Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 8:32

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:32

maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. j 

AYT (2018)

Engkau akan mendengarnya di surga, bertindak, dan menghakimi hamba-hamba-Mu ini dengan menyatakan bersalah orang yang bersalah dan menyerahkan perbuatannya pada kepalanya dan membenarkan orang yang benar serta memberikan kepadanya keadilan.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 8:32

pada masa itu dengarlah kiranya Engkau dalam sorga dan putuskanlah hukum antara hamba-Mu, supaya yang salah itu disalahkan dan barang yang telah diperbuatnya itupun dibalas kepada kepalanya, dan orang yang benarpun dibenarkan dan dibalas kepadanya sekadar kebenarannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 8:32

ya TUHAN, hendaklah Engkau mendengarkan di surga dan memutuskan perkara hamba-hamba-Mu ini. Hukumlah yang bersalah setimpal perbuatannya dan bebaskanlah yang tidak bersalah.

MILT (2008)

supaya Engkau mendengarkannya di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, untuk menyatakan kejahatan orang fasik, dengan menanggungkan perbuatannya ke atas kepalanya, dengan menyatakan yang benar bagi orang yang benar, memberinya sesuai dengan kebenarannya.

Shellabear 2011 (2011)

maka dengarkanlah kiranya di surga dan bertindaklah. Adililah hamba-hamba-Mu, nyatakanlah bersalah orang yang bersalah, dan timpakanlah perbuatannya pada dirinya sendiri. Benarkanlah orang benar, dan ganjarlah ia sesuai dengan kebenarannya.

AVB (2015)

maka dengarlah kiranya di syurga dan bertindaklah. Adililah hamba-hamba-Mu; hukumlah orang yang bersalah, dan timpakanlah perbuatannya pada dirinya sendiri. Pertahankanlah orang benar, dan ganjarlah dia selaras dengan perbenarannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:32

maka Engkaupun
<0859>
kiranya mendengarkannya
<08085>
di sorga
<08064>
dan bertindak
<06213>
serta mengadili
<08199>
hamba-hamba-Mu
<05650>
, yakni menyatakan bersalah
<07561>
orang yang bersalah
<07563>
dengan menanggungkan
<05414>
perbuatannya
<01870>
kepada orang itu sendiri
<07218>
, tetapi menyatakan benar
<06663>
orang yang benar
<06662>
dengan memberi
<05414>
pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya
<06666>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:32

pada masa itu dengarlah
<08085>
kiranya Engkau
<0859>
dalam sorga
<08064>
dan putuskanlah
<06213>
hukum
<08199>
antara hamba-Mu
<05650>
, supaya yang salah
<07563>
itu disalahkan
<07561>
dan barang
<01870>
yang telah diperbuatnya itupun dibalas
<05414>
kepada kepalanya
<07218>
, dan orang yang benarpun
<06662>
dibenarkan
<06663>
dan dibalas
<05414>
kepadanya sekadar kebenarannya
<06666>
.
AYT ITL
Engkau
<0859>
akan mendengarnya
<08085>
di surga
<08064>
, bertindak
<06213>
, dan menghakimi
<08199>
hamba-hamba-Mu
<05650>
ini dengan menyatakan bersalah
<07561>
orang yang bersalah
<07563>
dan menyerahkan
<05414>
perbuatannya
<01870>
pada kepalanya
<07218>
dan membenarkan
<06663>
orang yang benar
<06662>
serta memberikan
<05414>
kepadanya
<00>
keadilan
<06666>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
o
wtqduk
<06666>
wl
<0>
ttl
<05414>
qydu
<06662>
qyduhlw
<06663>
wsarb
<07218>
wkrd
<01870>
ttl
<05414>
esr
<07563>
eysrhl
<07561>
Kydbe
<05650>
ta
<0853>
tjpsw
<08199>
tyvew
<06213>
Mymsh
<08064>
emst
<08085>
htaw (8:32)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:32

maka Engkaupun kiranya mendengarkannya 1  di sorga 1  dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah 2  orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar 3  orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA