Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 5:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:7

Jawab orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."

AYT (2018)

Orang sakit itu menjawab kepada-Nya, “Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam saat airnya bergolak, tetapi sementara aku berusaha, orang lain sudah turun mendahuluiku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 5:7

Maka sahut orang sakit itu kepada-Nya, "Ya Tuhan, hamba tiada ada orang yang membawa hamba masuk ke dalam kolam ini apabila airnya berkocak, tetapi sementara hamba datang, sudah orang lain turun mendahului hamba."

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 5:7

Orang sakit itu menjawab, "Bapak, tidak ada orang di sini untuk memasukkan saya ke dalam kolam waktu airnya bergoncang. Dan sementara saya menuju ke kolam, orang lain sudah masuk lebih dahulu."

TSI (2014)

Jawab orang sakit itu, “Tuan, waktu air mulai berguncang, tidak ada orang yang bisa membantu menurunkan saya ke dalam kolam ini. Setiap kali saya berusaha turun, orang lain sudah turun lebih dulu.”

TSI3 (2014)

Jawab orang sakit itu, “Tuan, waktu air mulai berguncang, tidak ada orang yang membantu menurunkan saya ke dalam kolam ini. Setiap kali saya berusaha turun, orang lain sudah turun lebih dulu.”

MILT (2008)

Orang yang sakit itu menjawab kepada-Nya, "Tuhan Tuan 2962, aku tidak mempunyai seseorang, yang ketika air itu diguncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu, dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku."

Shellabear 2011 (2011)

Jawab orang sakit itu, "Tuan, tidak ada orang yang dapat menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya berguncang. Jadi, sementara aku bergerak menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."

AVB (2015)

Orang sakit itu menjawab, “Tuan, tiada siapa pun di sini yang dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berkocak. Setiap kali aku cuba masuk, orang lain telah masuk dahulu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 5:7

Jawab
<611>
orang sakit
<770>
itu kepada-Nya
<846>
: "Tuhan
<2962>
, tidak
<3756>
ada
<2192>
orang
<444>
yang menurunkan
<906>
aku
<3165>
ke dalam
<1519>
kolam
<2861>
itu apabila
<3752>
airnya
<5204>
mulai goncang
<5015>
, dan sementara aku menuju
<2064>
ke kolam itu
<3739>
, orang lain
<243>
sudah turun
<2597>
mendahului
<4253>
aku
<1700>
."

[<2443> <1722> <1161> <1473>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 5:7

Maka sahut
<611>
orang sakit
<770>
itu kepada-Nya
<846>
, "Ya Tuhan
<2962>
, hamba tiada
<3756>
ada
<2192>
orang
<444>
yang membawa hamba
<3165>
masuk ke
<1519>
dalam kolam
<2861>
ini apabila
<3752>
airnya
<5015> <5204>
berkocak
<906> <1473>
, tetapi
<1161>
sementara hamba datang
<2064>
, sudah orang lain
<243>
turun
<2597>
mendahului
<4253> <1700>
hamba."
AYT ITL
Orang
<3588>
sakit
<770>
itu menjawab
<611>
, "Tuan
<2962>
, tidak
<3756>
ada
<2192>
orang
<444>
yang menurunkan
<906>
aku
<3165>
ke dalam
<1519>
kolam
<2861>
saat
<3752>
airnya
<5204>
bergolak
<5015>
, tetapi
<1161>
sementara
<1722> <3739>
aku
<1473>
berusaha
<2064>
orang lain
<243>
sudah turun
<2597>
mendahuluiku
<4253> <1700>
."

[<846> <2443>]
AVB ITL
Orang sakit
<770>
itu menjawab
<611>
, “Tuan
<2962>
, tiada
<3756>
siapa pun di sini yang dapat
<2192>
memasukkan
<906>
aku
<3165>
ke dalam
<1519>
kolam
<2861>
itu ketika
<3752>
airnya
<5204>
berkocak
<5015>
. Setiap kali aku
<1473>
cuba masuk
<2064>
, orang lain
<243>
telah masuk
<2597>
dahulu
<4253>
.”

[<846> <444> <2443> <1722> <3739> <1161> <1700>]
GREEK
apekriyh
<611> (5662)
V-ADI-3S
autw
<846>
P-DSM
o
<3588>
T-NSM
asyenwn
<770> (5723)
V-PAP-NSM
kurie
<2962>
N-VSM
anyrwpon
<444>
N-ASM
ouk
<3756>
PRT-N
ecw
<2192> (5719)
V-PAI-1S
ina
<2443>
CONJ
otan
<3752>
CONJ
taracyh
<5015> (5686)
V-APS-3S
to
<3588>
T-NSN
udwr
<5204>
N-NSN
balh
<906> (5632)
V-2AAS-3S
me
<3165>
P-1AS
eiv
<1519>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
kolumbhyran
<2861>
N-ASF
en
<1722>
PREP
w
<3739>
R-DSM
de
<1161>
CONJ
ercomai
<2064> (5736)
V-PNI-1S
egw
<1473>
P-1NS
allov
<243>
A-NSM
pro
<4253>
PREP
emou
<1700>
P-1GS
katabainei
<2597> (5719)
V-PAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:7

Jawab orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, tidak ada 1  orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului 2  aku."

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA