03201>
lari
<04422>
ke pergunungan
<02022>
itu, jangan-jangan
<06435>
hamba dipintasi
<01692>
malapetaka
<07451>
itu lalu mati
<04191>
.

[<04994> <0853> <0595>]
HEBREW
ytmw
<04191>
herh
<07451>
ynqbdt
<01692>
Np
<06435>
hrhh
<02022>
jlmhl
<04422>
lkwa
<03201>
al
<03808>
yknaw
<0595>
yspn
<05315>
ta
<0853>
twyxhl
<02421>
ydme
<05978>
tyve
<06213>
rsa
<0834>
Kdox
<02617>
ldgtw
<01431>
Kynyeb
<05869>
Nx
<02580>
Kdbe
<05650>
aum
<04672>
an
<04994>
hnh (19:19)
<02009>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 19:19

Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu 1 , dan tuanku telah berbuat kemurahan besar 1  kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana 2  itu, sehingga matilah aku.

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA