Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 5:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 5:6

Sebab empat puluh tahun b  lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, c  sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman TUHAN. Kepada mereka itu TUHAN telah bersumpah, bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, d  suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. e 

AYT (2018)

Sebab, orang Israel berjalan di padang belantara 40 tahun lamanya, sampai seluruh bangsa itu habis mati, yaitu prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak patuh terhadap perkataan TUHAN. TUHAN bersumpah kepada mereka bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang TUHAN janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 5:6

Karena empat puluh tahun lamanya berjalanlah segala bani Israel di padang Tiah, sampai habis sudah segala orang perang yang telah keluar dari Mesir dan yang tiada mau dengar akan bunyi suara Tuhan, maka sebab itu bersumpahlah Tuhan kepadanya, bahwa tiada boleh mereka itu melihat tanah yang telah dijanji Tuhan kepada nenek moyangnya pakai sumpah hendak dikaruniakan-Nya kepada kami, yaitu suatu tanah yang berkelimpahan air susu dan madu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 5:6

(5:4)

MILT (2008)

Sebab, selama empat puluh tahun bani Israel itu telah berjalan di padang gurun sampai seluruh bangsa itu dimusnahkan, yakni para prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan suara TUHAN YAHWEH 03068, yang TUHAN YAHWEH 03068 telah bersumpah kepadanya, tidak akan memperlihatkan kepada mereka negeri yang TUHAN YAHWEH 03068 bersumpah kepada leluhur mereka untuk memberikan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu.

Shellabear 2011 (2011)

Bani Israil berjalan empat puluh tahun lamanya di padang belantara sampai seluruh pejuang bangsa yang keluar dari Mesir itu habis mati, karena mereka tidak mematuhi ALLAH. Kepada mereka ALLAH telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan ALLAH dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk dikaruniakan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu.

AVB (2015)

Orang Israel berjalan selama empat puluh tahun di gurun sampai seluruh pejuang bangsa yang keluar dari Mesir itu habis mati, kerana mereka tidak mematuhi TUHAN. Kepada mereka TUHAN telah bersumpah bahawa Dia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk dikurniakan kepada kita, iaitu sebuah negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 5:6

Sebab
<03588>
empat puluh
<0705>
tahun
<08141>
lamanya orang
<01121>
Israel
<03478>
itu berjalan
<01980>
melalui padang gurun
<04057>
, sampai
<05704>
habis mati
<08552>
seluruh
<03605>
bangsa
<01471>
itu, yakni prajurit
<04421> <0376>
yang keluar
<03318>
dari Mesir
<04714>
, yang
<0834>
tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
firman
<06963>
TUHAN
<03068>
. Kepada mereka itu TUHAN
<03068>
telah bersumpah
<07650>
, bahwa
<0834>
Ia tidak
<01115>
akan mengizinkan mereka melihat
<07200>
negeri
<0776>
yang
<0834>
dijanjikan
<07650> <00>
TUHAN
<03068>
dengan bersumpah
<00> <07650>
kepada nenek moyang
<01>
mereka akan memberikannya
<05414>
kepada kita, suatu negeri
<0776>
yang berlimpah-limpah
<02100>
susu
<02461>
dan madunya
<01706>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yos 5:6

Karena
<03588>
empat
<0705>
puluh tahun
<08141>
lamanya berjalanlah
<01980>
segala bani
<01121>
Israel
<03478>
di padang Tiah
<04057>
, sampai
<05704>
habis
<08552>
sudah segala
<03605>
orang
<0376>
perang
<04421>
yang telah keluar
<03318>
dari Mesir
<04714>
dan yang
<0834>
tiada
<03808>
mau dengar
<08085>
akan bunyi
<06963>
suara Tuhan
<03068>
, maka sebab
<0834>
itu bersumpahlah
<07650>
Tuhan
<03068>
kepadanya
<00>
, bahwa tiada
<01115>
boleh mereka itu melihat
<07200>
tanah
<0776>
yang telah
<0834>
dijanji
<07650>
Tuhan
<03068>
kepada nenek moyangnya
<01>
pakai sumpah hendak dikaruniakan-Nya
<05414>
kepada kami, yaitu suatu tanah
<0776>
yang berkelimpahan
<02100>
air susu
<02461>
dan madu
<01706>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, orang
<01121>
Israel
<03478>
berjalan
<01980>
di padang belantara
<04057>
40
<0705>
tahun
<08141>
lamanya, sampai
<05704>
seluruh
<03605>
bangsa
<01471>
itu habis mati, yaitu prajurit
<04421>
yang keluar
<03318>
dari Mesir
<04714>
, yang
<0834>
tidak
<03808>
patuh
<08085>
terhadap perkataan
<06963>
TUHAN
<03068>
. TUHAN
<03068>
bersumpah
<07650>
kepada mereka bahwa mereka
<00>
tidak
<01115>
akan melihat
<07200>
negeri
<0776>
yang
<0834>
TUHAN
<03068>
janjikan dengan bersumpah
<07650>
kepada nenek moyang
<01>
mereka untuk memberikan
<05414>
kepada kita
<00>
suatu negeri
<0776>
yang berlimpah-limpah
<02100>
susu
<02461>
dan madunya
<01706>
.

[<08552> <0376> <0834> <0853>]
HEBREW
sbdw
<01706>
blx
<02461>
tbz
<02100>
Ura
<0776>
wnl
<0>
ttl
<05414>
Mtwbal
<01>
hwhy
<03068>
ebsn
<07650>
rsa
<0834>
Urah
<0776>
ta
<0853>
Mtwarh
<07200>
ytlbl
<01115>
Mhl
<0>
hwhy
<03068>
ebsn
<07650>
rsa
<0834>
hwhy
<03068>
lwqb
<06963>
wems
<08085>
al
<03808>
rsa
<0834>
Myrumm
<04714>
Myauyh
<03318>
hmxlmh
<04421>
ysna
<0376>
ywgh
<01471>
lk
<03605>
Mt
<08552>
de
<05704>
rbdmb
<04057>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
wklh
<01980>
hns
<08141>
Myebra
<0705>
yk (5:6)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 5:6

Sebab empat puluh tahun lamanya orang Israel itu berjalan 1  melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman TUHAN. Kepada mereka itu TUHAN telah bersumpah 2 , bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat 2  negeri 3  yang dijanjikan 2  TUHAN dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri 3  yang berlimpah-limpah susu dan madunya.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA