Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 14:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:2

maka ia menyuruh orang ke Tekoa z  menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, a  lalu ia berkata kepada perempuan itu: "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, b  dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati.

AYT (2018)

Lalu, Yoab menyuruh orang ke Tekoa untuk menjemput seorang perempuan yang bijaksana dari sana, dan berkata kepadanya, “Hendaklah kamu pura-pura berkabung dan kenakanlah pakaian kabung. Jangan berurap dengan minyak, tetapi berlakulah seperti perempuan yang telah lama berkabung karena seseorang yang mati.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 14:2

maka disuruhkan Yoab ke Tekoa, dijemputnya dari sana seorang perempuan anu yang bijaksana, lalu katanya kepadanya: Hendaklah engkau pura-pura berdukacita, dan pakailah olehmu kain perkabungan; jangan engkau pakai minyak bau-bauan, melainkan hendaklah lakumu seperti orang yang dalam hal berkabung karena orang mati sudah beberapa hari lamanya;

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 14:2

sebab itu dia menyuruh jemput seorang wanita cerdik yang tinggal di Tekoa. Ketika wanita itu sampai, Yoab berkata kepadanya, "Ibu harus pura-pura berkabung; pakailah pakaian berkabung, dan jangan memakai minyak wangi. Buatlah seperti wanita yang sudah lama menangisi kematian orang yang tercinta.

TSI (2014)

Oleh sebab itu, Yoab menyusun rencana untuk menyelesaikan persoalan raja. Dia menyuruh utusan ke kota Tekoa untuk menjemput seorang perempuan yang dikenal cerdik. Waktu dia datang, Yoab berkata kepadanya, “Saya minta Ibu berpura-pura seperti sedang berduka. Kenakanlah pakaian berkabung dan jangan memakai minyak wangi. Bersikaplah seakan-akan Ibu sudah lama berkabung atas kematian anggota keluargamu.

MILT (2008)

Lalu Yoab mengirim ke Tekoa, dan menjemput seorang wanita bijak dari sana, dan berkata kepadanya, "Berlakulah seperti orang yang sedang berkabung sekarang, dan kenakanlah pakaian berkabung. Dan janganlah mengurapi dirimu dengan minyak, dan engkau akan menjadi seorang wanita yang sedang berkabung berhari-hari bagi seseorang yang mati.

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu Yoab menyuruh orang ke Tekoa untuk menjemput dari sana seorang perempuan yang bijak. Lalu ia berkata kepadanya, "Berpura-puralah berkabung dan kenakanlah pakaian kabung. Jangan pakai minyak wangi. Sebaliknya, bertindaklah seperti seorang perempuan yang sudah lama berkabung karena kematian seseorang.

AVB (2015)

Maka Yoab menghantar orang ke Tekoa untuk menjemput seorang perempuan yang bijak dari sana. Lalu Yoab berkata kepadanya, “Berpura-puralah berkabung dan kenakanlah pakaian perkabungan. Jangan guna minyak wangi. Sebaliknya, bertindaklah seperti seorang perempuan yang sudah lama berkabung kerana kematian seseorang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:2

maka ia
<03097>
menyuruh
<07971>
orang ke Tekoa
<08620>
menjemput
<03947>
dari sana
<08033>
seorang perempuan
<0802>
yang bijaksana
<02450>
, lalu ia berkata
<0559>
kepada
<0413>
perempuan itu: "Berlakulah pura-pura berkabung
<056>
, dan pakailah
<03847>
pakaian
<0899>
berkabung
<060>
, janganlah
<0408>
berurap
<05480>
dengan minyak
<08081>
, dan berlakulah
<01961>
seperti seorang perempuan
<0802>
yang telah lama
<07227> <03117>
berkabung
<056>
karena
<05921>
seorang mati
<04191>
.

[<04994> <04994> <02088>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:2

maka disuruhkan
<07971>
Yoab
<03097>
ke Tekoa
<08620>
, dijemputnya
<03947>
dari sana
<08033>
seorang perempuan
<0802>
anu yang bijaksana
<02450>
, lalu katanya
<0559>
kepadanya
<0413>
: Hendaklah
<04994>
engkau pura-pura berdukacita
<056>
, dan pakailah
<03847>
olehmu kain
<0899>
perkabungan
<060>
; jangan
<0408>
engkau pakai
<05480>
minyak bau-bauan
<08081>
, melainkan hendaklah lakumu
<01961>
seperti orang
<0802>
yang dalam hal berkabung
<056>
karena
<05921>
orang mati
<04191>
sudah beberapa
<07227>
hari
<03117>
lamanya;
AYT ITL
Lalu, Yoab
<03097>
menyuruh orang ke Tekoa
<08620>
untuk menjemput
<03947>
seorang perempuan
<0802>
yang bijaksana
<02450>
dari sana, dan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Hendaklah kamu pura-pura berkabung
<056>
dan kenakanlah
<03847>
pakaian
<0899>
kabung
<060>
. Jangan
<0408>
berurap
<05480>
dengan minyak
<08081>
, tetapi berlakulah seperti
<01961>
perempuan
<0802>
yang
<02088>
telah lama
<07227>
berkabung
<056>
karena
<05921>
seseorang yang mati
<04191>
.
AVB ITL
Maka Yoab
<03097>
menghantar
<07971>
orang ke Tekoa
<08620>
untuk menjemput
<03947>
seorang perempuan
<0802>
yang bijak
<02450>
dari sana
<08033>
. Lalu Yoab berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Berpura-puralah
<04994>
berkabung
<056>
dan kenakanlah
<03847>
pakaian
<0899>
perkabungan
<060>
. Jangan
<0408>
guna
<05480>
minyak wangi
<08081>
. Sebaliknya, bertindaklah seperti seorang perempuan
<0802>
yang sudah lama
<03117> <07227>
berkabung
<056>
kerana
<05921>
kematian
<04191>
seseorang.

[<04994> <01961> <02088>]
HEBREW
tm
<04191>
le
<05921>
tlbatm
<056>
Mybr
<07227>
Mymy
<03117>
hz
<02088>
hsak
<0802>
tyyhw
<01961>
Nms
<08081>
ykwot
<05480>
law
<0408>
lba
<060>
ydgb
<0899>
an
<04994>
ysblw
<03847>
an
<04994>
ylbath
<056>
hyla
<0413>
rmayw
<0559>
hmkx
<02450>
hsa
<0802>
Msm
<08033>
xqyw
<03947>
hewqt
<08620>
bawy
<03097>
xlsyw (14:2)
<07971>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:2

maka ia menyuruh orang ke Tekoa 1  menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, lalu ia berkata kepada perempuan itu: "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA