Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 16:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 16:17

Maka diceritakannyalah kepadanya segala isi hatinya, h  katanya: "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir i  Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dari padaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain."

AYT (2018)

Lalu, diberitahukanlah seluruh isi hatinya, katanya, “Pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, sebab aku ini seorang nazir bagi Allah sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, kekuatanku akan hilang dariku. Dan, aku menjadi lemah dan menjadi seperti semua orang lain.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 16:17

Maka dinyatakanlah kepadanya segala rahasia hatinya, katanya: Belum pernah kepalaku kena pisau cukur, karena aku ini seorang nazir Allah mulai dari pada rahim ibuku; jikalau kiranya kepalaku dicukur, niscaya kesaktianku itu kelak undur dari padaku dan aku menjadi lemah seperti segala orang lain.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 16:17

Akhirnya Simson menceritakan rahasianya. "Rambut saya belum pernah dipotong," kata Simson. "Saya telah diserahkan kepada Allah menjadi miliknya yang khusus. Sejak lahir saya sudah menjadi seorang Nazir. Kalau rambut saya dipotong, kekuatan saya akan hilang; saya akan lemah dan menjadi seperti orang biasa."

MILT (2008)

Dan dia menceritakan kepadanya segala isi hatinya, dan berkata kepadanya, "Pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku karena aku ini seorang nazir Allah Elohim 0430 sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain."

Shellabear 2011 (2011)

Maka ia menyatakan kepadanya segala rahasianya, katanya, "Pisau cukur belum pernah menyentuh kepalaku, karena aku ini seorang nazir Allah sejak dari kandungan ibuku. Jika rambutku dicukur, maka kekuatanku akan hilang. Aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti semua orang lain."

AVB (2015)

Maka dicurahkannya kepada Delila seluruh isi hatinya. Katanya, “Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, kerana sejak dalam kandungan ibuku, aku seorang penazar Allah. Jika kepalaku dicukur akan lenyaplah kekuatanku dan aku menjadi lemah dan menjadi seperti siapa-siapa sahaja.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 16:17

Maka diceritakannyalah
<05046>
kepadanya segala
<03605>
isi hatinya
<03820>
, katanya
<0559>
: "Kepalaku
<07218>
tidak pernah
<03808>
kena
<05927>
pisau cukur
<04177>
, sebab
<03588>
sejak dari kandungan
<0990>
ibuku
<0517>
aku
<0589>
ini seorang nazir
<05139>
Allah
<0430>
. Jika
<0518>
kepalaku dicukur
<01548>
, maka kekuatanku
<03581>
akan lenyap
<05493>
dari
<04480>
padaku, dan aku menjadi lemah
<02470>
dan sama seperti orang-orang lain
<0120>
."

[<05921> <01961> <03605>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 16:17

Maka dinyatakanlah
<05046>
kepadanya segala
<03605>
rahasia hatinya
<03820>
, katanya
<0559>
: Belum pernah
<03808>
kepalaku
<07218>
kena
<05927>
pisau cukur
<04177>
, karena
<03588>
aku ini seorang nazir
<05139>
Allah
<0430>
mulai dari pada rahim
<0990>
ibuku
<0517>
; jikalau
<0518>
kiranya kepalaku dicukur
<01548>
, niscaya kesaktianku
<03581>
itu kelak undur
<05493>
dari padaku
<04480>
dan aku menjadi
<01961>
lemah
<02470>
seperti segala
<03605>
orang
<0120>
lain.
AYT ITL
Lalu, diberitahukanlah
<05046>
seluruh
<03605>
isi hatinya
<03820>
, katanya
<0559>
, “Pisau cukur
<04177>
tidak pernah
<03808>
mengenai
<05927>
kepalaku
<07218>
, sebab
<03588>
aku ini seorang nazir
<05139>
bagi Allah
<0430>
sejak dari kandungan
<0990>
ibuku
<0517>
. Jika
<0518>
kepalaku dicukur
<01548>
, kekuatanku
<03581>
akan hilang
<05493>
dariku
<04480>
. Dan, aku menjadi lemah
<02470>
dan menjadi
<01961>
seperti semua
<03605>
orang lain
<0120>
.”

[<00> <0853> <00> <05921> <0589>]
HEBREW
Mdah
<0120>
lkk
<03605>
ytyyhw
<01961>
ytylxw
<02470>
yxk
<03581>
ynmm
<04480>
row
<05493>
ytxlg
<01548>
Ma
<0518>
yma
<0517>
Njbm
<0990>
yna
<0589>
Myhla
<0430>
ryzn
<05139>
yk
<03588>
ysar
<07218>
le
<05921>
hle
<05927>
al
<03808>
hrwm
<04177>
hl
<0>
rmayw
<0559>
wbl
<03820>
lk
<03605>
ta
<0853>
hl
<0>
dgyw (16:17)
<05046>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 16:17

Maka diceritakannyalah kepadanya segala isi hatinya 1 , katanya: "Kepalaku tidak pernah kena 2  pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dari padaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain."

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA