TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 3:25

3:25 on <3739> proeyeto <4388> (5639) o <3588> yeov <2316> ilasthrion <2435> dia <1223> pistewv <4102> en <1722> tw <3588> autou <846> aimati <129> eiv <1519> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> dia <1223> thn <3588> paresin <3929> twn <3588> progegonotwn <4266> (5761) amarthmatwn <265>

Roma 5:10

5:10 ei <1487> gar <1063> ecyroi <2190> ontev <1510> (5752) kathllaghmen <2644> (5648) tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> uiou <5207> autou <846> pollw <4183> mallon <3123> katallagentev <2644> (5651) swyhsomeya <4982> (5701) en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA