Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 17:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 17:12

Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa j  selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk binasa, k  supaya genaplah l  yang tertulis dalam Kitab Suci.

AYT (2018)

Selama Aku bersama mereka, Aku sudah menjaga mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang terhilang kecuali si anak kebinasaan, supaya Kitab Suci digenapi.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 17:12

Selagi Aku bersama-sama dengan mereka itu, Aku ini memeliharakan mereka itu atas nama-Mu yang Engkau karuniakan kepada-Ku, dan Aku sudah menjagai mereka itu, dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang kecuali anak kebinasaan itu, supaya isi Alkitab itu sampai.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 17:12

Sewaktu Aku masih bersama mereka, Aku sudah menjaga mereka dengan kekuasaan nama Bapa--nama yang Bapa berikan kepada-Ku. Aku sudah menjaga mereka dan tak seorang pun dari mereka hilang, kecuali dia yang memang sudah seharusnya hilang; supaya dengan itu terjadilah apa yang tertulis dalam Alkitab.

TSI (2014)

Selama Aku bersama dengan mereka di dunia ini, Aku sudah menjaga dan melindungi mereka dengan seluruh kekuatan yang sudah Bapa berikan kepada-Ku, supaya tidak ada yang binasa. Hanya seorang saja dari mereka yang akan binasa, yaitu dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Dengan begitu terpenuhilah apa yang sudah tertulis dalam firman-Mu.

MILT (2008)

Ketika Aku ada bersama mereka di dunia ini, Aku senantiasa memelihara mereka dalam Nama-Mu, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan.

Shellabear 2011 (2011)

Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka di dalam nama-Mu yang telah Engkau serahkan kepada-Ku. Aku pun sudah menjaga mereka. Tak seorang pun dari antara mereka binasa kecuali si anak kebinasaan itu, supaya genaplah apa yang telah tertulis dalam Kitab Suci.

AVB (2015)

Sepanjang waktu Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dengan nama-Mu, nama yang Kauberikan kepada-Ku. Aku melindungi mereka dan tiada seorang pun binasa kecuali anak kebinasaan itu supaya terlaksanalah apa yang tersurat dalam Kitab Suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 17:12

Selama
<3753>
Aku
<1510>
bersama
<3326>
mereka
<846>
, Aku
<1473>
memelihara
<5083>
mereka
<846>
dalam
<1722>
nama-Mu
<3686> <4675>
, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan
<1325>
kepada-Ku
<3427>
; Aku telah menjaga
<5442>
mereka dan
<2532>
tidak ada seorangpun
<3762>
dari
<1537>
mereka
<846>
yang binasa
<622>
selain
<1487> <3361>
dari pada dia
<5207>
yang telah ditentukan untuk binasa
<684>
, supaya
<2443>
genaplah
<4137>
yang tertulis dalam Kitab Suci
<1124>
.

[<3739> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 17:12

Selagi
<3753>
Aku bersama-sama
<3326>
dengan mereka
<846>
itu, Aku
<1473>
ini memeliharakan
<5083>
mereka
<846>
itu atas nama-Mu
<3686>
yang
<3739>
Engkau
<4675>
karuniakan
<1325>
kepada-Ku
<3427>
, dan
<2532>
Aku sudah menjagai
<5442>
mereka itu, dan
<2532>
seorang pun
<3762>
tiada daripada
<1537>
mereka
<846>
itu yang hilang
<622>
kecuali
<1487>
anak
<5207>
kebinasaan
<684>
itu, supaya
<2443>
isi Alkitab
<1124>
itu sampai
<4137>
.
AYT ITL
Selama
<3753>
Aku bersama
<3326>
mereka
<846>
, Aku
<1473>
sudah menjaga
<5083>
mereka
<846>
dalam
<1722>
nama-Mu
<3686> <4675>
yang
<3739>
telah Engkau berikan
<1325>
kepada-Ku
<3427>
. Aku telah menjaga
<5442>
mereka dan
<2532>
tidak ada seorang pun
<3762>
dari
<1537>
mereka
<846>
yang terhilang
<622>
kecuali
<1487> <3361>
si anak
<5207>
kebinasaan
<684>
, supaya
<2443>
Kitab Suci
<1124>
digenapi
<4137>
.

[<1510> <2532>]
AVB ITL
Sepanjang waktu
<3753>
Aku
<1510>
bersama
<3326>
mereka
<846>
, Aku
<1473>
memelihara
<5083>
mereka
<846>
dengan
<1722>
nama-Mu, nama
<3686>
yang
<3739>
Kauberikan
<1325>
kepada-Ku
<3427>
. Aku melindungi
<5442>
mereka dan
<2532>
tiada seorang pun
<3762>
binasa
<622>
kecuali
<1487> <3361>
anak
<5207>
kebinasaan
<684>
itu supaya
<2443>
terlaksanalah
<4137>
apa yang
<3588>
tersurat dalam Kitab Suci
<1124>
.

[<4675> <2532> <1537> <846>]
GREEK
ote
<3753>
ADV
hmhn
<1510> (5713)
V-IXI-1S
met
<3326>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
egw
<1473>
P-1NS
ethroun
<5083> (5707)
V-IAI-1S
autouv
<846>
P-APM
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSM
onomati
<3686>
N-DSN
sou
<4675>
P-2GS
w
<3739>
R-DSN
dedwkav
<1325> (5758)
V-RAI-2S
moi
<3427>
P-1DS
kai
<2532>
CONJ
efulaxa
<5442> (5656)
V-AAI-1S
kai
<2532>
CONJ
oudeiv
<3762>
A-NSM
ex
<1537>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
apwleto
<622> (5639)
V-2AMI-3S
ei
<1487>
COND
mh
<3361>
PRT-N
o
<3588>
T-NSM
uiov
<5207>
N-NSM
thv
<3588>
T-GSF
apwleiav
<684>
N-GSF
ina
<2443>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
grafh
<1124>
N-NSF
plhrwyh
<4137> (5686)
V-APS-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 17:12

Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara 1  mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan 2  tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia 3  yang telah ditentukan untuk binasa, supaya 4  genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA