TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 11:33

11:33 <03117> Mymy <0961> hzbbw <07628> ybsb <03852> hbhlbw <02719> brxb <03782> wlsknw <07227> Mybrl <0995> wnyby <05971> Me <07919> ylykvmw(11:33)

11:33 kai <2532> oi <3588> sunetoi <4908> tou <3588> laou <2992> sunhsousin <4920> eiv <1519> polla <4183> kai <2532> asyenhsousin <770> en <1722> romfaia kai <2532> en <1722> flogi <5395> kai <2532> en <1722> aicmalwsia <161> kai <2532> en <1722> diarpagh hmerwn <2250>

Daniel 11:35

11:35 <04150> dewml <05750> dwe <03588> yk <07093> Uq <06256> te <05704> de <03835> Nbllw <01305> rrblw <0> Mhb <06884> Pwrul <03782> wlsky <07919> Mylykvmh <04480> Nmw(11:35)

11:35 kai <2532> apo <575> twn <3588> sunientwn <4920> asyenhsousin <770> tou <3588> purwsai <4448> autouv <846> kai <2532> tou <3588> eklexasyai kai <2532> tou <3588> apokalufyhnai <601> ewv <2193> kairou <2540> perav <4009> oti <3754> eti <2089> eiv <1519> kairon <2540>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA