Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 28:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 28:9

Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu 1  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas n  dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati o  dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, p  maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan q  Dia maka Ia akan membuang r  engkau untuk selamanya.

AYT (2018)

Dan kamu, Salomo, anakku, kenalilah Allah, Bapamu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Sebab, TUHAN menyelidiki setiap hati dan memahami setiap rencana dan pemikiran. Jika kamu mencari-Nya, Dia akan berkenan kautemui, tetapi jika kamu meninggalkan-Nya, Dia akan menolakmu sampai selama-lamanya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 28:9

Maka engkau, hai anakku Sulaiman, hendaklah engkau mengenal akan Allah bapamu dan beribadatlah kepadanya dengan hati yang tulus dan dengan batin yang benar, karena diselidik Tuhan akan segala batin dan diketahuinya akan segala angan-angan hati; jikalau engkau mencahari akan Dia, niscaya terdapatlah Ia olehmu, tetapi jikalau kiranya engkau meninggalkan Dia, niscaya dibuang-Nya akan dikau sampai selama-lamanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 28:9

Lalu kepada Salomo, Daud berkata, "Anakku, hendaklah Allah yang disembah ayahmu, kau akui sebagai Allahmu. Engkau harus mengabdi kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Ia tahu semua pikiran dan keinginan hati kita. Kalau engkau mencari Dia, Dia akan kautemukan, tetapi kalau engkau meninggalkan Dia, Ia akan menolak engkau untuk selama-lamanya.

MILT (2008)

Dan engkau, Salomo anakku, kenallah Allahnya Elohim 0430 ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Sebab, TUHAN YAHWEH 03068 menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap angan-angan pikiran. Jika engkau mencari-Nya, Dia akan engkau temukan. Namun jika engkau meninggalkan-Nya, Dia akan menolak engkau selama-lamanya.

Shellabear 2011 (2011)

Sedangkan engkau, anakku Sulaiman, kenalilah Tuhan ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas, karena ALLAH menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap angan-angan serta pikiran. Jika engkau mencari hadirat-Nya, maka Ia akan berkenan kautemui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.

AVB (2015)

Engkaulah, anakku Salomo, kenalilah Allah ayahmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas, kerana TUHAN mengerti setiap hati dan mengerti setiap angan-angan serta fikiran. Jika engkau mencari hadirat-Nya, maka Dia akan berkenan ditemukan olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan-Nya, maka Dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 28:9

Dan engkau
<0859>
, anakku
<01121>
Salomo
<08010>
, kenallah
<03045>
Allahnya
<0430>
ayahmu
<01>
dan beribadahlah
<05647>
kepada-Nya dengan tulus ikhlas
<08003> <03820>
dan dengan rela
<02655>
hati
<05315>
, sebab
<03588>
TUHAN
<03068>
menyelidiki
<01875>
segala
<03605>
hati
<03824>
dan mengerti
<0995>
segala
<03605>
niat
<03336>
dan cita-cita
<04284>
. Jika
<0518>
engkau mencari
<01875>
Dia, maka Ia berkenan ditemui
<04672>
olehmu, tetapi jika
<0518>
engkau meninggalkan
<05800>
Dia maka Ia akan membuang
<02186>
engkau untuk selamanya
<05703>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 28:9

Maka engkau
<0859>
, hai anakku
<01121>
Sulaiman
<08010>
, hendaklah engkau mengenal
<03045>
akan Allah
<0430>
bapamu
<01>
dan beribadatlah
<05647>
kepadanya dengan hati
<03820>
yang tulus
<08003>
dan dengan batin
<05315>
yang benar
<02655>
, karena
<03588>
diselidik
<01875>
Tuhan
<03068>
akan segala
<03605>
batin
<03824>
dan diketahuinya
<0995>
akan segala
<03605>
angan-angan hati
<04284> <03336>
; jikalau
<0518>
engkau mencahari
<01875>
akan Dia, niscaya terdapatlah
<04672>
Ia olehmu, tetapi jikalau
<0518>
kiranya engkau meninggalkan
<05800>
Dia, niscaya dibuang-Nya
<02186>
akan dikau sampai selama-lamanya
<05703>
.
AYT ITL
Dan kamu
<0859>
, Salomo
<08010>
, anakku
<01121>
, kenalilah
<03045>
Allah
<0430>
, Bapamu
<01>
, dan beribadahlah
<05647>
kepadanya dengan sepenuh
<08003>
hati
<03820>
dan dengan kerelaan
<02655>
jiwa
<05315>
. Sebab
<03588>
, TUHAN
<03068>
menyelidiki
<01875>
setiap
<03605>
hati
<03824>
dan memahami
<0995>
setiap
<03605>
rencana
<03336>
dan pemikiran
<04284>
. Jika
<0518>
kamu mencari-Nya
<01875>
, Dia akan berkenan kautemui
<04672>
, tetapi jika
<0518>
kamu meninggalkan-Nya
<05800>
, Dia akan menolakmu
<02186>
sampai selama-lamanya
<05703>
.

[<0853> <00>]
AVB ITL
Engkaulah
<0859>
, anakku
<01121>
Salomo
<08010>
, kenalilah
<03045>
Allah
<0430>
ayahmu
<01>
dan beribadatlah
<05647>
kepada-Nya dengan hati
<03820>
yang tulus
<08003>
dan jiwa
<05315>
yang ikhlas
<02655>
, kerana
<03588>
TUHAN
<03068>
mengerti
<01875>
setiap
<03605>
hati
<03824>
dan mengerti
<0995>
setiap
<03605>
angan-angan
<03336>
serta fikiran
<04284>
. Jika
<0518>
engkau mencari hadirat-Nya
<01875>
, maka Dia akan berkenan ditemukan
<04672>
olehmu. Tetapi jika
<0518>
engkau meninggalkan-Nya
<05800>
, maka Dia akan membuang
<02186>
engkau untuk selama-lamanya
<05703>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
del
<05703>
Kxynzy
<02186>
wnbzet
<05800>
Maw
<0518>
Kl
<0>
aumy
<04672>
wnsrdt
<01875>
Ma
<0518>
Nybm
<0995>
twbsxm
<04284>
ruy
<03336>
lkw
<03605>
hwhy
<03068>
srwd
<01875>
twbbl
<03824>
lk
<03605>
yk
<03588>
hupx
<02655>
spnbw
<05315>
Mls
<08003>
blb
<03820>
whdbew
<05647>
Kyba
<01>
yhla
<0430>
ta
<0853>
ed
<03045>
ynb
<01121>
hmls
<08010>
htaw (28:9)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 28:9

Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu 1  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas n  dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati o  dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, p  maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan q  Dia maka Ia akan membuang r  engkau untuk selamanya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 28:9

Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya 1  2  ayahmu dan beribadahlah 3  kepada-Nya dengan tulus 3  ikhlas 4  dan dengan rela 4  hati, sebab TUHAN 5  menyelidiki 7  segala hati dan mengerti segala niat 6  dan cita-cita. Jika engkau mencari 7  Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan 8  Dia maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.

Catatan Full Life

1Taw 28:9 1

Nas : 1Taw 28:9

Instruksi Daud kepada Salomo ialah agar Salomo mengenal Allah, melayani, dan mencari Dia "dengan tulus ikhlas dan rela hati".

 1. 1) Mengenal Allah artinya memiliki pemahaman praktis tentang diri dan jalan-jalan-Nya serta hidup dalam persekutuan erat dengan Allah dan firman-Nya

  (lihat cat. --> Yoh 17:3; bd.

  lihat cat. --> Yoh 15:4).

  [atau ref. Yoh 17:3; 15:4]

 2. 2) Melayani Allah berarti mendambakan kasih karunia, kuasa kerajaan, dan kebenaran-Nya sedemikian rupa sehingga kita senantiasa berdoa untuk kehadiran-Nya yang aktif dalam kehidupan kita dan dengan sungguh-sungguh berusaha menaati kehendak-Nya

  (lihat cat. --> Mat 5:6

  [atau ref. Mat 5:6]

  mengenai lapar dan dahaga akan kebenaran).

[+] Bhs. InggrisTIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA