Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 10:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 10:18

Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku i  sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku. j "

AYT (2018)

Tidak seorang pun telah mengambilnya dari-Ku, melainkan Akulah yang memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku mempunyai hak untuk memberikan nyawa-Ku, dan Aku juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang Aku terima dari Bapa-Ku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 10:18

Seorang pun tiada mengambil dia daripada-Ku, tetapi Aku ini menyerahkan dia dengan rela hati-Ku. Aku berkuasa menyerahkan dia dan berkuasa pula mengambil dia kembali; kuasa ini Aku terima daripada Bapa-Ku."

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 10:18

Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripada-Ku. Aku menyerahkannya atas kemauan sendiri. Aku berkuasa untuk menyerahkannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang Aku terima dari Bapa-Ku."

TSI (2014)

Kematian-Ku bukan karena siapa-siapa. Sebaliknya, Aku sendiri yang menyerahkan nyawa-Ku. Karena Aku sendiri yang berhak atas nyawa-Ku— baik untuk menentukan waktu kematian-Ku maupun waktu Aku hidup kembali. Ini semua sesuai dengan perintah Bapa kepada-Ku.”

TSI3 (2014)

Kematian-Ku bukan karena siapa-siapa. Sebaliknya, Aku sendiri yang menyerahkan nyawa-Ku. Sebab hanya Aku sendiri yang berhak atas nyawa-Ku, baik untuk menentukan waktu kematian-Ku maupun waktu Aku hidup kembali. Ini semua sesuai dengan perintah Bapa kepada-Ku.”

MILT (2008)

Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, malah Aku mempertaruhkannya dari diri-Ku sendiri. Aku mempunyai otoritas untuk mempertaruhkannya dan Aku mempunyai otoritas untuk mengambilnya kembali. Aku telah menerima perintah ini dari Bapa-Ku."

Shellabear 2011 (2011)

Tak seorang pun mengambilnya dari Aku, melainkan Aku menyerahkannya atas kehendak-Ku sendiri. Aku memiliki wewenang untuk menyerahkannya, dan juga wewenang untuk mengambilnya kembali. Perintah ini Kuterima dari Bapa-Ku."

AVB (2015)

Sesiapa pun tidak dapat meragut nyawa-Ku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berkuasa menyerahkan nyawa-Ku dan berkuasa mengambilnya semula. Inilah perintah yang Kuterima daripada Bapa-Ku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 10:18

Tidak seorangpun
<3762>
mengambilnya
<142> <846>
dari
<575>
pada-Ku
<1700>
, melainkan
<235>
Aku
<1473>
memberikannya
<5087> <846>
menurut
<575>
kehendak-Ku sendiri
<1683>
. Aku berkuasa
<2192> <1849>
memberikannya
<5087> <846>
dan
<2532>
berkuasa
<1849> <2192>
mengambilnya
<2983> <846>
kembali
<3825>
. Inilah
<3778>
tugas
<1785>
yang Kuterima
<2983>
dari
<3844>
Bapa-Ku
<3962> <3450>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 10:18

Seorang pun
<3762>
tiada mengambil
<142>
dia
<846>
daripada-Ku
<1700>
, tetapi
<235>
Aku
<1473>
ini menyerahkan
<5087>
dia
<846>
dengan rela
<575>
hati-Ku. Aku
<1683>
berkuasa
<1849>
menyerahkan
<5087>
dia
<846>
dan
<2532>
berkuasa
<1849>
pula
<3825>
mengambil
<2983>
dia
<846>
kembali
<3825>
; kuasa ini
<3778>
Aku terima
<2983>
daripada
<3844>
Bapa-Ku
<3962>
."
AYT ITL
Tidak seorang pun
<3762>
telah mengambilnya
<142>
dari-Ku
<575>
, melainkan
<235>
Akulah
<1473>
yang memberikannya
<5087>
menurut
<575>
kehendak-Ku sendiri
<1683>
. Aku mempunyai
<2192>
hak
<1849>
untuk memberikan
<5087>
nyawa-Ku, dan
<2532>
Aku juga mempunyai
<2192>
hak
<1849>
untuk mengambilnya
<2983>
kembali
<3825>
. Inilah
<3778>
perintah
<1785>
yang Aku terima
<2983>
dari
<3844>
Bapa-Ku
<3962>
."

[<846> <1700> <846> <846> <846> <3450>]
AVB ITL
Sesiapa
<3762> <0>
pun tidak dapat
<0> <3762>
meragut
<142>
nyawa-Ku. Aku
<1473>
menyerahkannya
<5087>
dengan rela. Aku
<1683>
berkuasa
<1849>
menyerahkan
<5087>
nyawa-Ku dan
<2532>
berkuasa
<1849>
mengambilnya
<2192>
semula. Inilah
<3778>
perintah
<1785>
yang Kuterima
<2983>
daripada
<3844>
Bapa-Ku
<3962>
.”

[<846> <575> <1700> <235> <846> <575> <2192> <846> <3825> <2983> <846> <3450>]
GREEK
oudeiv
<3762>
A-NSM
hren
<142> (5656)
V-AAI-3S
authn
<846>
P-ASF
ap
<575>
PREP
emou
<1700>
P-1GS
all
<235>
CONJ
egw
<1473>
P-1NS
tiyhmi
<5087> (5719)
V-PAI-1S
authn
<846>
P-ASF
ap
<575>
PREP
emautou
<1683>
F-1GSM
exousian
<1849>
N-ASF
ecw
<2192> (5719)
V-PAI-1S
yeinai
<5087> (5629)
V-2AAN
authn
<846>
P-ASF
kai
<2532>
CONJ
exousian
<1849>
N-ASF
ecw
<2192> (5719)
V-PAI-1S
palin
<3825>
ADV
labein
<2983> (5629)
V-2AAN
authn
<846>
P-ASF
tauthn
<3778>
D-ASF
thn
<3588>
T-ASF
entolhn
<1785>
N-ASF
elabon
<2983> (5627)
V-2AAI-1S
para
<3844>
PREP
tou
<3588>
T-GSM
patrov
<3962>
N-GSM
mou
<3450>
P-1GS
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 10:18

3 Tidak seorangpun 1  mengambilnya dari pada-Ku, melainkan 2  Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku."

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA