TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 28:1--33:24

28:1 <03196> Nyy <01986> ymwlh <08081> Mynms <01516> ayg <07218> sar <05921> le <0834> rsa <08597> wtrapt <06643> ybu <05034> lbn <06731> Uyuw <0669> Myrpa <07910> yrks <01348> twag <05850> trje <01945> ywh(28:1)

28:1 ouai <3759> tw <3588> stefanw <4735> thv <3588> ubrewv <5196> oi <3588> misywtoi <3411> efraim <2187> to <3588> anyov <438> to <3588> ekpeson <1601> ek <1537> thv <3588> doxhv <1391> epi <1909> thv <3588> korufhv tou <3588> orouv <3735> tou <3588> paceov oi <3588> meyuontev <3184> aneu <427> oinou <3631>

28:2 <03027> dyb <0776> Ural <03240> xynh <07857> Mypjs <03524> Myrybk <04325> Mym <02230> Mrzk <06986> bjq <08178> rev <01259> drb <02230> Mrzk <0136> yndal <0533> Umaw <02389> qzx <02009> hnh(28:2)

28:2 idou <2400> iscuron <2478> kai <2532> sklhron <4642> o <3588> yumov <2372> kuriou <2962> wv <3739> calaza <5464> kataferomenh <2702> ouk <3364> ecousa <2192> skephn bia <970> kataferomenh <2702> wv <3739> udatov <5204> polu <4183> plhyov <4128> suron <4951> cwran <5561> th <3588> gh <1065> poihsei <4160> anapausin <372> taiv <3588> cersin <5495>

28:3 <0669> Myrpa <07910> yrwks <01348> twag <05850> trje <07429> hnomrt <07272> Mylgrb(28:3)

28:3 kai <2532> toiv <3588> posin <4228> katapathyhsetai <2662> o <3588> stefanov <4735> thv <3588> ubrewv <5196> oi <3588> misywtoi <3411> tou <3588> efraim <2187>

28:4 o <01104> hnelby <03709> wpkb <05750> hdweb <0853> htwa <07200> harh <07200> hary <0834> rsa <07019> Uyq <02962> Mrjb <01061> hrwkbk <08081> Mynms <01516> ayg <07218> sar <05921> le <0834> rsa <08597> wtrapt <06643> ybu <05034> lbn <06733> tuyu <01961> htyhw(28:4)

28:4 kai <2532> estai <1510> to <3588> anyov <438> to <3588> ekpeson <1601> thv <3588> elpidov <1680> thv <3588> doxhv <1391> ep <1909> akrou tou <3588> orouv <3735> tou <3588> uqhlou <5308> wv <3739> prodromov <4274> sukou <4810> o <3588> idwn <3708> auto <846> prin <4250> h <2228> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> labein <2983> yelhsei <2309> auto <846> katapiein <2666>

28:5 <05971> wme <07605> rasl <08597> hrapt <06843> trypulw <06643> ybu <05850> trjel <06635> twabu <03068> hwhy <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb(28:5)

28:5 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> estai <1510> kuriov <2962> sabawy <4519> o <3588> stefanov <4735> thv <3588> elpidov <1680> o <3588> plakeiv <4120> thv <3588> doxhv <1391> tw <3588> kataleifyenti <2641> mou <1473> law <2992>

28:6 o <08179> hres <04421> hmxlm <07725> ybysm <01369> hrwbglw <04941> jpsmh <05921> le <03427> bswyl <04941> jpsm <07307> xwrlw(28:6)

28:6 kataleifyhsontai <2641> epi <1909> pneumati <4151> krisewv <2920> epi <1909> krisin <2920> kai <2532> iscun <2479> kwluwn <2967> anelein <337>

28:7 <06417> hylylp <06328> wqp <07203> harb <07686> wgs <07941> rksh <04480> Nm <08582> wet <03196> Nyyh <04480> Nm <01104> welbn <07941> rksb <07686> wgs <05030> aybnw <03548> Nhk <08582> wet <07941> rksbw <07686> wgs <03196> Nyyb <0428> hla <01571> Mgw(28:7)

28:7 outoi <3778> gar <1063> oinw <3631> peplanhmenoi <4105> eisin <1510> eplanhyhsan <4105> dia <1223> to <3588> sikera <4608> iereuv <2409> kai <2532> profhthv <4396> exesthsan <1839> dia <1223> ton <3588> oinon <3631> eseisyhsan <4579> apo <575> thv <3588> meyhv <3178> tou <3588> sikera <4608> eplanhyhsan <4105> tout <3778> esti <1510> fasma

28:8 o <04725> Mwqm <01097> ylb <06675> hau <06892> ayq <04390> walm <07979> twnxls <03605> lk <03588> yk(28:8)

28:8 ara <685> edetai <2068> tauthn <3778> thn <3588> boulhn <1012> auth <3778> gar <1063> h <3588> boulh <1012> eneken pleonexiav <4124>

28:9 <07699> Mydsm <06267> yqyte <02461> blxm <01580> ylwmg <08052> hewms <0995> Nyby <04310> ym <0853> taw <01844> hed <03384> hrwy <04310> ym <0853> ta(28:9)

28:9 tini <5100> anhggeilamen <312> kaka <2556> kai <2532> tini <5100> anhggeilamen <312> aggelian <31> oi <3588> apogegalaktismenoi apo <575> galaktov <1051> oi <3588> apespasmenoi <645> apo <575> mastou <3149>

28:10 <08033> Ms <02191> ryez <08033> Ms <02191> ryez <06957> wql <06957> wq <06957> wql <06957> wq <06673> wul <06673> wu <06673> wul <06673> wu <03588> yk(28:10)

28:10 yliqin <2347> epi <1909> yliqin <2347> prosdecou <4327> elpida <1680> ep <1909> elpidi <1680> eti <2089> mikron <3398> eti <2089> mikron <3398>

28:11 <02088> hzh <05971> Meh <0413> la <01696> rbdy <0312> trxa <03956> Nwslbw <08193> hpv <03934> ygelb <03588> yk(28:11)

28:11 dia <1223> faulismon ceilewn <5491> dia <1223> glwsshv <1100> eterav <2087> oti <3754> lalhsousin <2980> tw <3588> law <2992> toutw <3778>

28:12 <08085> ewms <014> awba <03808> alw <04774> hegrmh <02063> tazw <05889> Pyel <05117> wxynh <04496> hxwnmh <02063> taz <0413> Mhyla <0559> rma <0834> rsa(28:12)

28:12 legontev <3004> autw <846> touto <3778> to <3588> anapauma tw <3588> peinwnti <3983> kai <2532> touto <3778> to <3588> suntrimma <4938> kai <2532> ouk <3364> hyelhsan <2309> akouein <191>

28:13 P <03920> wdklnw <03369> wsqwnw <07665> wrbsnw <0268> rwxa <03782> wlskw <01980> wkly <04616> Neml <08033> Ms <02191> ryez <08033> Ms <02191> ryez <06957> wql <06957> wq <06957> wql <06957> wq <06673> wul <06673> wu <06673> wul <06673> wu <03068> hwhy <01697> rbd <01992> Mhl <01961> hyhw(28:13)

28:13 kai <2532> estai <1510> autoiv <846> to <3588> logion <3051> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> yliqiv <2347> epi <1909> yliqin <2347> elpiv <1680> ep <1909> elpidi <1680> eti <2089> mikron <3398> eti <2089> mikron <3398> ina <2443> poreuywsin <4198> kai <2532> peswsin <4098> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> kinduneusousin <2793> kai <2532> suntribhsontai <4937> kai <2532> alwsontai

28:14 <03389> Mlswryb <0834> rsa <02088> hzh <05971> Meh <04910> ylsm <03944> Nwul <0376> ysna <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <03651> Nkl(28:14)

28:14 dia <1223> touto <3778> akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> andrev <435> teylimmenoi <2346> kai <2532> arcontev <758> tou <3588> laou <2992> toutou <3778> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

28:15 o <05641> wnrton <08267> rqsbw <04268> wnoxm <03577> bzk <07760> wnmv <03588> yk <0935> wnawby <03808> al <05674> *rbey {rbe} <03588> yk <07752> Pjws <07885> *jws {jys} <02374> hzx <06213> wnyve <07585> lwas <05973> Mew <04194> twm <0854> ta <01285> tyrb <03772> wntrk <0559> Mtrma <03588> yk(28:15)

28:15 oti <3754> eipate epoihsamen <4160> diayhkhn <1242> meta <3326> tou <3588> adou <86> kai <2532> meta <3326> tou <3588> yanatou <2288> sunyhkav kataigiv feromenh <5342> ean <1437> parelyh <3928> ou <3364> mh <3165> elyh <2064> ef <1909> hmav <1473> eyhkamen <5087> qeudov <5579> thn <3588> elpida <1680> hmwn <1473> kai <2532> tw <3588> qeudei <5579> skepasyhsomeya

28:16 <02363> syxy <03808> al <0539> Nymamh <03245> dowm <04143> dowm <03368> trqy <06438> tnp <0976> Nxb <068> Nba <068> Nba <06726> Nwyub <03245> doy <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(28:16)

28:16 dia <1223> touto <3778> outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> embalw <1685> eiv <1519> ta <3588> yemelia siwn <4622> liyon <3037> polutelh <4185> eklekton <1588> akrogwniaion <204> entimon <1784> eiv <1519> ta <3588> yemelia authv <846> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> ep <1909> autw <846> ou <3364> mh <3165> kataiscunyh <2617>

28:17 <07857> wpjsy <04325> Mym <05643> rtow <03577> bzk <04268> hoxm <01259> drb <03261> heyw <04949> tlqsml <06666> hqduw <06957> wql <04941> jpsm <07760> ytmvw(28:17)

28:17 kai <2532> yhsw <5087> krisin <2920> eiv <1519> elpida <1680> h <3588> de <1161> elehmosunh <1654> mou <1473> eiv <1519> staymouv kai <2532> oi <3588> pepoiyotev <3982> mathn <3155> qeudei <5579> oti <3754> ou <3364> mh <3165> parelyh <3928> umav <4771> kataigiv

28:18 <04823> omrml <0> wl <01961> Mtyyhw <05674> rbey <03588> yk <07857> Pjws <07752> jws <06965> Mwqt <03808> al <07585> lwas <0854> ta <02380> Mktwzxw <04194> twm <0854> ta <01285> Mktyrb <03722> rpkw(28:18)

28:18 mh <3165> kai <2532> afelh umwn <4771> thn <3588> diayhkhn <1242> tou <3588> yanatou <2288> kai <2532> h <3588> elpiv <1680> umwn <4771> h <3588> prov <4314> ton <3588> adhn <86> ou <3364> mh <3165> emmeinh <1696> kataigiv feromenh <5342> ean <1437> epelyh esesye <1510> auth <846> eiv <1519> katapathma

28:19 <08052> hewms <0995> Nybh <02113> hewz <07535> qr <01961> hyhw <03915> hlylbw <03117> Mwyb <05674> rbey <01242> rqbb <01242> rqbb <03588> yk <0853> Mkta <03947> xqy <05674> wrbe <01767> ydm(28:19)

28:19 otan <3752> parelyh <3928> lhmqetai <2983> umav <4771> prwi <4404> prwi <4404> pareleusetai <3928> hmerav <2250> kai <2532> en <1722> nukti <3571> estai <1510> elpiv <1680> ponhra <4190> mayete <3129> akouein <191>

28:20 <03664> onkthk <06887> hru <04541> hkomhw <08311> ertvhm <04702> eumh <07114> ruq <03588> yk(28:20)

28:20 stenocwroumenoi <4729> ou <3364> dunameya <1410> macesyai <3164> autoi <846> de <1161> asyenoumen <770> tou <3588> hmav <1473> sunacyhnai <4863>

28:21 <05656> wtdbe <05237> hyrkn <05656> wtdbe <05647> dbelw <04639> whvem <02114> rz <04639> whvem <06213> twvel <07264> zgry <01391> Nwebgb <06010> qmek <03068> hwhy <06965> Mwqy <06559> Myurp <02022> rhk <03588> yk(28:21)

28:21 wsper <3746> orov <3735> asebwn <765> anasthsetai <450> kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> faraggi <5327> gabawn meta <3326> yumou <2372> poihsei <4160> ta <3588> erga <2041> autou <846> pikriav <4088> ergon <2041> o <3588> de <1161> yumov <2372> autou <846> allotriwv <245> crhsetai <5531> kai <2532> h <3588> pikria <4088> autou <846> allotria <245>

28:22 <0776> Urah <03605> lk <05921> le <06635> twabu <03068> hwhy <0136> ynda <0853> tam <08085> ytems <02782> hurxnw <03617> hlk <03588> yk <04147> Mkyrowm <02388> wqzxy <06435> Np <03887> wuuwltt <0408> la <06258> htew(28:22)

28:22 kai <2532> umeiv <4771> mh <3165> eufranyeihte <2165> mhde <3366> iscusatwsan <2480> umwn <4771> oi <3588> desmoi dioti <1360> suntetelesmena <4931> kai <2532> suntetmhmena <4932> pragmata <4229> hkousa <191> para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> a <3739> poihsei <4160> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

28:23 <0565> ytrma <08085> wemsw <07181> wbysqh <06963> ylwq <08085> wemsw <0238> wnyzah(28:23)

28:23 enwtizesye <1801> kai <2532> akouete <191> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> prosecete <4337> kai <2532> akouete <191> touv <3588> logouv <3056> mou <1473>

28:24 <0127> wtmda <07702> ddvyw <06605> xtpy <02232> erzl <02790> srxh <02790> srxy <03117> Mwyh <03605> lkh(28:24)

28:24 mh <3165> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> mellei <3195> o <3588> arotriwn arotrian h <2228> sporon <4703> proetoimasei <4282> prin <4250> ergasasyai <2038> thn <3588> ghn <1065>

28:25 <01367> wtlbg <03698> tmokw <05567> Nmon <08184> hrevw <07795> hrwv <02406> hjx <07760> Mvw <02236> qrzy <03646> Nmkw <07100> xuq <06327> Uyphw <06440> hynp <07737> hws <0518> Ma <03808> awlh(28:25)

28:25 ouc <3364> otan <3752> omalish authv <846> to <3588> proswpon <4383> tote <5119> speirei <4687> mikron <3398> melanyion kai <2532> kuminon <2951> kai <2532> palin <3825> speirei <4687> puron kai <2532> kriyhn <2915> kai <2532> zean en <1722> toiv <3588> orioiv <3725> sou <4771>

28:26 <03384> wnrwy <0430> wyhla <04941> jpsml <03256> wroyw(28:26)

28:26 kai <2532> paideuyhsh <3811> krimati <2917> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> eufranyhsh <2165>

28:27 <07626> jbsb <03646> Nmkw <07100> xuq <02251> jbxy <04294> hjmb <03588> yk <05437> bowy <03646> Nmk <05921> le <05699> hlge <0212> Npwaw <07100> xuq <01758> sdwy <02742> Uwrxb <03808> al <03588> yk(28:27)

28:27 ou <3364> gar <1063> meta <3326> sklhrothtov <4643> kayairetai <2508> to <3588> melanyion oude <3761> trocov <5164> amaxhv periaxei <4013> epi <1909> to <3588> kuminon <2951> alla <235> rabdw ektinassetai <1621> to <3588> melanyion to <3588> de <1161> kuminon <2951>

28:28 <01854> wnqdy <03808> al <06571> wysrpw <05699> wtlge <01536> lglg <02000> Mmhw <01758> wnswdy <0156> swda <05331> xunl <03808> al <03588> yk <01854> qdwy <03899> Mxl(28:28)

28:28 meta <3326> artou <740> brwyhsetai <977> ou <3364> gar <1063> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> egw <1473> umin <4771> orgisyhsomai <3710> oude <3761> fwnh <5456> thv <3588> pikriav <4088> mou <1473> katapathsei <2662> umav <4771>

28:29 o <08454> hyswt <01431> lydgh <06098> hue <06381> aylph <03318> hauy <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem <02063> taz <01571> Mg(28:29)

28:29 kai <2532> tauta <3778> para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> exhlyen <1831> ta <3588> terata <5059> bouleusasye <1011> uqwsate <5312> mataian <3152> paraklhsin <3874>

29:1 <05362> wpqny <02282> Mygx <08141> hns <05921> le <08141> hns <05595> wpo <01732> dwd <02583> hnx <07151> tyrq <0740> layra <0740> layra <01945> ywh(29:1)

29:1 ouai <3759> poliv <4172> arihl hn <3739> dauid epolemhsen <4170> sunagagete <4863> genhmata eniauton <1763> ep <1909> eniauton <1763> fagesye <2068> gar <1063> sun <4862> mwab

29:2 <0740> layrak <0> yl <01961> htyhw <0592> hynaw <08386> hynat <01961> htyhw <0740> layral <06693> ytwqyuhw(29:2)

29:2 ekyliqw gar <1063> arihl kai <2532> estai <1510> authv <846> h <3588> iscuv <2479> kai <2532> to <3588> ploutov <4149> emoi <1473>

29:3 <04694> trum <05921> Kyle <06965> ytmyqhw <04674> bum <05921> Kyle <06696> ytruw <05921> Kyle <01754> rwdk <02583> ytynxw(29:3)

29:3 kai <2532> kuklwsw <2944> wv <3739> dauid epi <1909> se <4771> kai <2532> balw <906> peri <4012> se <4771> caraka <5482> kai <2532> yhsw <5087> peri <4012> se <4771> purgouv <4444>

29:4 <06850> Puput <0565> Ktrma <06083> rpemw <06963> Klwq <0776> Uram <0178> bwak <01961> hyhw <0565> Ktrma <07817> xst <06083> rpemw <01696> yrbdt <0776> Uram <08213> tlpsw(29:4)

29:4 kai <2532> tapeinwyhsontai <5013> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> dusontai <1417> kai <2532> estai <1510> wv <3739> oi <3588> fwnountev <5455> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> h <3588> fwnh <5456> sou <4771> kai <2532> prov <4314> to <3588> edafov <1475> h <3588> fwnh <5456> sou <4771> asyenhsei <770>

29:5 <06597> Matp <06621> etpl <01961> hyhw <06184> Myuyre <01995> Nwmh <05674> rbe <04671> Umkw <02114> Kyrz <01995> Nwmh <01851> qd <080> qbak <01961> hyhw(29:5)

29:5 kai <2532> estai <1510> wv <3739> koniortov <2868> apo <575> trocou <5164> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> asebwn <765> kai <2532> wv <3739> cnouv feromenov <5342> kai <2532> estai <1510> wv <3739> stigmh <4743> paracrhma <3916>

29:6 <0398> hlkwa <0784> sa <03851> bhlw <05591> hreow <05492> hpwo <01419> lwdg <06963> lwqw <07494> serbw <07482> Merb <06485> dqpt <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem(29:6)

29:6 para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> episkoph <1984> gar <1063> estai <1510> meta <3326> bronthv <1027> kai <2532> seismou <4578> kai <2532> fwnhv <5456> megalhv <3173> kataigiv feromenh <5342> kai <2532> flox <5395> purov <4442> katesyiousa <2719>

29:7 <0> hl <06693> Myqyumhw <04685> htdumw <06633> hybu <03605> lkw <0740> layra <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <03915> hlyl <02377> Nwzx <02472> Mwlxk <01961> hyhw(29:7)

29:7 kai <2532> estai <1510> wv <3739> o <3588> enupniazomenov <1797> en <1722> upnw <5258> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> eynwn <1484> pantwn <3956> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> arihl kai <2532> pantev <3956> oi <3588> strateusamenoi epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sunhgmenoi <4863> ep <1909> authn <846> kai <2532> ylibontev <2346> authn <846>

29:8 o <06726> Nwyu <02022> rh <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <01961> hyhy <03651> Nk <08264> hqqws <05315> wspnw <05889> Pye <02009> hnhw <06974> Uyqhw <08354> hts <02009> hnhw <06771> amuh <02492> Mlxy <0834> rsakw <05315> wspn <07386> hqyrw <06974> Uyqhw <0398> lkwa <02009> hnhw <07457> berh <02492> Mlxy <0834> rsak <01961> hyhw(29:8)

29:8 kai <2532> esontai <1510> wv <3739> oi <3588> en <1722> upnw <5258> pinontev <4095> kai <2532> esyontev <2068> kai <2532> exanastantwn mataion <3152> autwn <846> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> on <3739> tropon <5158> enupniazetai <1797> o <3588> diqwn <1372> wv <3739> pinwn <4095> kai <2532> exanastav eti <2089> diqa <1372> h <3588> de <1161> quch <5590> autou <846> eiv <1519> kenon <2756> hlpisen <1679> outwv <3778> estai <1510> o <3588> ploutov <4149> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> to <3588> orov <3735> siwn <4622>

29:9 <07941> rks <03808> alw <05128> wen <03196> Nyy <03808> alw <07937> wrks <08173> wesw <08173> wesetsh <08539> whmtw <04102> whmhmth(29:9)

29:9 ekluyhte <1590> kai <2532> eksthte <1839> kai <2532> kraipalhsate ouk <3364> apo <575> sikera <4608> oude <3761> apo <575> oinou <3631>

29:10 <03680> hok <02374> Myzxh <07218> Mkysar <0853> taw <05030> Myaybnh <0853> ta <05869> Mkynye <0853> ta <06105> Mueyw <08639> hmdrt <07307> xwr <03069> hwhy <05921> Mkyle <05258> Kon <03588> yk(29:10)

29:10 oti <3754> pepotiken <4222> umav <4771> kuriov <2962> pneumati <4151> katanuxewv <2659> kai <2532> kammusei <2576> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396> autwn <846> kai <2532> twn <3588> arcontwn <758> autwn <846> oi <3588> orwntev <3708> ta <3588> krupta <2927>

29:11 <01931> awh <02856> Mwtx <03588> yk <03201> lkwa <03808> al <0559> rmaw <02088> hz <04994> an <07121> arq <0559> rmal <05612> *rpo {rpoh} <03045> edwy <0413> la <0853> wta <05414> wnty <0834> rsa <02856> Mwtxh <05612> rpoh <01697> yrbdk <03605> lkh <02380> twzx <0> Mkl <01961> yhtw(29:11)

29:11 kai <2532> esontai <1510> umin <4771> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> wv <3739> oi <3588> logoi <3056> tou <3588> bibliou <975> tou <3588> esfragismenou <4972> toutou <3778> o <3739> ean <1437> dwsin <1325> auto <846> anyrwpw <444> epistamenw <1987> grammata <1121> legontev <3004> anagnwyi <314> tauta <3778> kai <2532> erei ou <3364> dunamai <1410> anagnwnai <314> esfragistai <4972> gar <1063>

29:12 o <05612> rpo <03045> ytedy <03808> al <0559> rmaw <02088> hz <04994> an <07121> arq <0559> rmal <05612> rpo <03045> edy <03808> al <0834> rsa <05921> le <05612> rpoh <05414> Ntnw(29:12)

29:12 kai <2532> doyhsetai <1325> to <3588> biblion <975> touto <3778> eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpou <444> mh <3165> epistamenou <1987> grammata <1121> kai <2532> erei autw <846> anagnwyi <314> touto <3778> kai <2532> erei ouk <3364> epistamai <1987> grammata <1121>

29:13 <03925> hdmlm <0376> Mysna <04687> twum <0853> yta <03373> Mtary <01961> yhtw <04480> ynmm <07368> qxr <03820> wblw <03513> ynwdbk <08193> wytpvbw <06310> wypb <02088> hzh <05971> Meh <05066> sgn <03588> yk <03282> Ney <0136> ynda <0559> rmayw(29:13)

29:13 kai <2532> eipen kuriov <2962> eggizei <1448> moi <1473> o <3588> laov <2992> outov <3778> toiv <3588> ceilesin <5491> autwn <846> timwsin <5091> me <1473> h <3588> de <1161> kardia <2588> autwn <846> porrw apecei <568> ap <575> emou <1473> mathn <3155> de <1161> sebontai <4576> me <1473> didaskontev <1321> entalmata <1778> anyrwpwn <444> kai <2532> didaskaliav <1319>

29:14 o <05641> rttot <0995> wynbn <0998> tnybw <02450> wymkx <02451> tmkx <06> hdbaw <06382> alpw <06381> alph <02088> hzh <05971> Meh <0854> ta <06381> aylphl <03254> Powy <02005> ynnh <03651> Nkl(29:14)

29:14 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> prosyhsw <4369> tou <3588> metayeinai <3346> ton <3588> laon <2992> touton <3778> kai <2532> metayhsw <3346> autouv <846> kai <2532> apolw thn <3588> sofian <4678> twn <3588> sofwn <4680> kai <2532> thn <3588> sunesin <4907> twn <3588> sunetwn <4908> kruqw <2928>

29:15 <03045> wnedwy <04310> ymw <07200> wnar <04310> ym <0559> wrmayw <04639> Mhyvem <04285> Ksxmb <01961> hyhw <06098> hue <05641> rtol <03068> hwhym <06009> Myqymemh <01945> ywh(29:15)

29:15 ouai <3759> oi <3588> bayewv boulhn <1012> poiountev <4160> kai <2532> ou <3364> dia <1223> kuriou <2962> ouai <3759> oi <3588> en <1722> krufh <2931> boulhn <1012> poiountev <4160> kai <2532> estai <1510> en <1722> skotei <4655> ta <3588> erga <2041> autwn <846> kai <2532> erousin tiv <5100> hmav <1473> ewraken <3708> kai <2532> tiv <5100> hmav <1473> gnwsetai <1097> h <2228> a <3739> hmeiv <1473> poioumen <4160>

29:16 <0995> Nybh <03808> al <03335> wruwyl <0559> rma <03336> ruyw <06213> ynve <03808> al <06213> whvel <04639> hvem <0559> rmay <03588> yk <02803> bsxy <03335> ruyh <02563> rmxk <0518> Ma <02017> Mkkph(29:16)

29:16 ouc <3364> wv <3739> o <3588> phlov <4081> tou <3588> keramewv <2763> logisyhsesye <3049> mh <3165> erei to <3588> plasma <4110> tw <3588> plasanti <4111> ou <3364> su <4771> me <1473> eplasav <4111> h <2228> to <3588> poihma <4161> tw <3588> poihsanti <4160> ou <3364> sunetwv <4908> me <1473> epoihsav <4160>

29:17 <02803> bsxy <03293> reyl <03759> lmrkhw <03759> lmrkl <03844> Nwnbl <07725> bsw <04213> rezm <04592> jem <05750> dwe <03808> awlh(29:17)

29:17 ouketi <3765> mikron <3398> kai <2532> metateyhsetai <3346> o <3588> libanov <3030> wv <3739> to <3588> orov <3735> to <3588> cermel kai <2532> to <3588> orov <3735> to <3588> cermel eiv <1519> drumon logisyhsetai <3049>

29:18 <07200> hnyart <05787> Myrwe <05869> ynye <02822> Ksxmw <0652> lpamw <05612> rpo <01697> yrbd <02795> Mysrxh <01931> awhh <03117> Mwyb <08085> wemsw(29:18)

29:18 kai <2532> akousontai <191> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kwfoi <2974> logouv <3056> bibliou <975> kai <2532> oi <3588> en <1722> tw <3588> skotei <4655> kai <2532> oi <3588> en <1722> th <3588> omiclh ofyalmoi <3788> tuflwn <5185> bleqontai <991>

29:19 <01523> wlygy <03478> larvy <06918> swdqb <0120> Mda <034> ynwybaw <08057> hxmv <03068> hwhyb <06035> Mywne <03254> wpoyw(29:19)

29:19 kai <2532> agalliasontai ptwcoi <4434> dia <1223> kurion <2962> en <1722> eufrosunh <2167> kai <2532> oi <3588> aphlpismenoi <560> twn <3588> anyrwpwn <444> emplhsyhsontai eufrosunhv <2167>

29:20 <0205> Nwa <08245> ydqs <03605> lk <03772> wtrknw <03887> Ul <03615> hlkw <06184> Uyre <0656> opa <03588> yk(29:20)

29:20 exelipen <1587> anomov <459> kai <2532> apwleto uperhfanov <5244> kai <2532> exwleyreuyhsan oi <3588> anomountev epi <1909> kakia <2549>

29:21 o <06662> qydu <08414> whtb <05186> wjyw <06983> Nwsqy <08179> resb <03198> xykwmlw <01697> rbdb <0120> Mda <02398> yayjxm(29:21)

29:21 kai <2532> oi <3588> poiountev <4160> amartein <264> anyrwpouv <444> en <1722> logw <3056> pantav <3956> de <1161> touv <3588> elegcontav <1651> en <1722> pulaiv <4439> proskomma <4348> yhsousin <5087> kai <2532> eplagiasan en <1722> adikoiv <94> dikaion <1342>

29:22 <02357> wrwxy <06440> wynp <06258> hte <03808> alw <03290> bqey <0954> swby <06258> hte <03808> al <085> Mhrba <0853> ta <06299> hdp <0834> rsa <03290> bqey <01004> tyb <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(29:22)

29:22 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> on <3739> afwrisen ex <1537> abraam <11> ou <3364> nun <3568> aiscunyhsetai <153> iakwb <2384> oude <3761> nun <3568> to <3588> proswpon <4383> metabalei <3328> israhl <2474>

29:23 <06206> wuyrey <03478> larvy <0430> yhla <0853> taw <03290> bqey <06918> swdq <0853> ta <06942> wsydqhw <08034> yms <06942> wsydqy <07130> wbrqb <03027> ydy <04639> hvem <03206> wydly <07200> wtarb <03588> yk(29:23)

29:23 all <235> otan <3752> idwsin <3708> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> ta <3588> erga <2041> mou <1473> di <1223> eme <1473> agiasousin <37> to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> agiasousin <37> ton <3588> agion <40> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> israhl <2474> fobhyhsontai <5399>

29:24 <03948> xql <03925> wdmly <07279> Myngwrw <0998> hnyb <07307> xwr <08582> yet <03045> wedyw(29:24)

29:24 kai <2532> gnwsontai <1097> oi <3588> tw <3588> pneumati <4151> planwmenoi <4105> sunesin <4907> oi <3588> de <1161> gogguzontev <1111> mayhsontai <3129> upakouein <5219> kai <2532> ai <3588> glwssai <1100> ai <3588> qellizousai mayhsontai <3129> lalein <2980> eirhnhn <1515>

30:1 <02403> tajx <05921> le <02403> tajx <05595> twpo <04616> Neml <07307> yxwr <03808> alw <04541> hkom <05258> Konlw <04480> ynm <03808> alw <06098> hue <06213> twvel <03068> hwhy <05002> Man <05637> Myrrwo <01121> Mynb <01945> ywh(30:1)

30:1 ouai <3759> tekna <5043> apostatai tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epoihsate <4160> boulhn <1012> ou <3364> di <1223> emou <1473> kai <2532> sunyhkav ou <3364> dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> mou <1473> prosyeinai <4369> amartiav <266> ef <1909> amartiaiv <266>

30:2 <04714> Myrum <06738> lub <02620> twoxlw <06547> herp <04581> zwemb <05810> zwel <07592> wlas <03808> al <06310> ypw <04714> Myrum <03381> tdrl <01980> Myklhh(30:2)

30:2 oi <3588> poreuomenoi <4198> katabhnai <2597> eiv <1519> aigupton <125> eme <1473> de <1161> ouk <3364> ephrwthsan tou <3588> bohyhyhnai <997> upo <5259> faraw <5328> kai <2532> skepasyhnai upo <5259> aiguptiwn <124>

30:3 <03639> hmlkl <04714> Myrum <06738> lub <02622> twoxhw <01322> tsbl <06547> herp <04581> zwem <0> Mkl <01961> hyhw(30:3)

30:3 estai <1510> gar <1063> umin <4771> h <3588> skeph faraw <5328> eiv <1519> aiscunhn <152> kai <2532> toiv <3588> pepoiyosin <3982> ep <1909> aigupton <125> oneidov <3681>

30:4 <05060> weygy <02609> onx <04397> wykalmw <08269> wyrv <06814> Neub <01961> wyh <03588> yk(30:4)

30:4 oti <3754> eisin <1510> en <1722> tanei archgoi <747> aggeloi <32> ponhroi <4190> mathn <3155> kopiasousin <2872>

30:5 o <02781> hprxl <01571> Mgw <01322> tsbl <03588> yk <03276> lyewhl <03808> alw <05828> rzel <03808> al <0> wml <03276> wlyewy <03808> al <05971> Me <05921> le <0887> syabh <03605> lk(30:5)

30:5 prov <4314> laon <2992> ov <3739> ouk <3364> wfelhsei <5623> autouv <846> oute <3777> eiv <1519> bohyeian <996> oute <3777> eiv <1519> wfeleian <5622> alla <235> eiv <1519> aiscunhn <152> kai <2532> oneidov <3681>

30:6 <03276> wlyewy <03808> al <05971> Me <05921> le <0214> Mtruwa <01581> Mylmg <01707> tsbd <05921> lew <02428> Mhlyx <05895> Myrye <03802> Ptk <05921> le <05375> wavy <05774> Ppwem <08314> Prvw <0660> hepa <01992> Mhm <03918> sylw <03833> aybl <06695> hqwuw <06869> hru <0776> Urab <05045> bgn <0929> twmhb <04853> avm(30:6)

30:6 h <3588> orasiv <3706> twn <3588> tetrapodwn <5074> twn <3588> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> th <3588> yliqei <2347> kai <2532> th <3588> stenocwria <4730> lewn <3023> kai <2532> skumnov leontov <3023> ekeiyen <1564> kai <2532> aspidev <785> kai <2532> ekgona aspidwn <785> petomenwn <4072> oi <3739> eferon <5342> ep <1909> onwn <3688> kai <2532> kamhlwn <2574> ton <3588> plouton <4149> autwn <846> prov <4314> eynov <1484> o <3739> ouk <3364> wfelhsei <5623> autouv <846> eiv <1519> bohyeian <996> alla <235> eiv <1519> aiscunhn <152> kai <2532> oneidov <3681>

30:7 <07674> tbs <01992> Mh <07293> bhr <02063> tazl <07121> ytarq <03651> Nkl <05826> wrzey <07385> qyrw <01892> lbh <04714> Myrumw(30:7)

30:7 aiguptioi <124> mataia <3152> kai <2532> kena <2756> wfelhsousin <5623> umav <4771> apaggeilon autoiv <846> oti <3754> mataia <3152> h <3588> paraklhsiv <3874> umwn <4771> auth <3778>

30:8 <05769> Mlwe <05704> de <05707> del <0314> Nwrxa <03117> Mwyl <01961> yhtw <02710> hqx <05612> rpo <05921> lew <0854> Mta <03871> xwl <05921> le <03789> hbtk <0935> awb <06258> hte(30:8)

30:8 nun <3568> oun <3767> kayisav <2523> graqon <1125> epi <1909> puxiou tauta <3778> kai <2532> eiv <1519> biblion <975> oti <3754> estai <1510> eiv <1519> hmerav <2250> kairwn <2540> tauta <3778> kai <2532> ewv <2193> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

30:9 <03068> hwhy <08451> trwt <08085> ewms <014> wba <03808> al <01121> Mynb <03586> Mysxk <01121> Mynb <01931> awh <04805> yrm <05971> Me <03588> yk(30:9)

30:9 oti <3754> laov <2992> apeiyhv <545> estin <1510> uioi <5207> qeudeiv <5571> oi <3739> ouk <3364> hboulonto <1014> akouein <191> ton <3588> nomon <3551> tou <3588> yeou <2316>

30:10 <02372> twlthm <04123> wzx <02513> twqlx <0> wnl <01696> wrbd <05229> twxkn <0> wnl <02372> wzxt <03808> al <02374> Myzxlw <07200> wart <03808> al <07200> Myarl <0559> wrma <0834> rsa(30:10)

30:10 oi <3588> legontev <3004> toiv <3588> profhtaiv <4396> mh <3165> anaggellete <312> hmin <1473> kai <2532> toiv <3588> ta <3588> oramata <3705> orwsin <3708> mh <3165> laleite <2980> hmin <1473> alla <235> hmin <1473> laleite <2980> kai <2532> anaggellete <312> hmin <1473> eteran <2087> planhsin

30:11 o <03478> larvy <06918> swdq <0853> ta <06440> wnynpm <07673> wtybsh <0734> xra <04480> ynm <05186> wjh <01870> Krd <04480> ynm <05493> wrwo(30:11)

30:11 kai <2532> apostreqate <654> hmav <1473> apo <575> thv <3588> odou <3598> tauthv <3778> afelete af <575> hmwn <1473> ton <3588> tribon <5147> touton <3778> kai <2532> afelete af <575> hmwn <1473> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474>

30:12 <05921> wyle <08172> wnestw <03868> zwlnw <06233> qseb <0982> wxjbtw <02088> hzh <01697> rbdb <03988> Mkoam <03282> Ney <03478> larvy <06918> swdq <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(30:12)

30:12 dia <1223> touto <3778> outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> agiov <40> tou <3588> israhl <2474> oti <3754> hpeiyhsate <544> toiv <3588> logoiv <3056> toutoiv <3778> kai <2532> hlpisate <1679> epi <1909> qeudei <5579> kai <2532> oti <3754> egoggusav <1111> kai <2532> pepoiywv <3982> egenou <1096> epi <1909> tw <3588> logw <3056> toutw <3778>

30:13 <07667> hrbs <0935> awby <06621> etpl <06597> Matp <0834> rsa <07682> hbgvn <02346> hmwxb <01158> hebn <05307> lpn <06556> Urpk <02088> hzh <05771> Nweh <0> Mkl <01961> hyhy <03651> Nkl(30:13)

30:13 dia <1223> touto <3778> estai <1510> umin <4771> h <3588> amartia <266> auth <3778> wv <3739> teicov <5038> pipton <4098> paracrhma <3916> polewv <4172> ocurav ealwkuiav hv <3739> paracrhma <3916> parestin <3918> to <3588> ptwma <4430>

30:14 P <01360> abgm <04325> Mym <02834> Pvxlw <03344> dwqym <0784> sa <02846> twtxl <02789> vrx <04386> wttkmb <04672> aumy <03808> alw <02550> lmxy <03808> al <03807> twtk <03335> Myruwy <05035> lbn <07667> rbsk <07665> hrbsw(30:14)

30:14 kai <2532> to <3588> ptwma <4430> authv <846> estai <1510> wv <3739> suntrimma <4938> aggeiou <30> ostrakinou <3749> ek <1537> keramiou <2765> lepta wste <5620> mh <3165> eurein <2147> en <1722> autoiv <846> ostrakon en <1722> w <3739> pur <4442> areiv <142> kai <2532> en <1722> w <3739> aposurieiv udwr <5204> mikron <3398>

30:15 <014> Mtyba <03808> alw <01369> Mktrwbg <01961> hyht <0985> hxjbbw <08252> jqshb <03467> Nweswt <05183> txnw <07729> hbwsb <03478> larvy <06918> swdq <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03588> yk(30:15)

30:15 outw <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> agiov <40> tou <3588> israhl <2474> otan <3752> apostrafeiv <654> stenaxhv <4727> tote <5119> swyhsh <4982> kai <2532> gnwsh <1097> pou <4225> hsya <1510> ote <3753> epepoiyeiv <3982> epi <1909> toiv <3588> mataioiv <3152> mataia <3152> h <3588> iscuv <2479> umwn <4771> egenhyh <1096> kai <2532> ouk <3364> hboulesye <1014> akouein <191>

30:16 <07291> Mkypdr <07043> wlqy <03651> Nk <05921> le <07392> bkrn <07031> lq <05921> lew <05127> Nwownt <03651> Nk <05921> le <05127> ownn <05483> owo <05921> le <03588> yk <03808> al <0559> wrmatw(30:16)

30:16 all <235> eipate ef <1909> ippwn <2462> feuxomeya <5343> dia <1223> touto <3778> feuxesye <5343> kai <2532> eipate epi <1909> koufoiv anabatai esomeya <1510> dia <1223> touto <3778> koufoi esontai <1510> oi <3588> diwkontev <1377> umav <4771>

30:17 <01389> hebgh <05921> le <05251> onkw <02022> rhh <07218> sar <05921> le <08650> Nrtk <03498> Mtrtwn <0518> Ma <05704> de <05127> wont <02568> hsmx <01606> treg <06440> ynpm <0259> dxa <01606> treg <06440> ynpm <0259> dxa <0505> Pla(30:17)

30:17 dia <1223> fwnhn <5456> enov <1519> feuxontai <5343> cilioi <5507> kai <2532> dia <1223> fwnhn <5456> pente <4002> feuxontai <5343> polloi <4183> ewv <2193> an <302> kataleifyhte <2641> wv <3739> istov ep <1909> orouv <3735> kai <2532> wv <3739> shmaian ferwn <5342> epi <1909> bounou <1015>

30:18 o <0> wl <02442> ykwx <03605> lk <0835> yrsa <03068> hwhy <04941> jpsm <0430> yhla <03588> yk <07355> Mkmxrl <07311> Mwry <03651> Nklw <02603> Mknnxl <03068> hwhy <02442> hkxy <03651> Nklw(30:18)

30:18 kai <2532> palin <3825> menei <3306> o <3588> yeov <2316> tou <3588> oiktirhsai <3627> umav <4771> kai <2532> dia <1223> touto <3778> uqwyhsetai <5312> tou <3588> elehsai <1653> umav <4771> dioti <1360> krithv <2923> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> estin <1510> kai <2532> pou <4225> kataleiqete <2641> thn <3588> doxan <1391> umwn <4771> makarioi <3107> oi <3588> emmenontev <1696> en <1722> autw <846>

30:19 <06030> Kne <08085> wtemsk <02201> Kqez <06963> lwql <02603> Knxy <02603> Nwnx <01058> hkbt <03808> al <01058> wkb <03389> Mlswryb <03427> bsy <06726> Nwyub <05971> Me <03588> yk(30:19)

30:19 dioti <1360> laov <2992> agiov <40> en <1722> siwn <4622> oikhsei <3611> kai <2532> ierousalhm <2419> klauymw <2805> eklausen <2799> elehson <1653> me <1473> elehsei <1653> se <4771> thn <3588> fwnhn <5456> thv <3588> kraughv <2906> sou <4771> hnika <2259> eiden <3708> ephkousen sou <4771>

30:20 <03384> Kyrwm <0853> ta <07200> twar <05869> Kynye <01961> wyhw <03384> Kyrwm <05750> dwe <03670> Pnky <03808> alw <03906> Uxl <04325> Mymw <06862> ru <03899> Mxl <0136> ynda <0> Mkl <05414> Ntnw(30:20)

30:20 kai <2532> dwsei <1325> kuriov <2962> umin <4771> arton <740> yliqewv <2347> kai <2532> udwr <5204> stenon <4728> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> eggiswsin <1448> soi <4771> oi <3588> planwntev <4105> se <4771> oti <3754> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> oqontai <3708> touv <3588> planwntav <4105> se <4771>

30:21 <08041> wlyamvt <03588> ykw <0541> wnymat <03588> yk <0> wb <01980> wkl <01870> Krdh <02088> hz <0559> rmal <0310> Kyrxam <01697> rbd <08085> hnemst <0241> Kynzaw(30:21)

30:21 kai <2532> ta <3588> wta <3775> sou <4771> akousontai <191> touv <3588> logouv <3056> twn <3588> opisw <3694> se <4771> planhsantwn <4105> oi <3588> legontev <3004> auth <3778> h <3588> odov <3598> poreuywmen <4198> en <1722> auth <846> eite <1510> dexia <1188> eite <1510> aristera <710>

30:22 <0> wl <0559> rmat <03318> au <01739> hwd <03644> wmk <02219> Mrzt <02091> Kbhz <04541> tkom <0642> tdpa <0853> taw <03701> Kpok <06456> ylyop <06826> ywpu <0853> ta <02930> Mtamjw(30:22)

30:22 kai <2532> exareiv <1808> ta <3588> eidwla <1497> ta <3588> perihrgurwmena kai <2532> ta <3588> perikecruswmena lepta poihseiv <4160> kai <2532> likmhseiv <3039> wv <3739> udwr <5204> apokayhmenhv kai <2532> wv <3739> kopron wseiv auta <846>

30:23 <07337> bxrn <03733> rk <01931> awhh <03117> Mwyb <04735> Kynqm <07462> hery <08082> Nmsw <01879> Nsd <01961> hyhw <0127> hmdah <08393> tawbt <03899> Mxlw <0127> hmdah <0853> ta <02232> erzt <0834> rsa <02233> Kerz <04306> rjm <05414> Ntnw(30:23)

30:23 tote <5119> estai <1510> o <3588> uetov <5205> tw <3588> spermati <4690> thv <3588> ghv <1065> sou <4771> kai <2532> o <3588> artov <740> tou <3588> genhmatov thv <3588> ghv <1065> sou <4771> estai <1510> plhsmonh <4140> kai <2532> liparov <3045> kai <2532> boskhyhsetai <1006> sou <4771> ta <3588> kthnh <2934> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> topon <5117> piona kai <2532> eurucwron <2149>

30:24 <04214> hrzmbw <07371> txrb <02219> hrz <0834> rsa <0398> wlkay <02548> Uymx <01098> lylb <0127> hmdah <05647> ydbe <05895> Myryehw <0504> Myplahw(30:24)

30:24 oi <3588> tauroi <5022> umwn <4771> kai <2532> oi <3588> boev <1016> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> ghn <1065> fagontai <2068> acura <892> anapepoihmena en <1722> kriyh <2915> lelikmhmena <3039>

30:25 <04026> Myldgm <05307> lpnb <07227> br <02027> grh <03117> Mwyb <04325> Mym <02988> ylby <06388> Myglp <05375> havn <01389> hebg <03605> lk <05921> lew <01364> hbg <02022> rh <03605> lk <05921> le <01961> hyhw(30:25)

30:25 kai <2532> estai <1510> epi <1909> pantov <3956> orouv <3735> uqhlou <5308> kai <2532> epi <1909> pantov <3956> bounou <1015> metewrou udwr <5204> diaporeuomenon <1279> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> otan <3752> apolwntai polloi <4183> kai <2532> otan <3752> peswsin <4098> purgoi <4444>

30:26 o <07495> apry <04347> wtkm <04273> Uxmw <05971> wme <07667> rbs <0853> ta <03068> hwhy <02280> sbx <03117> Mwyb <03117> Mymyh <07651> tebs <0216> rwak <07659> Mytebs <01961> hyhy <02535> hmxh <0216> rwaw <02535> hmxh <0216> rwak <03842> hnblh <0216> rwa <01961> hyhw(30:26)

30:26 kai <2532> estai <1510> to <3588> fwv <5457> thv <3588> selhnhv <4582> wv <3739> to <3588> fwv <5457> tou <3588> hliou <2246> kai <2532> to <3588> fwv <5457> tou <3588> hliou <2246> estai <1510> eptaplasion en <1722> th <3588> hmera <2250> otan <3752> iashtai <2390> kuriov <2962> to <3588> suntrimma <4938> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> thn <3588> odunhn <3601> thv <3588> plhghv <4127> sou <4771> iasetai <2390>

30:27 <0398> tlka <0784> sak <03956> wnwslw <02195> Mez <04390> walm <08193> wytpv <04858> havm <03514> dbkw <0639> wpa <01197> reb <04801> qxrmm <0935> ab <03068> hwhy <08034> Ms <02009> hnh(30:27)

30:27 idou <2400> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> dia <1223> cronou <5550> ercetai <2064> pollou <4183> kaiomenov <2545> o <3588> yumov <2372> meta <3326> doxhv <1391> to <3588> logion <3051> twn <3588> ceilewn <5491> autou <846> to <3588> logion <3051> orghv <3709> plhrev <4134> kai <2532> h <3588> orgh <3709> tou <3588> yumou <2372> wv <3739> pur <4442> edetai <2068>

30:28 <05971> Myme <03895> yyxl <05921> le <08582> hetm <07448> Norw <07723> aws <05299> tpnb <01471> Mywg <05130> hpnhl <02673> huxy <06677> rawu <05704> de <07857> Pjws <05158> lxnk <07307> wxwrw(30:28)

30:28 kai <2532> to <3588> pneuma <4151> autou <846> wv <3739> udwr <5204> en <1722> faraggi <5327> suron <4951> hxei <1854> ewv <2193> tou <3588> trachlou <5137> kai <2532> diaireyhsetai <1244> tou <3588> eynh <1484> taraxai <5015> epi <1909> planhsei <4105> mataia <3152> kai <2532> diwxetai <1377> autouv <846> planhsiv kai <2532> lhmqetai <2983> autouv <846> kata <2596> proswpon <4383> autwn <846>

30:29 <03478> larvy <06697> rwu <0413> la <03068> hwhy <02022> rhb <0935> awbl <02485> lylxb <01980> Klwhk <03824> bbl <08057> txmvw <02282> gx <06942> sdqth <03915> lylk <0> Mkl <01961> hyhy <07892> rysh(30:29)

30:29 mh <3165> dia <1223> pantov <3956> dei <1210> umav <4771> eufrainesyai <2165> kai <2532> eisporeuesyai <1531> eiv <1519> ta <3588> agia <40> mou <1473> dia <1223> pantov <3956> wsei <5616> eortazontav <1858> kai <2532> wsei <5616> eufrainomenouv <2165> eiselyein <1525> meta <3326> aulou <836> eiv <1519> to <3588> orov <3735> tou <3588> kuriou <2962> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> israhl <2474>

30:30 <01259> drb <068> Nbaw <02230> Mrzw <05311> Upn <0398> hlkwa <0784> sa <03851> bhlw <0639> Pa <02197> Pezb <07200> hary <02220> wewrz <05183> txnw <06963> wlwq <01935> dwh <0853> ta <03068> hwhy <08085> eymshw(30:30)

30:30 kai <2532> akousthn poihsei <4160> o <3588> yeov <2316> thn <3588> doxan <1391> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> kai <2532> ton <3588> yumon <2372> tou <3588> bracionov <1023> autou <846> deixei <1166> meta <3326> yumou <2372> kai <2532> orghv <3709> kai <2532> flogov <5395> katesyioushv <2719> keraunwsei biaiwv <972> kai <2532> wv <3739> udwr <5204> kai <2532> calaza <5464> sugkataferomenh bia <970>

30:31 <05221> hky <07626> jbsb <0804> rwsa <02865> txy <03068> hwhy <06963> lwqm <03588> yk(30:31)

30:31 dia <1223> gar <1063> fwnhn <5456> kuriou <2962> htthyhsontai <2274> assurioi th <3588> plhgh <4127> h <3739> an <302> pataxh <3960> autouv <846>

30:32 <0> *Mb {hb} <03898> Mxln <08573> hpwnt <04421> twmxlmbw <03658> twrnkbw <08596> Myptb <05921> wyle <03068> hwhy <05117> xyny <0834> rsa <04145> hdowm <04294> hjm <04569> rbem <03605> lk <01961> hyhw(30:32)

30:32 kai <2532> estai <1510> autw <846> kukloyen <2943> oyen <3606> hn <1510> autw <846> h <3588> elpiv <1680> thv <3588> bohyeiav <996> ef <1909> h <3739> autov <846> epepoiyei <3982> autoi <846> meta <3326> aulwn <836> kai <2532> kiyarav <2788> polemhsousin <4170> auton <846> ek <1537> metabolhv

30:33 o <0> hb <01197> hreb <01614> tyrpg <05158> lxnk <03068> hwhy <05397> tmsn <07235> hbrh <06086> Myuew <0784> sa <04071> htrdm <07337> bxrh <06009> qymeh <03559> Nkwh <04428> Klml <01931> *ayh {awh} <01571> Mg <08613> htpt <0865> lwmtam <06186> Kwre <03588> yk(30:33)

30:33 su <4771> gar <1063> pro <4253> hmerwn <2250> apaithyhsh <523> mh <3165> kai <2532> soi <4771> htoimasyh <2090> basileuein <936> faragga <5327> bayeian <901> xula <3586> keimena <2749> pur <4442> kai <2532> xula <3586> polla <4183> o <3588> yumov <2372> kuriou <2962> wv <3739> faragx <5327> upo <5259> yeiou <2304> kaiomenh <2545>

31:1 <01875> wsrd <03808> al <03068> hwhy <0853> taw <03478> larvy <06918> swdq <05921> le <08159> wes <03808> alw <03966> dam <06105> wmue <03588> yk <06571> Mysrp <05921> lew <07227> br <03588> yk <07393> bkr <05921> le <0982> wxjbyw <08172> wnesy <05483> Myowo <05921> le <05833> hrzel <04714> Myrum <03381> Mydryh <01945> ywh(31:1)

31:1 ouai <3759> oi <3588> katabainontev <2597> eiv <1519> aigupton <125> epi <1909> bohyeian <996> oi <3588> ef <1909> ippoiv <2462> pepoiyotev <3982> kai <2532> ef <1909> armasin <716> estin <1510> gar <1063> polla <4183> kai <2532> ef <1909> ippoiv <2462> plhyov <4128> sfodra <4970> kai <2532> ouk <3364> hsan <1510> pepoiyotev <3982> epi <1909> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> ouk <3364> exezhthsan <1567>

31:2 <0205> Nwa <06466> ylep <05833> trze <05921> lew <07489> Myerm <01004> tyb <05921> le <06965> Mqw <05493> ryoh <03808> al <01697> wyrbd <0853> taw <07451> er <0935> abyw <02450> Mkx <01931> awh <01571> Mgw(31:2)

31:2 kai <2532> autov <846> sofov <4680> hgen <71> ep <1909> autouv <846> kaka <2556> kai <2532> o <3588> logov <3056> autou <846> ou <3364> mh <3165> ayethyh <114> kai <2532> epanasthsetai ep <1909> oikouv <3624> anyrwpwn <444> ponhrwn <4190> kai <2532> epi <1909> thn <3588> elpida <1680> autwn <846> thn <3588> mataian <3152>

31:3 o <03615> Nwylky <03605> Mlk <03162> wdxyw <05826> rze <05307> lpnw <05826> rzwe <03782> lskw <03027> wdy <05186> hjy <03068> hwhyw <07307> xwr <03808> alw <01320> rvb <05483> Mhyowow <0410> la <03808> alw <0120> Mda <04714> Myrumw(31:3)

31:3 aiguption <124> anyrwpon <444> kai <2532> ou <3364> yeon <2316> ippwn <2462> sarkav <4561> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> bohyeia <996> o <3588> de <1161> kuriov <2962> epaxei thn <3588> ceira <5495> autou <846> ep <1909> autouv <846> kai <2532> kopiasousin <2872> oi <3588> bohyountev <997> kai <2532> ama <260> pantev <3956> apolountai

31:4 <01389> htebg <05921> lew <06726> Nwyu <02022> rh <05921> le <06633> abul <06635> twabu <03068> hwhy <03381> dry <03651> Nk <06031> hney <03808> al <01995> Mnwmhmw <02865> txy <03808> al <06963> Mlwqm <07462> Myer <04393> alm <05921> wyle <07121> arqy <0834> rsa <02964> wprj <05921> le <03715> rypkhw <0738> hyrah <01897> hghy <0834> rsak <0413> yla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(31:4)

31:4 oti <3754> outwv <3778> eipen moi <1473> kuriov <2962> on <3739> tropon <5158> ean <1437> bohsh <994> o <3588> lewn <3023> h <2228> o <3588> skumnov epi <1909> th <3588> yhra <2339> h <3739> elaben <2983> kai <2532> kekraxh <2896> ep <1909> auth <846> ewv <2193> an <302> emplhsyh ta <3588> orh <3735> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> kai <2532> htthyhsan <2274> kai <2532> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> yumou <2372> eptohyhsan <4422> outwv <3778> katabhsetai <2597> kuriov <2962> sabawy <4519> epistrateusai epi <1909> to <3588> orov <3735> to <3588> siwn <4622> epi <1909> ta <3588> orh <3735> authv <846>

31:5 <04422> jylmhw <06452> xop <05337> lyuhw <01598> Nwng <03389> Mlswry <05921> le <06635> twabu <03068> hwhy <01598> Ngy <03651> Nk <05774> twpe <06833> Myrpuk(31:5)

31:5 wv <3739> ornea <3732> petomena <4072> outwv <3778> uperaspiei kuriov <2962> uper <5228> ierousalhm <2419> kai <2532> exeleitai <1807> kai <2532> peripoihsetai kai <2532> swsei <4982>

31:6 <03478> larvy <01121> ynb <05627> hro <06009> wqymeh <0834> rsal <07725> wbws(31:6)

31:6 epistrafhte <1994> oi <3588> thn <3588> bayeian <901> boulhn <1012> bouleuomenoi <1011> kai <2532> anomon <459>

31:7 <02399> ajx <03027> Mkydy <0> Mkl <06213> wve <0834> rsa <02091> wbhz <0457> ylylaw <03701> wpok <0457> ylyla <0376> sya <03988> Nwoamy <01931> awhh <03117> Mwyb <03588> yk(31:7)

31:7 oti <3754> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> aparnhsontai <533> oi <3588> anyrwpoi <444> ta <3588> ceiropoihta <5499> autwn <846> ta <3588> argura kai <2532> ta <3588> crusa a <3739> epoihsan <4160> ai <3588> ceirev <5495> autwn <846>

31:8 <01961> wyhy <04522> oml <0970> wyrwxbw <02719> brx <06440> ynpm <0> wl <05127> onw <0398> wnlkat <0120> Mda <03808> al <02719> brxw <0376> sya <03808> al <02719> brxb <0804> rwsa <05307> lpnw(31:8)

31:8 kai <2532> peseitai <4098> assour ou <3364> macaira <3162> androv <435> oude <3761> macaira <3162> anyrwpou <444> katafagetai <2719> auton <846> kai <2532> feuxetai <5343> ouk <3364> apo <575> proswpou <4383> macairav <3162> oi <3588> de <1161> neaniskoi <3495> esontai <1510> eiv <1519> htthma <2275>

31:9 o <03389> Mlswryb <0> wl <08574> rwntw <06726> Nwyub <0> wl <0217> rwa <0834> rsa <03069> hwhy <05002> Man <08269> wyrv <05251> onm <02865> wtxw <05674> rwbey <04032> rwgmm <05553> welow(31:9)

31:9 petra <4073> gar <1063> perilhmfyhsontai wv <3739> caraki <5482> kai <2532> htthyhsontai <2274> o <3588> de <1161> feugwn <5343> alwsetai tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> makariov <3107> ov <3739> ecei <2192> en <1722> siwn <4622> sperma <4690> kai <2532> oikeiouv <3609> en <1722> ierousalhm <2419>

32:1 <08323> wrvy <04941> jpsml <08269> Myrvlw <04428> Klm <04427> Klmy <06664> qdul <02005> Nh(32:1)

32:1 idou <2400> gar <1063> basileuv <935> dikaiov <1342> basileusei <936> kai <2532> arcontev <758> meta <3326> krisewv <2920> arxousin <757>

32:2 <05889> hpye <0776> Urab <03515> dbk <05553> elo <06738> luk <06724> Nwyub <04325> Mym <06388> yglpk <02230> Mrz <05643> rtow <07307> xwr <04224> abxmk <0376> sya <01961> hyhw(32:2)

32:2 kai <2532> estai <1510> o <3588> anyrwpov <444> kruptwn <2928> touv <3588> logouv <3056> autou <846> kai <2532> krubhsetai <2928> wv <3739> af <575> udatov <5204> feromenou <5342> kai <2532> fanhsetai <5316> en <1722> siwn <4622> wv <3739> potamov <4215> feromenov <5342> endoxov <1741> en <1722> gh <1065> diqwsh <1372>

32:3 <07181> hnbsqt <08085> Myems <0241> ynzaw <07200> Myar <05869> ynye <08159> hnyest <03808> alw(32:3)

32:3 kai <2532> ouketi <3765> esontai <1510> pepoiyotev <3982> ep <1909> anyrwpoiv <444> alla <235> ta <3588> wta <3775> dwsousin <1325> akouein <191>

32:4 <06703> twxu <01696> rbdl <04116> rhmt <05926> Mygle <03956> Nwslw <03045> tedl <0995> Nyby <04116> Myrhmn <03824> bblw(32:4)

32:4 kai <2532> h <3588> kardia <2588> twn <3588> asyenountwn <770> prosexei <4337> tou <3588> akouein <191> kai <2532> ai <3588> glwssai <1100> ai <3588> qellizousai tacu <5036> mayhsontai <3129> lalein <2980> eirhnhn <1515>

32:5 <07771> ews <0559> rmay <03808> al <03596> ylyklw <05081> bydn <05036> lbnl <05750> dwe <07121> arqy <03808> al(32:5)

32:5 kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> eipwsin tw <3588> mwrw <3474> arcein <757> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> eipwsin oi <3588> uphretai <5257> sou <4771> siga <4601>

32:6 <02637> ryoxy <06771> amu <04945> hqsmw <07457> ber <05315> spn <07324> qyrhl <08442> hewt <03069> hwhy <0413> la <01696> rbdlw <02612> Pnx <06213> twvel <0205> Nwa <06213> hvey <03820> wblw <01696> rbdy <05039> hlbn <05036> lbn <03588> yk(32:6)

32:6 o <3588> gar <1063> mwrov <3474> mwra <3474> lalhsei <2980> kai <2532> h <3588> kardia <2588> autou <846> mataia <3152> nohsei <3539> tou <3588> suntelein <4931> anoma <459> kai <2532> lalein <2980> prov <4314> kurion <2962> planhsin tou <3588> diaspeirai <1289> qucav <5590> peinwsav <3983> kai <2532> tav <3588> qucav <5590> tav <3588> diqwsav <1372> kenav <2756> poihsai <4160>

32:7 <04941> jpsm <034> Nwyba <01696> rbdbw <08267> rqs <0561> yrmab <06035> *Myyne {Mywne} <02254> lbxl <03289> Uey <02154> twmz <01931> awh <07451> Myer <03627> wylk <03596> ylkw(32:7)

32:7 h <3588> gar <1063> boulh <1012> twn <3588> ponhrwn <4190> anoma <459> bouleusetai <1011> katafyeirai tapeinouv <5011> en <1722> logoiv <3056> adikoiv <94> kai <2532> diaskedasai logouv <3056> tapeinwn <5011> en <1722> krisei <2920>

32:8 P <06965> Mwqy <05081> twbydn <05921> le <01931> awhw <03289> Uey <05081> twbydn <05081> bydnw(32:8)

32:8 oi <3588> de <1161> eusebeiv <2152> suneta <4908> ebouleusanto <1011> kai <2532> auth <3778> h <3588> boulh <1012> menei <3306>

32:9 <0565> ytrma <0238> hnzah <0982> twxjb <01323> twnb <06963> ylwq <08085> hnems <06965> hnmq <07600> twnnas <0802> Mysn(32:9)

32:9 gunaikev <1135> plousiai <4145> anasthte <450> kai <2532> akousate <191> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> yugaterev <2364> en <1722> elpidi <1680> akousate <191> touv <3588> logouv <3056> mou <1473>

32:10 <0935> awby <01097> ylb <0625> Poa <01210> ryub <03615> hlk <03588> yk <0982> twxjb <07264> hnzgrt <08141> hns <05921> le <03117> Mymy(32:10)

32:10 hmerav <2250> eniautou <1763> mneian <3417> poihsasye <4160> en <1722> odunh <3601> met <3326> elpidov <1680> anhlwtai <355> o <3588> trughtov pepautai <3973> o <3588> sporov <4703> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> elyh <2064>

32:11 <02504> Myulx <05921> le <02296> hrwgxw <06209> hrew <06584> hjsp <0982> twxjb <07264> hzgr <07600> twnnas <02729> wdrx(32:11)

32:11 eksthte <1839> luphyhte <3076> ai <3588> pepoiyuiai <3982> ekdusasye <1562> gumnai <1131> genesye <1096> perizwsasye <4024> sakkouv <4526> tav <3588> osfuav <3751>

32:12 <06509> hyrp <01612> Npg <05921> le <02531> dmx <07704> ydv <05921> le <05594> Mydpo <07699> Myds <05921> le(32:12)

32:12 kai <2532> epi <1909> twn <3588> mastwn <3149> koptesye <2875> apo <575> agrou <68> epiyumhmatov kai <2532> ampelou <288> genhmatov

32:13 <05947> hzyle <07151> hyrq <04885> vwvm <01004> ytb <03605> lk <05921> le <03588> yk <05927> hlet <08068> ryms <06975> Uwq <05971> yme <0127> tmda <05921> le(32:13)

32:13 h <3588> gh <1065> tou <3588> laou <2992> mou <1473> akanya <173> kai <2532> cortov <5528> anabhsetai <305> kai <2532> ek <1537> pashv <3956> oikiav <3614> eufrosunh <2167> aryhsetai <142> poliv <4172> plousia <4145>

32:14 <05739> Myrde <04829> herm <06501> Myarp <04885> vwvm <05769> Mlwe <05704> de <04631> twrem <01157> deb <01961> hyh <0975> Nxbw <06076> lpe <05800> bze <05892> rye <01995> Nwmh <05203> sjn <0759> Nwmra <03588> yk(32:14)

32:14 oikoi <3624> egkataleleimmenoi <1459> plouton <4149> polewv <4172> kai <2532> oikouv <3624> epiyumhtouv afhsousin kai <2532> esontai <1510> ai <3588> kwmai <2864> sphlaia <4693> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> eufrosunh <2167> onwn <3688> agriwn <66> boskhmata poimenwn <4166>

32:15 <02803> bsxy <03293> reyl <03759> *lmrkhw {lmrkw} <03759> lmrkl <04057> rbdm <01961> hyhw <04791> Mwrmm <07307> xwr <05921> wnyle <06168> hrey <05704> de(32:15)

32:15 ewv <2193> an <302> epelyh ef <1909> umav <4771> pneuma <4151> af <575> uqhlou <5308> kai <2532> estai <1510> erhmov <2048> o <3588> cermel kai <2532> o <3588> cermel eiv <1519> drumon logisyhsetai <3049>

32:16 <03427> bst <03759> lmrkb <06666> hqduw <04941> jpsm <04057> rbdmb <07931> Nksw(32:16)

32:16 kai <2532> anapausetai <373> en <1722> th <3588> erhmw <2048> krima <2917> kai <2532> dikaiosunh <1343> en <1722> tw <3588> karmhlw katoikhsei

32:17 <05769> Mlwe <05704> de <0983> xjbw <08252> jqsh <06666> hqduh <05656> tdbew <07965> Mwls <06666> hqduh <04639> hvem <01961> hyhw(32:17)

32:17 kai <2532> estai <1510> ta <3588> erga <2041> thv <3588> dikaiosunhv <1343> eirhnh <1515> kai <2532> krathsei <2902> h <3588> dikaiosunh <1343> anapausin <372> kai <2532> pepoiyotev <3982> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165>

32:18 <07600> twnnas <04496> txwnmbw <04009> Myxjbm <04908> twnksmbw <07965> Mwls <05116> hwnb <05971> yme <03427> bsyw(32:18)

32:18 kai <2532> katoikhsei o <3588> laov <2992> autou <846> en <1722> polei <4172> eirhnhv <1515> kai <2532> enoikhsei <1774> pepoiywv <3982> kai <2532> anapausontai <373> meta <3326> ploutou <4149>

32:19 <05892> ryeh <08213> lpst <08218> hlpsbw <03293> reyh <03381> tdrb <01258> drbw(32:19)

32:19 h <3588> de <1161> calaza <5464> ean <1437> katabh <2597> ouk <3364> ef <1909> umav <4771> hxei <1854> kai <2532> esontai <1510> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> toiv <3588> drumoiv pepoiyotev <3982> wv <3739> oi <3588> en <1722> th <3588> pedinh

32:20 o <02543> rwmxhw <07794> rwsh <07272> lgr <07971> yxlsm <04325> Mym <03605> lk <05921> le <02232> yerz <0835> Mkyrsa(32:20)

32:20 makarioi <3107> oi <3588> speirontev <4687> epi <1909> pan <3956> udwr <5204> ou <3739> bouv <1016> kai <2532> onov <3688> patei <3961>

33:1 o <0> Kb <0898> wdgby <0898> dgbl <05239> Ktlnk <07703> dswt <07703> ddws <08552> Kmthk <0> wb <0898> wdgb <03808> alw <0898> dgwbw <07703> dwds <03808> al <0859> htaw <07703> ddws <01945> ywh(33:1)

33:1 ouai <3759> toiv <3588> talaipwrousin <5003> umav <4771> umav <4771> de <1161> oudeiv <3762> poiei <4160> talaipwrouv <5005> kai <2532> o <3588> ayetwn <114> umav <4771> ouk <3364> ayetei <114> alwsontai oi <3588> ayetountev <114> kai <2532> paradoyhsontai <3860> kai <2532> wv <3739> shv <4674> epi <1909> imatiou <2440> outwv <3778> htthyhsontai <2274>

33:2 <06869> hru <06256> teb <03444> wntewsy <0637> Pa <01242> Myrqbl <02220> Merz <01961> hyh <06960> wnywq <0> Kl <02603> wnnx <03068> hwhy(33:2)

33:2 kurie <2962> elehson <1653> hmav <1473> epi <1909> soi <4771> gar <1063> pepoiyamen <3982> egenhyh <1096> to <3588> sperma <4690> twn <3588> apeiyountwn <544> eiv <1519> apwleian <684> h <3588> de <1161> swthria <4991> hmwn <1473> en <1722> kairw <2540> yliqewv <2347>

33:3 <01471> Mywg <05310> wupn <07427> Ktmmwrm <05971> Myme <05074> wddn <01995> Nwmh <06963> lwqm(33:3)

33:3 dia <1223> fwnhn <5456> tou <3588> fobou <5401> sou <4771> exesthsan <1839> laoi <2992> apo <575> tou <3588> fobou <5401> sou <4771> kai <2532> diesparhsan <1289> ta <3588> eynh <1484>

33:4 <0> wb <08264> qqws <01357> Mybg <04944> qsmk <02625> lyoxh <0625> Poa <07998> Mklls <0622> Poaw(33:4)

33:4 nun <3568> de <1161> sunacyhsetai <4863> ta <3588> skula <4661> umwn <4771> mikrou <3398> kai <2532> megalou <3173> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> sunagagh <4863> akridav <200> outwv <3778> empaixousin <1702> umin <4771>

33:5 <06666> hqduw <04941> jpsm <06726> Nwyu <04390> alm <04791> Mwrm <07931> Nks <03588> yk <03068> hwhy <07682> bgvn(33:5)

33:5 agiov <40> o <3588> yeov <2316> o <3588> katoikwn en <1722> uqhloiv <5308> eneplhsyh siwn <4622> krisewv <2920> kai <2532> dikaiosunhv <1343>

33:6 o <0214> wruwa <01931> ayh <03068> hwhy <03374> tary <01847> tedw <02451> tmkx <03444> tewsy <02633> Nox <06256> Kyte <0530> tnwma <01961> hyhw(33:6)

33:6 en <1722> nomw <3551> paradoyhsontai <3860> en <1722> yhsauroiv <2344> h <3588> swthria <4991> hmwn <1473> ekei <1563> sofia <4678> kai <2532> episthmh kai <2532> eusebeia <2150> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> outoi <3778> eisin <1510> yhsauroi <2344> dikaiosunhv <1343>

33:7 <01058> Nwykby <04751> rm <07965> Mwls <04397> ykalm <02351> hux <06817> wqeu <0691> Mlara <02005> Nh(33:7)

33:7 idou <2400> dh <1161> en <1722> tw <3588> fobw <5401> umwn <4771> autoi <846> fobhyhsontai <5399> ouv <3739> efobeisye <5399> fobhyhsontai <5399> af <575> umwn <4771> aggeloi <32> gar <1063> apostalhsontai <649> axiountev <515> eirhnhn <1515> pikrwv <4089> klaiontev <2799> parakalountev <3870> eirhnhn <1515>

33:8 <0376> swna <02803> bsx <03808> al <05892> Myre <03988> oam <01285> tyrb <06565> rph <0734> xra <05674> rbe <07673> tbs <04546> twlom <08074> wmsn(33:8)

33:8 erhmwyhsontai <2049> gar <1063> ai <3588> toutwn <3778> odoi <3598> pepautai <3973> o <3588> fobov <5401> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> h <3588> prov <4314> toutouv <3778> diayhkh <1242> airetai <142> kai <2532> ou <3364> mh <3165> logishsye <3049> autouv <846> anyrwpouv <444>

33:9 <03760> lmrkw <01316> Nsb <05287> renw <06160> hbrek <08289> Nwrsh <01961> hyh <07060> lmq <03844> Nwnbl <02659> rypxh <0776> Ura <0535> hllma <056> lba(33:9)

33:9 epenyhsen <3996> h <3588> gh <1065> hscunyh <153> o <3588> libanov <3030> elh <2247> egeneto <1096> o <3588> sarwn <4565> fanera <5318> estai <1510> h <3588> galilaia <1056> kai <2532> o <3588> karmhlov

33:10 <05375> avna <06258> hte <07311> Mmwra <06258> hte <03068> hwhy <0559> rmay <06965> Mwqa <06258> hte(33:10)

33:10 nun <3568> anasthsomai <450> legei <3004> kuriov <2962> nun <3568> doxasyhsomai <1392> nun <3568> uqwyhsomai <5312>

33:11 <0398> Mklkat <0784> sa <07307> Mkxwr <07179> sq <03205> wdlt <02842> ssx <02029> wrht(33:11)

33:11 nun <3568> oqesye <3708> nun <3568> aisyhyhsesye <143> mataia <3152> estai <1510> h <3588> iscuv <2479> tou <3588> pneumatov <4151> umwn <4771> pur <4442> umav <4771> katedetai <2719>

33:12 o <03341> wtuy <0784> sab <03683> Myxwok <06975> Myuwq <07875> dyv <04955> twprvm <05971> Myme <01961> wyhw(33:12)

33:12 kai <2532> esontai <1510> eynh <1484> katakekaumena <2618> wv <3739> akanya <173> en <1722> agrw <68> errimmenh kai <2532> katakekaumenh <2618>

33:13 <01369> ytrbg <07138> Mybwrq <03045> wedw <06213> ytyve <0834> rsa <07350> Myqwxr <08085> wems(33:13)

33:13 akousontai <191> oi <3588> porrwyen a <3739> epoihsa <4160> gnwsontai <1097> oi <3588> eggizontev <1448> thn <3588> iscun <2479> mou <1473>

33:14 <05769> Mlwe <04168> ydqwm <0> wnl <01481> rwgy <04310> ym <0398> hlkwa <0784> sa <0> wnl <01481> rwgy <04310> ym <02611> Mypnx <07461> hder <0270> hzxa <02400> Myajx <06726> Nwyub <06342> wdxp(33:14)

33:14 apesthsan oi <3588> en <1722> siwn <4622> anomoi <459> lhmqetai <2983> tromov <5156> touv <3588> asebeiv <765> tiv <5100> anaggelei <312> umin <4771> oti <3754> pur <4442> kaietai <2545> tiv <5100> anaggelei <312> umin <4771> ton <3588> topon <5117> ton <3588> aiwnion <166>

33:15 <07451> erb <07200> twarm <05869> wynye <06105> Muew <01818> Mymd <08085> emsm <0241> wnza <0331> Mja <07810> dxsb <08551> Kmtm <03709> wypk <05287> ren <04642> twqsem <01215> eubb <03988> oam <04339> Myrsym <01696> rbdw <06666> twqdu <01980> Klh(33:15)

33:15 poreuomenov <4198> en <1722> dikaiosunh <1343> lalwn <2980> euyeian <2117> odon <3598> miswn <3404> anomian <458> kai <2532> adikian <93> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> aposeiomenov apo <575> dwrwn <1435> barunwn <925> ta <3588> wta <3775> ina <2443> mh <3165> akoush <191> krisin <2920> aimatov <129> kammuwn <2576> touv <3588> ofyalmouv <3788> ina <2443> mh <3165> idh <3708> adikian <93>

33:16 <0539> Mynman <04325> wymym <05414> Ntn <03899> wmxl <04869> wbgvm <05553> Myelo <04679> twdum <07931> Nksy <04791> Mymwrm <01931> awh(33:16)

33:16 outov <3778> oikhsei <3611> en <1722> uqhlw <5308> sphlaiw <4693> petrav <4073> iscurav <2478> artov <740> autw <846> doyhsetai <1325> kai <2532> to <3588> udwr <5204> autou <846> piston <4103>

33:17 <04801> Myqxrm <0776> Ura <07200> hnyart <05869> Kynye <02372> hnyzxt <03308> wypyb <04428> Klm(33:17)

33:17 basilea <935> meta <3326> doxhv <1391> oqesye <3708> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> umwn <4771> oqontai <3708> ghn <1065> porrwyen

33:18 <04026> Myldgmh <0853> ta <05608> rpo <0346> hya <08254> lqs <0346> hya <05608> rpo <0346> hya <0367> hmya <01897> hghy <03820> Kbl(33:18)

33:18 h <3588> quch <5590> umwn <4771> melethsei <3191> fobon <5401> pou <4225> eisin <1510> oi <3588> grammatikoi pou <4225> eisin <1510> oi <3588> sumbouleuontev <4823> pou <4225> estin <1510> o <3588> ariymwn <705> touv <3588> trefomenouv <5142>

33:19 <0998> hnyb <0369> Nya <03956> Nwsl <03932> geln <08085> ewmsm <08193> hpv <06012> yqme <05971> Me <07200> hart <03808> al <03267> zewn <05971> Me <0853> ta(33:19)

33:19 mikron <3398> kai <2532> megan <3173> laon <2992> w <3739> ou <3364> sunebouleusanto <4823> oude <3761> hdei bayufwnon wste <5620> mh <3165> akousai <191> laov <2992> pefaulismenov kai <2532> ouk <3364> estin <1510> tw <3588> akouonti <191> sunesiv <4907>

33:20 <05423> wqtny <01077> lb <02256> wylbx <03605> lkw <05331> xunl <03489> wytdty <05265> eoy <01077> lb <06813> Neuy <01077> lb <0168> lha <07600> Nnas <05116> hwn <03389> Mlswry <07200> hnyart <05869> Kynye <04150> wndewm <07151> tyrq <06726> Nwyu <02372> hzx(33:20)

33:20 idou <2400> siwn <4622> h <3588> poliv <4172> to <3588> swthrion <4992> hmwn <1473> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> oqontai <3708> ierousalhm <2419> poliv <4172> plousia <4145> skhnai <4633> ai <3739> ou <3364> mh <3165> seisywsin <4579> oude <3761> mh <3165> kinhywsin <2795> oi <3588> passaloi thv <3588> skhnhv <4633> authv <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> cronon <5550> oude <3761> ta <3588> scoinia <4979> authv <846> ou <3364> mh <3165> diarragwsin

33:21 <05674> wnrbey <03808> al <0117> ryda <06716> yuw <07885> jys <0590> yna <0> wb <01980> Klt <01077> lb <03027> Mydy <07342> ybxr <02975> Myray <05104> Myrhn <04725> Mwqm <0> wnl <03068> hwhy <0117> ryda <08033> Ms <0518> Ma <03588> yk(33:21)

33:21 oti <3754> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> mega <3173> umin <4771> topov <5117> umin <4771> estai <1510> potamoi <4215> kai <2532> diwrugev plateiv <4116> kai <2532> eurucwroi <2149> ou <3364> poreush <4198> tauthn <3778> thn <3588> odon <3598> oude <3761> poreusetai <4198> ploion <4143> elaunon <1643>

33:22 <03467> wneyswy <01931> awh <04428> wnklm <03068> hwhy <02710> wnqqxm <03068> hwhy <08199> wnjps <03068> hwhy <03588> yk(33:22)

33:22 o <3588> gar <1063> yeov <2316> mou <1473> megav <3173> estin <1510> ou <3364> pareleusetai <3928> me <1473> kuriov <2962> krithv <2923> hmwn <1473> kuriov <2962> arcwn <758> hmwn <1473> kuriov <2962> basileuv <935> hmwn <1473> kuriov <2962> outov <3778> hmav <1473> swsei <4982>

33:23 <0957> zb <0962> wzzb <06455> Myxop <04766> hbrm <07998> lls <05706> de <02505> qlx <0227> za <05251> on <06566> wvrp <01077> lb <08650> Mnrt <03651> Nk <02388> wqzxy <01077> lb <02256> Kylbx <05203> wsjn(33:23)

33:23 erraghsan <4486> ta <3588> scoinia <4979> sou <4771> oti <3754> ouk <3364> eniscusen <1765> o <3588> istov sou <4771> eklinen <2827> ou <3364> calasei <5465> ta <3588> istia ouk <3364> arei <142> shmeion <4592> ewv <2193> ou <3739> paradoyh <3860> eiv <1519> pronomhn toinun <5106> polloi <4183> cwloi <5560> pronomhn poihsousin <4160>

33:24 <05771> Nwe <05375> avn <0> hb <03427> bsyh <05971> Meh <02470> ytylx <07934> Nks <0559> rmay <01077> lbw(33:24)

33:24 kai <2532> ou <3364> mh <3165> eiph kopiw <2872> o <3588> laov <2992> o <3588> enoikwn <1774> en <1722> autoiv <846> afeyh gar <1063> autoiv <846> h <3588> amartia <266>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA