Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Indo1

Dunia Bapa Leluhur

XY Nama Tempat TB G
A1 Laut Aegea 0
C3 Ai 38
C2 Alepo 0
D3 Arabia 2
E1 Ararat 3
E1 Araxes 0
E2 Asyur 153
E2 Orang Babel 0
E3 Babel 295
C3 Bersyeba 34
C3 Betel 71
C2 Byblos 0
C3 Damsyik 60
E2 Danau Urmia 0
C3 Dotan 3
C2 Ebla 0
D2 Efrat 62
E3 Erekh 2
C3 Gerar 10
E1 Gunung Ararat 0
D2 Haran 21
C1 Hatusyasy 0
C3 Hazor 18
C3 Hebron 77
B3 Heliopolis 0
C1 Orang Het 0
B1 Laut Hitam 0
C3 Kadesh-Barnea 10
A2 Kaftor 5
D2 Karkemis 3
F1 Laut Kaspia 0
E1 Kaukasus, Pegunungan 0
C2 Kitim 8
A2 Knosos 0
A2 Kreta 8
C4 Laut Merah 0
B3 Laut Tengah 0
D2 Mari 145
C3 Megido 12
B3 Memfis 7
C4 Orang Mesir 0
A1 Mycenae 0
B4 Nil 47
E2 Niniwe 22
E3 Nipur 0
E2 Nuzi 0
B3 On 5
E2 Orang Babilonia 0
D2 Padan-Aram 10
E1 Pegunungan Kaukasus 0
C2 Pegunungan Taurus 0
F4 Persia 37
C2 Pulau Siprus 0
C3 Sikhem 65
C4 Sinai 38
C3 Sukot 18
E1 Sungai Araxes 0
D2 Sungai Efrat 0
B4 Sungai Nil 0
E2 Sungai Tigris 0
D2 Tadmor 1
C2 Taurus, Pegunungan 0
F4 Teluk Persia 0
E2 Tigris 2
B1 Troya 0
C2 Ugarit 0
E2 Urmia, Danau 0
E3 Uruk 0
E3 Ur 1
B3 Zoan 5
C3 Zoar 11
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA