TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 17:17

TSK Full Life Study Bible

17:17

Kuduskanlah(TB/TL) <37> [Sanctify.]

firman-Mu(TB) <3056> [word.]

17:17

adalah kebenaran.

Yoh 15:3; [Lihat FULL. Yoh 15:3]; 2Sam 7:28; 1Raj 17:24 [Semua]


Catatan Frasa: KUDUSKANLAH MEREKA DALAM KEBENARAN.

Yohanes 17:19

TSK Full Life Study Bible

17:19

bagi(TB)/karena(TL) <5228> [for.]

Aku menguduskan .... menguduskan .... dikuduskan .... dikuduskan(TB)/Aku menguduskan ....... dikuduskan(TL) <1473 37> [I sanctify.]

supaya(TB/TL) <2443> [that.]

menguduskan ....... dikuduskan dalam kebenaran(TB)/menguduskan ....... dikuduskan di ... kebenaran(TL) <1722 225 37> [sanctified through the truth. or, truly sanctified.]

17:19

merekapun dikuduskan

Yoh 17:17


Catatan Frasa: AKU MENGUDUSKAN DIRI-KU.TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA