TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 15:1--19:29

Konteks
15:1 Jawaban r  yang lemah lembut 1  meredakan kegeraman, s  tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 15:2 Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, t  tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. u  15:3 Mata v  TUHAN ada di segala tempat, w  mengawasi orang jahat dan orang baik. x  15:4 Lidah lembut y  adalah pohon kehidupan, z  tetapi lidah curang melukai hati. a  15:5 Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. b  15:6 Di rumah orang benar ada banyak harta benda 2 , c  tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. d  15:7 Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, e  tetapi hati orang bebal tidak jujur. 15:8 Korban f  orang fasik 3  g  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi doa orang jujur dikenan-Nya. h  15:9 Jalan orang fasik i  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi siapa mengejar kebenaran, j  dikasihi-Nya. 15:10 Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. k  15:11 Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan TUHAN, l  lebih-lebih hati anak manusia! m  15:12 Si pencemooh tidak suka ditegur n  orang; ia tidak mau pergi kepada orang bijak. 15:13 Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, o  tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. p  15:14 Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, q  tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan 4 . 15:15 Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. r  15:16 Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta dengan disertai kecemasan. s  15:17 Lebih baik sepiring sayur dengan kasih dari pada lembu tambun dengan kebencian. t  15:18 Si pemarah membangkitkan pertengkaran, u  tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. v  15:19 Jalan si pemalas seperti pagar duri, w  tetapi jalan orang jujur adalah rata. 15:20 Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, x  tetapi orang yang bebal menghina ibunya. 15:21 Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, y  tetapi orang yang pandai berjalan lurus. 15:22 Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan 5 , z  tetapi terlaksana a  kalau penasihat b  banyak. 15:23 Seseorang bersukacita karena jawaban c  yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan d  yang tepat pada waktunya! 15:24 Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas 6 , supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. 15:25 Rumah e  orang congkak dirombak TUHAN, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan-Nya tetap. f  15:26 Rancangan g  orang jahat h  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi perkataan yang ramah itu suci. i  15:27 Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. j  15:28 Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, k  tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. l  15:29 TUHAN itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar m  didengar-Nya 7 . 15:30 Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. n  15:31 Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. o  15:32 Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya p  sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. q  15:33 Takut akan TUHAN r  adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. s  16:1 Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah 8  t  berasal dari pada TUHAN. 16:2 Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri 9 , u  tetapi Tuhanlah v  yang menguji w  hati. 16:3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN 10 , maka terlaksanalah segala rencanamu. x  16:4 TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujuannya y  masing-masing, bahkan orang fasik dibuat-Nya untuk hari malapetaka 11 . z  16:5 Setiap orang yang tinggi hati 12  a  adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. b  16:6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN c  orang menjauhi kejahatan. d  16:7 Jikalau TUHAN berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itupun didamaikan-Nya e  dengan dia 13 . f  16:8 Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak g  tanpa keadilan. h  16:9 Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. i  16:10 Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili j  mulutnya tidak berbuat salah. 16:11 Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan TUHAN, segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatan-Nya. k  16:12 Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. l  16:13 Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur m  dikasihi-Nya. 16:14 Kegeraman raja adalah bentara maut, n  tetapi orang bijak memadamkannya. o  16:15 Wajah raja yang bercahaya memberi hidup p  dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. q  16:16 Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian r  jauh lebih berharga dari pada mendapat perak. s  16:17 Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. t  16:18 Kecongkakan u  mendahului kehancuran, dan tinggi hati v  mendahului kejatuhan. w  16:19 Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati dari pada membagi rampasan dengan orang congkak. 16:20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, x  dan berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN. y  16:21 Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. z  16:22 Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, a  tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. 16:23 Hati orang bijak menjadikan mulutnya b  berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. c  16:24 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, d  manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. e  16:25 Ada jalan yang disangka lurus, f  tetapi ujungnya menuju maut. g  16:26 Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. 16:27 Orang yang tidak berguna h  menggali lobang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. i  16:28 Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, j  dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. k  16:29 Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. l  16:30 Siapa memejamkan m  matanya, merencanakan tipu muslihat; siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. 16:31 Rambut putih adalah mahkota yang indah, n  yang didapat pada jalan kebenaran. 16:32 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. 16:33 Undi dibuang o  di pangkuan 14 , tetapi setiap keputusannya p  berasal dari pada TUHAN. q  17:1 Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. r  17:2 Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. 17:3 Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, s  tetapi Tuhanlah yang menguji hati. t  17:4 Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. 17:5 Siapa mengolok-olok orang miskin 15  u  menghina Penciptanya; v  siapa gembira karena suatu kecelakaan w  tidak akan luput dari hukuman. x  17:6 Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu y  dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. 17:7 Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia z  mengucapkan kata-kata dusta. 17:8 Hadiah suapan 16  adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. a  17:9 Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, b  tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. c  17:10 Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dari pada seratus pukulan pada orang bebal. 17:11 Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. 17:12 Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, dari pada dengan orang bebal dengan kebodohannya. d  17:13 Siapa membalas kebaikan e  dengan kejahatan, f  kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya 17 . 17:14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air; jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. g  17:15 Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, h  kedua-duanya i  adalah kekejian bagi TUHAN. 17:16 Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, j  sedang ia tidak berakal budi? 17:17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran 18 . k  17:18 Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung 19  bagi sesamanya. l  17:19 Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. 17:20 Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. 17:21 Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh m  tidak akan bersukacita. 17:22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah n  mengeringkan tulang. o  17:23 Orang fasik menerima hadiah suapan p  dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. q  17:24 Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata r  orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. 17:25 Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. s  17:26 Mengenakan denda orang benar t  adalah salah, memukul orang muliapun tidak patut. 17:27 Orang yang berpengetahuan menahan u  perkataannya 20 , orang yang berpengertian berkepala dingin. v  17:28 Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam w  diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. 18:1 Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. 18:2 Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. x  18:3 Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. 18:4 Perkataan mulut orang adalah seperti air y  yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. 18:5 Tidak baik berpihak kepada orang fasik z  dengan menolak orang benar dalam pengadilan. a  18:6 Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, b  dan mulutnya berseru meminta pukulan. 18:7 Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat c  bagi nyawanya. d  18:8 Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, yang masuk ke lubuk hati. e  18:9 Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. f  18:10 Nama TUHAN 21  adalah menara g  yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. h  18:11 Kota yang kuat i  bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. 18:12 Tinggi hati 22  mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. j  18:13 Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. k  18:14 Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan l  semangat yang patah? 18:15 Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, m  dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. 18:16 Hadiah n  memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. 18:17 Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. 18:18 Undian mengakhiri pertengkaran, o  dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. 18:19 Saudara yang dikhianati p  lebih sulit dihampiri dari pada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. 18:20 Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan q  oleh hasil bibirnya. 18:21 Hidup dan mati r  dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. s  18:22 Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, t  dan ia dikenan TUHAN. u  18:23 Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. 18:24 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara. v  19:1 Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya dari pada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. w  19:2 Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. x  19:3 Kebodohan y  menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap TUHAN. z  19:4 Kekayaan menambah banyak sahabat 23 , tetapi orang miskin ditinggalkan a  sahabatnya. 19:5 Saksi dusta b  tidak akan luput dari hukuman, c  orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. d  19:6 Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, e  setiap orang bersahabat dengan si pemberi. f  19:7 Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. g  Ia mengejar mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi. h  19:8 Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. i  19:9 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. j  19:10 Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, k  apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. l  19:11 Akal budi membuat seseorang panjang sabar m  dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 19:12 Kemarahan raja adalah seperti raung singa n  muda, tetapi kebaikannya seperti embun o  yang turun ke atas rumput. p  19:13 Anak bebal adalah bencana q  bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang isteri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. r  19:14 Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, s  tetapi isteri yang berakal budi adalah karunia TUHAN 24 . t  19:15 Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. u  19:16 Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. v  19:17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN 25 , w  yang akan membalas perbuatannya x  itu. 19:18 Hajarlah anakmu 26  selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. y  19:19 Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. 19:20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, z  supaya engkau menjadi bijak a  di masa depan. 19:21 Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. b  19:22 Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya; lebih baik orang miskin dari pada seorang pembohong. 19:23 Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. c  19:24 Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. d  19:25 Jikalau si pencemooh kaupukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, jikalau orang yang berpengertian e  ditegur, ia menjadi insaf. f  19:26 Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, g  memburukkan dan memalukan diri. 19:27 Hai anakku, h  jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. 19:28 Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. i  19:29 Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. j 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[15:1]  1 Full Life : JAWABAN YANG LEMAH LEMBUT.

Nas : Ams 15:1

Ketika berhadapan dengan kemarahan, jawaban yang lemah lembut akan mendorong untuk rukun kembali dan berdamai (bd. 1Sam 25:31-34), sedangkan kata-kata yang keras akan meningkatkan kemarahan dan permusuhan (lih. Kol 4:5-6).

[15:6]  2 Full Life : DI RUMAH ORANG BENAR ADA BANYAK HARTA BENDA.

Nas : Ams 15:6

Sekalipun rumah orang benar (secara pribadi atau gabungan) mungkin kekurangan harta duniawi, rumah itu penuh dengan harta rohani yang akan sangat memperkaya dan menopang umat Allah (bd. ayat Ams 15:16-17). Sebaliknya, rumah orang fasik penuh dengan banyak kesulitan dan percekcokan (bd. ayat Ams 15:27; 1:10-19; 10:2).

[15:8]  3 Full Life : KORBAN ORANG FASIK.

Nas : Ams 15:8-9

Hanya orang yang benar dan yang berusaha untuk mengikut jalan-jalan Allah diterima oleh-Nya

(lihat cat. --> Ams 28:9).

[atau ref. Ams 28:9]

[15:14]  4 Full Life : MULUT ORANG BEBAL SIBUK DENGAN KEBODOHAN.

Nas : Ams 15:14

Pada zaman teknologi tinggi dalam media komunikasi dan hiburan ini, kita harus menjaga dengan saksama hati dan pikiran kita. Kita ternyata adalah orang bebal apabila kita sibuk dengan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus dan mencemarkan kebenaran Allah

(lihat cat. --> Rom 1:32).

[atau ref. Rom 1:32]

Orang bijaksana hanya akan memenuhi pikiran mereka dengan hal yang mulia, benar, dan murni (Fili 4:8).

[15:22]  5 Full Life : TIDAK ADA PERTIMBANGAN.

Nas : Ams 15:22

Kitab Amsal sering kali menekankan bijaksananya mencari nasihat orang lain mengenai rencana dan maksud kita (juga lih. Ams 11:14; Ams 20:18; Ams 24:6).

[15:24]  6 Full Life : JALAN KEHIDUPAN ... MENUJU KE ATAS.

Nas : Ams 15:24

Di sini ada pandangan sekilas lainnya PL mengenai harapan masa depan. Apabila diterjemahkan secara harafiah bunyinya, "Jalan kehidupan bagi orang berakal budi menuju ke tempat di atas, supaya ia dapat menjauhi kuburan (Ibr. _sheol_) di bawah." _Sheol_ juga bisa berarti tempat hukuman setelah kematian (bd. _Hades_ dalam PB;

lihat cat. --> Mazm 16:10).

[atau ref. Mazm 16:10]

Jadi, orang saleh akan ke tempat di atas (sorga) setelah meninggal dan menjauhi _sheol_ sama sekali (bd. Mazm 23:6; 73:24-25).

[15:29]  7 Full Life : DOA ORANG BENAR DIDENGARNYA.

Nas : Ams 15:29

Lihat cat. --> 1Yoh 3:22

[atau ref. 1Yoh 3:22]

mengenai doa dan menaati perintah-perintah Allah.

[16:1]  8 Full Life : JAWABAN LIDAH.

Nas : Ams 16:1

Sebagai manusia kita dapat membuat rencana, tetapi kemampuan untuk melaksanakan rencana tersebut berasal dari Allah (bd. ayat Ams 16:9,33; Ams 21:31).

[16:2]  9 Full Life : BERSIH MENURUT PANDANGANNYA SENDIRI.

Nas : Ams 16:2

Orang percaya sering kali tak dapat melihat kesalahan dan kemiskinan rohani mereka sendiri. Jikalau kita jujur ketika datang kepada Allah di dalam doa, Ia akan menyatakan keadaan hati kita yang sesungguhnya supaya kita bisa benar-benar bersih dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan lebih baik (Luk 16:15; 1Kor 4:4-5; Ibr 4:12).

[16:3]  10 Full Life : SERAHKANLAH PERBUATANMU KEPADA TUHAN.

Nas : Ams 16:3

Orang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan sombong, tetapi harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal (Yak 4:14-16). Apabila motivasi dan perbuatan kita itu benar, maka kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan menegakkannya serta memberkati kita (lih. Ams 3:6; Mazm 37:5; 90:16-17; 1Pet 5:7).

[16:4]  11 Full Life : ORANG FASIK DIBUAT-NYA UNTUK HARI MALAPETAKA.

Nas : Ams 16:4

Segala sesuatu akan berakhir sebagai semestinya, dan mereka yang melakukan kejahatan akan menderita hukuman Allah yang adil (bd. ayat Ams 16:5). Nas ini menekankan bahwa Allah akan bertindak dengan adil kepada orang fasik; Ia tidak menciptakan atau menganjurkan kefasikan (lih. Yak 1:13,17).

[16:5]  12 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 16:5

Lihat cat. --> Yak 4:6, lih. cat. Yak 4:16.

[atau ref. Yak 4:6,16]

[16:7]  13 Full Life : MUSUH ORANG ITU PUN DIDAMAIKAN-NYA DENGAN DIA.

Nas : Ams 16:7

Ayat ini diterapkan pada janji Allah kepada Israel bahwa negeri mereka akan dilindungi dari serangan musuh jikalau mereka melaksanakan kehendak-Nya (Kel 34:24; 2Taw 17:10). Akan tetapi, orang percaya PB akan mengalami perseteruan dari musuh-musuh mereka -- Iblis dan dunia -- dalam banyak hal karena mereka melaksanakan kehendak Allah (bd. Mat 5:10; Luk 21:17-18; Yoh 15:20; Kis 14:19).

[16:33]  14 Full Life : UNDI DIBUANG DI PANGKUAN.

Nas : Ams 16:33

Seperti ayat Ams 16:1,9 ayat ini mengacu kepada pemeliharaan dan bimbingan Allah dalam kehidupan orang benar. Ini tidak berarti bahwa Allah secara langsung mengatur dan menentukan setiap detik di dalam hidup ini; ayat ini hanya menyatakan prinsip rohani bahwa orang benar yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan (ayat Ams 16:3,9) dan mengakui Dia akan diarahkan oleh Tuhan sendiri

(lihat cat. --> Ams 3:5;

lihat cat. --> Ams 3:6).

[atau ref. Ams 3:5-6]

[17:5]  15 Full Life : MENGOLOK-OLOK ORANG MISKIN.

Nas : Ams 17:5

Lihat cat. --> Ams 14:31.

[atau ref. Ams 14:31]

[17:8]  16 Full Life : SUAPAN.

Nas : Ams 17:8

Suapan kadang-kadang akan menghasilkan keberhasilan dan kekayaan sementara. Akan tetapi, menyuap adalah dosa; karena itu suap dilarang keras dalam Alkitab sebab menghalangi terwujudnya keadilan (ayat Ams 17:23; Ams 15:27; 1Sam 12:3; Yes 1:23; 1Tim 6:10).

[17:13]  17 Full Life : KEJAHATAN TIDAK AKAN MENGHINDAR DARI RUMAHNYA.

Nas : Ams 17:13

Kebenaran ini dilukiskan dalam kehidupan Daud. Ia "membalas" kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Sejak saat itu, kejahatan tidak pernah meninggalkan rumah Daud sendiri (2Sam 12:10-12).

[17:17]  18 Full Life : MENJADI SEORANG SAUDARA DALAM KESUKARAN.

Nas : Ams 17:17

Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan.

[17:18]  19 Full Life : MENJADI PENANGGUNG.

Nas : Ams 17:18

Lihat cat. --> Ams 6:1.

[atau ref. Ams 6:1]

[17:27]  20 Full Life : ORANG YANG BERPENGETAHUAN MENAHAN PERKATAANNYA.

Nas : Ams 17:27

Orang bijak akan menahan bicaranya dan berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Mereka tidak akan membesar-besarkan kebenaran atau merugikan orang lain ketika berbicara; sebaliknya mereka akan hati-hati berbicara dengan tepat dan membangun orang lain (bd. Mazm 39:2-3).

[18:10]  21 Full Life : NAMA TUHAN.

Nas : Ams 18:10-11

Nama Tuhan mewakili pribadi, kekuasaan, dan sifat Allah (bd. Kel 3:14-15; Kis 4:12). Orang benar berpaling kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan dalam kesulitan. Akan tetapi, orang kaya yang tidak bijak percaya bahwa uang adalah sumber keamanan mereka sewaktu mengalami badai kehidupan

(lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[18:12]  22 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 18:12

Kesombongan adalah roh tinggi hati yang mencakup percaya akan dirinya sendiri. Membual dan kecongkakan adalah dosa-dosa yang terkait dengan keangkuhan, dan akan membawa kita menuju kehancuran (bd. Ams 15:33; 16:18). Keangkuhan itu memperdayakan (Yer 49:16), menjadikan tanggapan yang rendah hati kepada Allah dan sesama itu mustahil. Allah menentang orang angkuh, tetapi memberikan kasih karunia dan kehormatan kepada orang yang rendah hati (Yak 4:6).

[19:4]  23 Full Life : KEKAYAAN MENAMBAH BANYAK SAHABAT.

Nas : Ams 19:4

Amsal ini membicarakan keadaan yang sering terjadi, bukan keadaan yang seharusnya. Sekalipun sahabat yang tidak tulus tertarik pada orang kaya bagaikan lalat yang tertarik pada madu, orang yang miskin hampir tidak punya teman karena tidak bisa memberi keuntungan uang atau keuntungan pribadi kepada orang lain (bd. ayat Ams 19:6). PB melarang sikap ini di antara orang percaya (Yak 2:1-9).

[19:14]  24 Full Life : ISTRI YANG BERAKAL BUDI ADALAH KARUNIA TUHAN.

Nas : Ams 19:14

Ketika mencari pasangan hidup, akal budi adalah jauh lebih penting daripada sekadar penampilan. Hikmat, bimbingan, dan berkat Allah adalah penting sekali jikalau kita ingin mempunyai pernikahan yang berbahagia. Orang percaya harus berusaha untuk menikahi seorang yang sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, firman-Nya, dan standar-standar kerajaan-Nya. Menikah dengan seorang yang bersifat saleh adalah berkat khusus dari Allah (bd. Ams 18:22; Kej 24:14). Memasuki pernikahan tanpa bimbingan Allah berarti mengundang penderitaan, penyesalan, dan malapetaka.

[19:17]  25 Full Life : MEMIUTANGI TUHAN.

Nas : Ams 19:17

Memberi dengan kemurahan hati dari milik kita untuk menolong orang miskin merupakan sebuah cara melayani Tuhan. Ia akan mengupahi orang yang berbuat demikian

(lihat cat. --> Ams 6:1).

[atau ref. Ams 6:1]

[19:18]  26 Full Life : HAJARLAH ANAKMU.

Nas : Ams 19:18

Anak-anak harus dihajar pada usia muda selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka menjadi baik dan mengajar mereka jalan-jalan saleh. Apabila orang-tua mengabaikan hal itu, mereka ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang kemudian menimpa anak-anak mereka

(lihat cat. --> Ams 13:24).

[atau ref. Ams 13:24]TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA