Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 50:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 50:2

Mengapa ketika Aku datang tidak ada orang, dan ketika Aku memanggil tidak ada yang menjawab? w  Mungkinkah tangan-Ku terlalu pendek x  untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan y  pada-Ku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardik-Ku z  Aku mengeringkan laut, a  Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun; b  ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan.

AYT (2018)

Mengapa tidak ada orang ketika Aku datang? Ketika Aku memanggil, mengapa tidak ada seorang pun yang menjawab? Apakah tangan-Ku terlalu pendek sehingga tidak dapat menebus? Atau, tidak memiliki kuasa untuk membebaskanmu? Lihatlah, dengan hardikan-Ku, Aku mengeringkan laut, Aku membuat sungai-sungai menjadi padang belantara. Ikan-ikannya membusuk karena kekurangan air dan mati karena kehausan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 50:2

Mengapa seorangpun tiada apabila Aku datang, seorangpun tiada yang menyahut apabila Aku berseru? Adakah tangan-Ku jadi terlalu singkat, sehingga tiada boleh Aku menolong? Tiadakah kuat pada-Ku akan membantu? Bahwasanya Aku juga mengeringkan laut dengan pengamang-Ku, maka sungai-sungai Kujadikan tanah kering, sehingga lemaslah segala ikan di dalamnya, serta mati berdahaga sebab kekurangan air.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 50:2

Mengapa dari umat-Ku tak seorang pun menjawab, waktu Aku datang memanggil mereka? Apakah mereka diam saja karena menyangka Aku tak mampu membebaskan dan menyelamatkan mereka? Sesungguhnya, atas perintah-Ku laut menjadi kering, sungai-sungai Kujadikan padang gurun, sehingga ikan-ikan mati dan berbau amis.

MILT (2008)

Mengapa Aku datang dan tidak ada seorang pun? Aku memanggil, dan tidak ada seorang pun yang menjawab? Apakah tangan-Ku terlalu pendek untuk melakukan penebusan? Atau, tidak adakah kuasa pada-Ku untuk melepaskan? Lihatlah, dengan hardikan-Ku Aku akan mengeringkan laut, Aku akan membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikannya akan membusuk karena tidak ada air, dan akan mati karena kehausan.

Shellabear 2011 (2011)

Mengapa tidak ada seorang pun ketika Aku datang, dan tidak ada yang menjawab ketika Aku memanggil? Masakan tangan-Ku tidak berkuasa sama sekali sehingga tidak dapat menebus? Masakan tidak ada kekuatan pada-Ku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikan-Ku Aku mengeringkan laut, Aku membuat sungai-sungai menjadi padang belantara. Ikan-ikannya berbau busuk karena tidak ada air dan mati kehausan.

AVB (2015)

Mengapa tidak ada seorang pun apabila Aku datang, dan tidak ada yang menjawab apabila Aku memanggil? Adakah tangan-Ku tidak berkuasa sama sekali sehingga tidak dapat menyelamatkan kamu? Masakan tidak ada kekuatan pada-Ku untuk melepaskan kamu? Sesungguhnya, dengan herdikan-Ku Aku mengeringkan laut, Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau busuk kerana tidak ada air dan mati kehausan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 50:2

Mengapa
<04069>
ketika Aku datang
<0935>
tidak ada
<0369>
orang
<0376>
, dan ketika Aku memanggil
<07121>
tidak ada
<0369>
yang menjawab
<06030>
? Mungkinkah tangan-Ku
<03027>
terlalu pendek
<07114> <07114>
untuk membebaskan
<06304>
atau
<0518>
tidak adakah
<0369>
kekuatan
<03581>
pada-Ku untuk melepaskan
<05337>
? Sesungguhnya
<02005>
, dengan hardik-Ku
<01606>
Aku mengeringkan
<02717>
laut
<03220>
, Aku membuat
<07760>
sungai-sungai
<05104>
menjadi padang gurun
<04057>
; ikan-ikannya
<01710>
berbau amis
<0887>
karena tidak ada
<0369>
air
<04325>
dan mati
<04191>
kehausan
<06772>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yes 50:2

Mengapa
<04069>
seorangpun tiada
<0369>
apabila Aku datang
<0935>
, seorangpun
<0376>
tiada
<0369>
yang menyahut
<06030>
apabila Aku berseru
<07121>
? Adakah tangan-Ku
<03027>
jadi terlalu singkat
<07114>
, sehingga tiada boleh Aku menolong
<06304>
? Tiadakah
<0369>
kuat
<03581>
pada-Ku akan membantu
<05337>
? Bahwasanya
<02005>
Aku juga mengeringkan
<02717>
laut
<03220>
dengan pengamang-Ku
<01606>
, maka sungai-sungai
<05104>
Kujadikan
<07760>
tanah kering
<04057>
, sehingga lemaslah
<0887>
segala ikan
<01710>
di dalamnya, serta mati
<04191>
berdahaga
<06772>
sebab kekurangan
<0369>
air
<04325>
.
AYT ITL
Mengapa
<04069>
tidak ada
<0369>
orang
<0376>
ketika Aku datang
<0935>
? Ketika Aku memanggil
<07121>
, mengapa tidak ada seorang pun
<0369>
yang menjawab
<06030>
? Apakah tangan-Ku
<03027>
terlalu pendek
<07114> <07114>
sehingga tidak dapat
<0369>
menebus
<06304>
? Atau
<0518>
, tidak memiliki kuasa
<03581>
untuk membebaskanmu
<05337>
? Lihatlah
<02005>
, dengan hardikan-Ku
<01606>
, Aku mengeringkan
<02717>
laut
<03220>
, Aku membuat
<07760>
sungai-sungai
<05104>
menjadi padang belantara
<04057>
. Ikan-ikannya
<01710>
membusuk
<0887>
karena kekurangan
<0369>
air
<04325>
dan mati
<04191>
karena kehausan
<06772>
.

[<00>]
AVB ITL
Mengapa
<04069>
tidak
<0369>
ada seorang
<0376>
pun apabila Aku datang
<0935>
, dan tidak
<0369>
ada yang menjawab
<06030>
apabila Aku memanggil
<07121>
? Adakah tangan-Ku
<03027>
tidak berkuasa sama sekali
<07114> <07114>
sehingga tidak dapat menyelamatkan
<06304>
kamu? Masakan tidak
<0369>
ada kekuatan
<03581>
pada-Ku untuk melepaskan
<05337>
kamu? Sesungguhnya
<02005>
, dengan herdikan-Ku
<01606>
Aku mengeringkan
<02717>
laut
<03220>
, Aku membuat
<07760>
sungai-sungai
<05104>
menjadi padang gurun
<04057>
. Ikan-ikannya
<01710>
berbau busuk
<0887>
kerana tidak
<0369>
ada air
<04325>
dan mati
<04191>
kehausan
<06772>
.

[<0518> <00>]
HEBREW
amub
<06772>
tmtw
<04191>
Mym
<04325>
Nyam
<0369>
Mtgd
<01710>
sabt
<0887>
rbdm
<04057>
twrhn
<05104>
Myva
<07760>
My
<03220>
byrxa
<02717>
ytregb
<01606>
Nh
<02005>
lyuhl
<05337>
xk
<03581>
yb
<0>
Nya
<0369>
Maw
<0518>
twdpm
<06304>
ydy
<03027>
hruq
<07114>
rwuqh
<07114>
hnwe
<06030>
Nyaw
<0369>
ytarq
<07121>
sya
<0376>
Nyaw
<0369>
ytab
<0935>
ewdm (50:2)
<04069>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 50:2

Mengapa ketika Aku datang tidak ada orang, dan ketika Aku memanggil tidak ada yang menjawab? w  Mungkinkah tangan-Ku terlalu pendek x  untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan y  pada-Ku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardik-Ku z  Aku mengeringkan laut, a  Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun; b  ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 50:2

Mengapa ketika Aku datang 1  tidak ada orang, dan ketika Aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tangan-Ku 2  terlalu pendek untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan 3  pada-Ku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardik-Ku 4  Aku mengeringkan 5  laut, Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun; ikan-ikannya berbau amis 6  karena tidak ada air dan mati kehausan.

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 49:1--59:6 2

Nas : Yes 49:1-57:21

Pasal-pasal ini berisi banyak nubuat tentang "Hamba Tuhan" yang akhirnya adalah Yesus Kristus. Pelayanan-Nya membawa pendamaian bagi dosa, keselamatan bagi semua bangsa, pemulihan Israel, dan hukuman atas orang fasik.

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA