Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 16:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 16:3

dan berkata kepada mereka: "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir q  oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti r  sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh s  seluruh jemaah ini dengan kelaparan."

AYT (2018)

lalu keturunan Israel itu berkata kepada mereka, “Seharusnya kami ini mati di tangan TUHAN di tanah Mesir ketika kami duduk di dekat kuali berisi daging dan ketika kami makan roti sampai kenyang. Namun, kamu telah membawa kami ke padang belantara ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 16:3

Maka kata bani Israel kepada keduanya: Aduh, baiklah kami mati oleh tangan Tuhan di Mesir tatkala kami lagi duduk hampir dengan periuk yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang; niscaya kamu telah membawa akan kami keluar dari sana lalu masuk ke dalam padang belantara ini hendak membunuh segenap perhimpunan ini dengan kelaparan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 16:3

Kata mereka, "Lebih baik sekiranya kami sudah mati dibunuh TUHAN di Mesir. Di sana sekurang-kurangnya kami dapat duduk makan daging dan roti sampai kenyang. Tetapi kamu membawa kami ke sini supaya kami semua mati kelaparan."

TSI (2014)

Kata mereka, “Lebih baik kalau TUHAN membunuh kami ketika kita masih di Mesir, daripada kamu berdua membawa kami ke padang belantara ini dan membiarkan kita mati kelaparan! Setidaknya di Mesir kita tidak pernah kekurangan roti dan daging!”

TSI3 (2014)

Kata mereka, “Lebih baik kalau TUHAN membunuh kami ketika kami masih di Mesir, daripada kalian berdua membawa kami ke padang belantara ini dan membiarkan kami mati kelaparan! Setidaknya, di Mesir kami tidak pernah kekurangan roti dan daging!”

MILT (2008)

Dan berkatalah bani Israel itu kepada mereka, "Tentulah kami semestinya telah mati oleh tangan TUHAN YAHWEH 03068 di tanah Mesir dalam keadaan kami sedang duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Namun, kamu telah membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan."

Shellabear 2011 (2011)

Kata bani Israil kepada mereka, "Ah, kalau saja dahulu kami mati oleh tangan ALLAH di Tanah Mesir ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang belantara ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan."

AVB (2015)

Kata orang Israel kepada mereka, “Ah, kalaulah dahulu kami mati di tangan TUHAN di Tanah Mesir ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang! Tetapi kamu pula membawa kami keluar ke gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 16:3

dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka: "Ah, kalau
<05414> <04310>
kami mati
<04191>
tadinya di tanah
<0776>
Mesir
<04714>
oleh tangan
<03027>
TUHAN
<03068>
ketika kami duduk
<03427>
menghadapi
<05921>
kuali
<05518>
berisi daging
<01320>
dan makan
<0398>
roti
<03899>
sampai kenyang
<07648>
! Sebab
<03588>
kamu membawa
<03318> <00>
kami keluar
<00> <03318>
ke
<0413>
padang gurun
<04057>
ini
<02088>
untuk membunuh
<04191>
seluruh
<03605>
jemaah
<06951>
ini
<02088>
dengan kelaparan
<07458>
."

[<01121> <03478>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 16:3

Maka kata
<0559>
bani
<01121>
Israel
<03478>
kepada
<0413>
keduanya: Aduh
<04310>
, baiklah kami mati
<04191>
oleh tangan
<03027>
Tuhan
<03068>
di Mesir
<04714>
tatkala kami lagi duduk
<03427>
hampir dengan periuk
<05518>
yang berisi daging
<01320>
dan makan
<0398>
roti
<03899>
sampai kenyang
<07648>
; niscaya
<03588>
kamu telah membawa akan kami keluar
<03318>
dari sana lalu masuk ke
<0413>
dalam padang belantara
<04057>
ini
<02088>
hendak membunuh
<04191>
segenap
<03605>
perhimpunan
<06951>
ini
<02088>
dengan kelaparan
<07458>
.
AYT ITL
lalu keturunan
<01121>
Israel
<03478>
itu berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Seharusnya
<04310>
kami ini mati
<04191>
di tangan
<03027>
TUHAN
<03068>
di tanah
<0776>
Mesir
<04714>
ketika kami duduk
<03427>
di dekat
<05921>
kuali
<05518>
berisi daging
<01320>
dan ketika kami makan
<0398>
roti
<03899>
sampai kenyang
<07648>
. Namun
<03588>
, kamu telah membawa
<03318>
kami ke
<0413>
padang belantara
<04057>
ini
<02088>
untuk membunuh
<04191>
seluruh
<03605>
jemaat
<06951>
ini
<02088>
dengan kelaparan
<07458>
.”

[<05414> <0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Kata
<0559>
orang
<01121>
Israel
<03478>
kepada
<0413>
mereka, “Ah, kalaulah
<04310>
dahulu kami mati
<04191>
di tangan
<03027>
TUHAN
<03068>
di Tanah
<0776>
Mesir
<04714>
ketika kami duduk
<03427>
menghadapi
<05921>
kuali
<05518>
berisi daging
<01320>
dan makan
<0398>
roti
<03899>
sampai kenyang
<07648>
! Tetapi
<03588>
kamu pula membawa
<03318> <0>
kami keluar
<0> <03318>
ke
<0413>
gurun
<04057>
ini
<02088>
untuk membunuh
<04191>
seluruh
<03605>
jemaah
<06951>
ini
<02088>
dengan kelaparan
<07458>
.”

[<05414> <0853> <0853> <00>]
HEBREW
o
berb
<07458>
hzh
<02088>
lhqh
<06951>
lk
<03605>
ta
<0853>
tymhl
<04191>
hzh
<02088>
rbdmh
<04057>
la
<0413>
wnta
<0853>
Mtauwh
<03318>
yk
<03588>
ebvl
<07648>
Mxl
<03899>
wnlkab
<0398>
rvbh
<01320>
ryo
<05518>
le
<05921>
wntbsb
<03427>
Myrum
<04714>
Urab
<0776>
hwhy
<03068>
dyb
<03027>
wntwm
<04191>
Nty
<05414>
ym
<04310>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
Mhla
<0413>
wrmayw (16:3)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 16:3

dan berkata kepada mereka: "Ah 1 , kalau kami mati 2  4  tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging 3  dan makan roti sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh 2  4  seluruh jemaah ini dengan kelaparan 5 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA