TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tesalonika 2:10

Konteks
2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa x  karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran 1  yang dapat menyelamatkan y  mereka.

2 Tesalonika 2:12

Konteks
2:12 supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan 2 . c 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:10]  1 Full Life : MENGASIHI KEBENARAN.

Nas : 2Tes 2:10

Sejak permulaan penciptaan, persoalan inti dalam hubungan manusia dengan Allah adalah pengabaian Firman dan kebenaran Allah atau kasih kita terhadapnya. Masalah ini juga merupakan pokok persoalan pada akhir zaman ini. Keselamatan akan dialami hanya oleh mereka yang oleh iman kepada Kristus dengan gigih dan sungguh-sungguh "mengasihi kebenaran", yang percaya dengan keyakinan teguh apa yang dikatakan Allah dan menolak semua jenis penyataan atau ajaran baru yang bertentangan dengan kebenaran itu

(lihat cat. --> Mat 24:5,

lihat cat. --> Mat 24:11;

[atau ref. Mat 24:5; Mat 24:11]

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[2:12]  2 Full Life : YANG SUKA KEJAHATAN.

Nas : 2Tes 2:12

Suka kejahatan sambil menolak untuk mengasihi kebenaran (ayat 2Tes 2:10) akan menjadi faktor penentu dalam penghakiman Allah pada akhir zaman.

 1. 1) Mereka yang ditetapkan untuk mengalami murka Allah adalah orang yang tidak mengasihi kebenaran dan karena itu terlibat dalam, dan menghibur diri dengan kejahatan dan percabulan

  (lihat cat. --> 2Tim 3:1).

  [atau ref. 2Tim 3:1]

  Mereka akan diserahkan kepada keadilan ilahi, penipuan setan dan kuasa kegelapan

  (lihat cat. --> Luk 23:35;

  lihat cat. --> Rom 1:32;

  lihat cat. --> 1Tim 4:1).

  [atau ref. Luk 23:35; Rom 1:32; 1Tim 4:1]

 2. 2) Mereka yang mengalami hukuman selama "hari Tuhan"

  (lihat cat. --> 2Tes 2:2)

  [atau ref. 2Tes 2:2]

  bukan saja orang yang tidak percaya, tetapi juga mereka yang murtad dari iman sejati. Mereka memilih untuk menikmati dosa daripada Allah dan menolak untuk menentang percabulan pada akhir zaman

  (lihat cat. --> 2Tes 2:3;

  lihat cat. --> 2Tes 2:7;

  lihat cat. --> 2Tim 4:3-4;

  lihat cat. --> 2Tim 4:4).

  [atau ref. 2Tes 2:3,7; 2Tim 4:3-4]TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA