Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 6:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 6:25

Demikianlah Rahab, perempuan sundal y  itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan z  hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho. a 

AYT (2018)

Rahab, perempuan pelacur itu, dan keluarganya beserta semua orang yang bersama dengannya dibiarkan hidup oleh Yosua. Lalu, perempuan itu tinggal di tengah-tengah Israel sampai saat ini karena ia telah menyembunyikan para pesuruh yang dikirim Yosua untuk mengintai Yerikho.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 6:25

Tetapi oleh Yusak dihidupi akan Rahab, perempuan sundal itu, dan akan orang isi rumah bapanya dan akan segala sesuatu yang padanya, maka duduklah ia di antara segala orang Israel datang kepada hari ini, sebab telah disembunikannya kedua pesuruhan, yang telah disuruhkan Yusak pergi mengintai negeri.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 6:25

Tetapi Rahab wanita pelacur itu dengan seluruh kaum keluarganya dibiarkan hidup oleh Yosua, karena ia sudah menolong kedua mata-mata yang diutus Yosua ke Yerikho. (Sampai pada hari ini keturunan Rahab masih ada di Israel.)

MILT (2008)

Demikianlah Yosua membiarkan hidup Rahab, pelacur itu, dan keluarga ayahnya, serta semua yang ia miliki. Dan dia hidup di tengah-tengah orang Israel sampai hari ini, karena dia telah menyembunyikan para utusan yang Yosua utus untuk mengintai Yerikho.

Shellabear 2011 (2011)

Rahab, perempuan sundal itu, dengan kaum keluarganya dan semua orang yang ada bersamanya dibiarkan hidup oleh Yusak. Ia tinggal di antara orang Israil sampai hari ini, sebab ia telah menyembunyikan utusan-utusan yang dikirim Yusak untuk mengintai Yerikho.

AVB (2015)

Rahab, pelacur itu, dengan kaum keluarganya dan semua orang yang ada bersama-samanya dibiarkan hidup oleh Yosua. Dia tinggal dalam kalangan orang Israel sampai hari ini, kerana dia telah menyembunyikan para utusan yang diutus Yosua untuk mengintip Yerikho.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 6:25

Demikianlah Rahab
<07343>
, perempuan sundal
<02181>
itu dan keluarganya
<01004>
serta semua
<03605>
orang yang
<0834>
bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup
<02421>
oleh Yosua
<03091>
. Maka diamlah
<03427>
perempuan itu di tengah-tengah
<07130>
orang Israel
<03478>
sampai
<05704>
sekarang
<02088> <03117>
, karena
<03588>
ia telah menyembunyikan
<02244>
orang suruhan
<04397>
yang
<0834>
disuruh
<07971>
Yosua
<03091>
mengintai
<07270>
Yerikho
<03405>
.

[<01>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 6:25

Tetapi oleh Yusak
<03091>
dihidupi
<02421>
akan Rahab
<07343>
, perempuan sundal
<02181>
itu, dan akan orang isi rumah
<01004>
bapanya
<01>
dan akan segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
padanya, maka duduklah
<03427>
ia di antara
<07130>
segala orang Israel
<03478>
datang
<05704>
kepada hari
<03117>
ini
<02088>
, sebab
<03588>
telah disembunikannya
<02244>
kedua pesuruhan
<04397>
, yang telah
<0834>
disuruhkan
<07971>
Yusak
<03091>
pergi mengintai
<07270>
negeri.
AYT ITL
Rahab
<07343>
, perempuan pelacur
<02181>
itu, dan keluarganya
<01004> <01>
beserta semua
<03605>
orang yang
<0834>
bersama dengannya dibiarkan hidup
<02421>
oleh Yosua
<03091>
. Lalu, perempuan itu tinggal
<03427>
di tengah-tengah
<07130>
Israel
<03478>
sampai
<05704>
saat
<03117>
ini
<02088>
karena
<03588>
ia telah menyembunyikan
<02244>
para pesuruh
<04397>
yang
<0834>
dikirim
<07971>
Yosua
<03091>
untuk mengintai
<07270>
Yerikho
<03405>
.

[<0853> <0853> <0853> <00> <0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Rahab
<07343>
, pelacur
<02181>
itu, dengan kaum
<01004>
keluarganya
<01>
dan semua orang
<03605>
yang
<0834>
ada bersama-samanya dibiarkan hidup
<02421>
oleh Yosua
<03091>
. Dia tinggal
<03427>
dalam kalangan
<07130>
orang Israel
<03478>
sampai
<05704>
hari
<03117>
ini
<02088>
, kerana
<03588>
dia telah menyembunyikan
<02244>
para utusan
<04397>
yang
<0834>
diutus
<07971>
Yosua
<03091>
untuk mengintip
<07270>
Yerikho
<03405>
.

[<0853> <0853> <0853> <00> <0853> <0853> <00>]
HEBREW
P
wxyry
<03405>
ta
<0853>
lgrl
<07270>
eswhy
<03091>
xls
<07971>
rsa
<0834>
Mykalmh
<04397>
ta
<0853>
haybxh
<02244>
yk
<03588>
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
de
<05704>
larvy
<03478>
brqb
<07130>
bstw
<03427>
eswhy
<03091>
hyxh
<02421>
hl
<0>
rsa
<0834>
lk
<03605>
taw
<0853>
hyba
<01>
tyb
<01004>
taw
<0853>
hnwzh
<02181>
bxr
<07343>
taw (6:25)
<0853>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 6:25

Demikianlah Rahab 1 , perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah 2  perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang 3 , karena ia telah menyembunyikan 4  orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho.

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA