Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 25:41

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 25:41

Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, f  hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api g  yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya 1 . h 

AYT (2018)

Kemudian, Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya, ‘Pergilah dari hadapan-Ku, kamu yang terkutuk, ke dalam api abadi yang telah disiapkan untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 25:41

Kemudian Raja itu pun akan bertitah kepada mereka itu yang di sebelah kiri-Nya: Undurlah dari hadapan-Ku, hai laknat, masuklah ke dalam api neraka yang kekal, yang disediakan bagi Iblis dan segala pesuruhnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 25:41

Lalu Raja itu akan berkata kepada orang-orang di sebelah kiri-Nya, 'Pergilah dari sini, jahanam! Masuklah ke dalam api yang tidak bisa padam, yang sudah disediakan bagi Iblis dan malaikat-malaikatnya!

TSI (2014)

“Kemudian Aku akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kiri-Ku, ‘Hai kalian yang terkutuk! Pergilah dari hadapan-Ku dan masuklah ke dalam api yang tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya, yaitu tempat yang sudah disiapkan bagi iblis dan semua malaikat yang berpihak kepadanya.

MILT (2008)

Lalu, Dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri: Enyahlah dari pada-Ku, orang-orang yang terkutuk ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si iblis dan para malaikatnya.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Ia akan berkata pula kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri-Nya, Hai orang-orang yang terkutuk, enyahlah kamu dari hadapan-Ku dan masuklah ke api yang kekal, yang telah disediakan bagi Iblis dan para utusannya.

AVB (2015)

Selepas itu, Dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya, ‘Nyahlah dari sisi-Ku, kamu yang terlaknat, ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk Iblis dan para malaikatnya;

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 25:41

Dan
<5119>
Ia akan berkata
<2046>
juga
<2532>
kepada mereka yang di
<1537>
sebelah kiri-Nya
<2176>
: Enyahlah
<4198>
dari
<575>
hadapan-Ku
<1700>
, hai kamu orang-orang terkutuk
<2672>
, enyahlah ke dalam
<1519>
api
<4442>
yang kekal
<166>
yang telah sedia
<2090>
untuk Iblis
<1228>
dan
<2532>
malaikat-malaikatnya
<32> <846>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mat 25:41

Kemudian
<5119>
Raja itu pun akan bertitah
<2046>
kepada mereka itu yang di sebelah
<1537>
kiri-Nya
<2176>
: Undurlah
<4198>
dari
<575>
hadapan-Ku
<2672>
, hai laknat, masuklah ke
<1519>
dalam api
<4442>
neraka yang kekal
<166>
, yang disediakan
<2090>
bagi Iblis
<1228>
dan
<2532>
segala pesuruhnya
<32>
.
AYT ITL
Kemudian
<5119>
, Ia akan berkata
<2046>
juga
<2532>
kepada mereka yang
<3588>
di
<1537>
sebelah kiri-Nya
<2176>
, 'Pergilah
<4198>
dari
<575>
hadapan-Ku
<1700>
, kamu yang terkutuk
<2672>
, ke dalam
<1519>
api
<4442>
abadi
<166>
yang
<3588>
telah disiapkan
<2090>
untuk Iblis
<1228>
dan
<2532>
malaikat-malaikatnya
<32>
.

[<846>]
AVB ITL
Selepas itu
<5119>
, Dia akan berkata
<2046>
kepada mereka yang
<3588>
di
<2176> <0>
sebelah kiri-Nya
<0> <2176>
, ‘Nyahlah
<4198>
dari
<575>
sisi-Ku, kamu yang terlaknat
<2672>
, ke dalam
<1519>
api
<4442>
kekal
<166>
yang
<3588>
telah disediakan
<2090>
untuk Iblis
<1228>
dan
<2532>
para malaikatnya
<32>
;

[<2532> <1537> <1700> <846>]
GREEK
τοτε
<5119>
ADV
ερει
<2046> <5692>
V-FAI-3S
και
<2532>
CONJ
τοις
<3588>
T-DPN
εξ
<1537>
PREP
ευωνυμων
<2176>
A-GPM
πορευεσθε
<4198> <5737>
V-PNM-2P
απ
<575>
PREP
εμου
<1700>
P-1GS
{VAR2: [οι]
<3588>
T-NPM
} κατηραμενοι
<2672> <5772>
V-RPP-NPM
εις
<1519>
PREP
το
<3588>
T-ASN
πυρ
<4442>
N-ASN
το
<3588>
T-ASN
αιωνιον
<166>
A-ASN
το
<3588>
T-ASN
ητοιμασμενον
<2090> <5772>
V-RPP-ASN
τω
<3588>
T-DSM
διαβολω
<1228>
A-DSM
και
<2532>
CONJ
τοις
<3588>
T-DPM
αγγελοις
<32>
N-DPM
αυτου
<846>
P-GSM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 25:41

Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, f  hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api g  yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya 1 . h 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 25:41

Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di 1  sebelah kiri-Nya: Enyahlah 2  dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk 3 , enyahlah ke dalam api yang kekal 4  yang telah sedia 5  untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.

Catatan Full Life

Mat 24:3--26:45 1

Nas : Mat 24:3-25:46

Nubuat Yesus ini terutama merupakan jawaban atas pertanyaan para murid-Nya, "Apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus memberikan kepada mereka:

 1. (1) tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman (Mat 24:4-14);
 2. (2) tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar (Mat 24:15-28);
 3. (3) tanda-tanda yang menakjubkan yang terjadi pada saat Ia datang dengan kemuliaan dan kuasa (Mat 24:29-31);
 4. (4) peringatan kepada orang kudus dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera setelah masa kesengsaraan besar berakhir (Mat 24:32-35);
 5. (5) peringatan kepada orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus untuk jemaat-Nya akan terjadi pada saat yang tak diduga-duga (Mat 24:36-51; 25:1-30;

  lihat cat. --> Yoh 14:3, dan

  [atau ref. Yoh 14:3]

  lihat art. KEANGKATAN GEREJA);

 6. (6) suatu gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah Ia datang kembali ke bumi (Mat 25:31-46). Perlu diperhatikan bahwa banyak rincian mengenai kedatangan kembali Kristus tidak dijelaskan dalam pasal Mat 24:1-51. Selanjutnya, sampai saat ini belum ada seorang pun yang mengartikan semua nubuat mengenai akhir zaman dengan kepastian penuh. Dalam percakapan Yesus terdapat unsur rahasia yang perlu kerendahan hati dan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat menantikan tambahan pengertian tentang penyataan ini pada akhir zaman (bd. Dan 12:9).


Mat 25:41 2

Nas : Mat 25:41

Pemberontakan Iblis melawan Allah

(lihat cat. --> Mat 4:10)

[atau ref. Mat 4:10]

mengikutsertakan sepertiga dari malaikat di sorga (Wahy 12:4). Sebagian dari mereka sudah terbelenggu di neraka (2Pet 2:4; Yud 1:6), sedangkan yang lain masih bebas berkeliaran di bawah kekuasaan dan pengawasan Iblis (Mat 12:24; 25:41; Ef 2:2; Wahy 12:7). Malaikat yang masih bebas ini adalah utusan-utusan Iblis yang terorganisasi secara sangat rapi (Ef 6:11-12) dan mungkin sama dengan setan-setan yang disebutkan dalam Alkitab

(lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA