Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 24 ayat untuk Hazor [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yos 15:23

Kedesh, r  Hazor, s  Yitnan,

(1.00)Yos 19:36

Adama, Rama, g  Hazor, h 

(0.99)Neh 11:33

di Hazor, v  Rama w  dan Gitaim, x 

(0.95)2Raj 15:29

Dalam zaman Pekah, raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, s  raja Asyur; direbutnyalah Iyon, t  Abel-Bet-Maakha, Yanoah, Kedesh dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, u  lalu diangkutnyalah v  penduduknya ke Asyur 1  ke dalam pembuangan.

(0.94)Yos 15:25

Hazor-Hadata, Keriot-Hezron, itulah Hazor; u 

(0.85)Yos 19:37

Kedesh, i  Edrei, j  En-Hazor,

(0.72)Yos 12:19

raja negeri Madon, satu; raja negeri Hazor, w  satu;

(0.57)Yos 11:10

Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. y  Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu.

(0.49)Yos 11:13

Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua.

(0.41)Hak 4:2

Lalu TUHAN menyerahkan mereka v  ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. w  Panglima tentaranya ialah Sisera x  yang diam di Haroset-Hagoyim.

(0.41)2Sam 13:23

Sesudah lewat dua tahun, Absalom mengadakan pengguntingan q  bulu domba di Baal-Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja.

(0.41)Yer 49:28

Mengenai Kedar u  dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor 1  v  yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, w  raja Babel. Beginilah firman TUHAN: "Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur! x 

(0.41)Yer 49:30

Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, a  hai penduduk Hazor! b  demikianlah firman TUHAN. Sebab Nebukadnezar, c  raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu.

(0.41)Yer 49:33

Hazor i  akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, j  menjadi tempat tandus k  sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam l  lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya."

(0.40)Yos 11:11

Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang z  itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas a  dan Hazor dibakarnya. b 

(0.37)Hak 4:17

Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, a  isteri Heber, orang Keni b  itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, raja Hazor, c  dengan keluarga Heber, orang Keni itu.

(0.37)1Sam 12:9

Tetapi mereka melupakan f  TUHAN, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka g  ke dalam tangan Sisera, h  panglima tentara di Hazor, i  dan ke dalam tangan orang Filistin j  dan raja Moab, k  yang berperang melawan mereka.

(0.37)1Raj 9:15

Beginilah hal orang-orang rodi yang telah dikerahkan oleh raja Salomo. Mereka dikerahkan p  untuk mendirikan rumah TUHAN, dan istana raja, dan Milo, q  dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, r  Megido dan Gezer. s 

(0.37)Yos 11:1

Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, e  raja Hazor, f  diutusnyalah orang kepada Yobab, raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, g  kepada raja negeri Akhsaf, h 

(0.08)Yos 15:21

Kota-kota suku bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di Tanah Negeb, o  ialah Kabzeel, p  Eder, q  Yagur,
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA