TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 13:1-3

TSK Full Life Study Bible

13:1

aku dapat berkata-kata(TB)/berkata-kata(TL) <2980> [I speak.]

tiada aku tidak mempunyai(TB)/tiada menaruh(TL) <2192 3361> [have not.]

yang berkumandang(TB)/berbunyi(TL) <2278> [as.]

13:1

Judul : Kasih

Perikop : 1Kor 13:1-13


semua bahasa

1Kor 13:8; Mr 16:17; [Lihat FULL. Mr 16:17] [Semua]


Catatan Frasa: TETAPI ... TIDAK MEMPUNYAI KASIH.


13:2

aku mempunyai .... bernubuat ............. aku memiliki .......... aku ... mempunyai(TB)/dapat ............... menaruh ............... menaruh(TL) <2192 4394> [I have the.]

aku mengetahui(TB)/mengetahui(TL) <1492> [understand.]

aku mempunyai ..... dan .... segala ... dan ... seluruh ..... aku memiliki ........ tetapi ... aku ... mempunyai(TB)/dapat .... dan .... segala ... dan segala ...... menaruh ......... segala .... tetapi .... menaruh(TL) <2532 1437 2192 3956 1161> [and though I have all.]

aku mempunyai dapat .... dan ...... dan ....... menaruh memiliki ........ tetapi ... aku ... mempunyai ... menaruh(TB)/dapat .... dan ...... dan ....... menaruh ............ tetapi .... menaruh(TL) <2532 1161 2192> [and have.]

aku(TB) <1510> [I am.]

13:2

untuk bernubuat

1Kor 13:8; Ef 4:11; [Lihat FULL. Ef 4:11]; Kis 11:27; [Lihat FULL. Kis 11:27] [Semua]

segala rahasia

1Kor 14:2

seluruh pengetahuan;

2Kor 8:7; [Lihat FULL. 2Kor 8:7]

memiliki iman

1Kor 12:9

memindahkan gunung,

Mat 17:20; 21:21 [Semua]


Catatan Frasa: AKU SAMA SEKALI TIDAK BERGUNA.


13:3

sedekahkan membagi-bagikan(TB)/sedekahkan(TL) <1437 5595> [though I bestow.]

menyerahkan serahkan(TB)/serahkan(TL) <1437 3860> [though I give.]

faedahnya bagiku(TB)/berfaedah(TL) <5623> [profiteth.]

13:3

ada padaku,

Luk 19:8; Kis 2:45; [Lihat FULL. Kis 2:45] [Semua]

untuk dibakar,

Dan 3:28
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA