TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ester 4:1--7:10

4:1 <04751> hrmw <01419> hldg <02201> hqez <02199> qezyw <05892> ryeh <08432> Kwtb <03318> auyw <0665> rpaw <08242> qv <03847> sblyw <0899> wydgb <0853> ta <04782> ykdrm <07167> erqyw <06213> hven <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03045> edy <04782> ykdrmw(4:1)

4:1 o <3588> de <1161> mardocaiov epignouv <1921> to <3588> sunteloumenon <4931> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> enedusato <1746> sakkon <4526> kai <2532> katepasato spodon <4700> kai <2532> ekphdhsav dia <1223> thv <3588> plateiav <4116> thv <3588> polewv <4172> eboa <994> fwnh <5456> megalh <3173> airetai <142> eynov <1484> mhden <3367> hdikhkov <91>

4:2 <08242> qv <03830> swblb <04428> Klmh <08179> res <0413> la <0935> awbl <0369> Nya <03588> yk <04428> Klmh <08179> res <06440> ynpl <05704> de <0935> awbyw(4:2)

4:2 kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> thv <3588> pulhv <4439> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> esth <2476> ou <3364> gar <1063> hn <1510> exon <1826> autw <846> eiselyein <1525> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> sakkon <4526> econti <2192> kai <2532> spodon <4700>

4:3 <07227> Mybrl <03331> euy <0665> rpaw <08242> qv <04553> dpomw <01065> ykbw <06685> Mwuw <03064> Mydwhyl <01419> lwdg <060> lba <05060> eygm <01881> wtdw <04428> Klmh <01697> rbd <0834> rsa <04725> Mwqm <04082> hnydmw <04082> hnydm <03605> lkbw(4:3)

4:3 kai <2532> en <1722> pash <3956> cwra <5561> ou <3364> exetiyeto <1620> ta <3588> grammata <1121> kraugh <2906> kai <2532> kopetov <2870> kai <2532> penyov <3997> mega <3173> toiv <3588> ioudaioiv <2453> sakkon <4526> kai <2532> spodon <4700> estrwsan <4766> eautoiv <1438>

4:4 <06901> lbq <03808> alw <05921> wylem <08242> wqv <05493> ryohlw <04782> ykdrm <0853> ta <03847> syblhl <0899> Mydgb <07971> xlstw <03966> dam <04436> hklmh <02342> lxlxttw <0> hl <05046> wdygyw <05631> hyoyrow <0635> rtoa <05291> twren <0935> *hnawbtw {hnyawbtw} (4:4)

4:4 kai <2532> eishlyon <1525> ai <3588> abrai kai <2532> oi <3588> eunoucoi <2135> thv <3588> basilisshv <938> kai <2532> anhggeilan <312> auth <846> kai <2532> etaracyh <5015> akousasa <191> to <3588> gegonov <1096> kai <2532> apesteilen <649> stolisai ton <3588> mardocaion kai <2532> afelesyai autou <846> ton <3588> sakkon <4526> o <3588> de <1161> ouk <3364> epeisyh <3982>

4:5 <02088> hz <04100> hm <05921> lew <02088> hz <04100> hm <03045> tedl <04782> ykdrm <05921> le <06680> whwutw <06440> hynpl <05975> dymeh <0834> rsa <04428> Klmh <05631> yoyrom <02047> Kthl <0635> rtoa <07121> arqtw(4:5)

4:5 h <3588> de <1161> esyhr prosekalesato acrayaion ton <3588> eunoucon <2135> authv <846> ov <3739> pareisthkei <3936> auth <846> kai <2532> apesteilen <649> mayein <3129> auth <846> para <3844> tou <3588> mardocaiou to <3588> akribev

4:6 <04428> Klmh <08179> res <06440> ynpl <0834> rsa <05892> ryeh <07339> bwxr <0413> la <04782> ykdrm <0413> la <02047> Kth <03318> auyw(4:6)

4:6

4:7 <06> Mdbal <03064> *Mydwhyb {Myydwhyb} <04428> Klmh <01595> yzng <05921> le <08254> lwqsl <02001> Nmh <0559> rma <0834> rsa <03701> Pokh <06575> tsrp <0853> taw <07136> whrq <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <04782> ykdrm <0> wl <05046> dgyw(4:7)

4:7 o <3588> de <1161> mardocaiov upedeixen autw <846> to <3588> gegonov <1096> kai <2532> thn <3588> epaggelian <1860> hn <3739> ephggeilato aman tw <3588> basilei <935> eiv <1519> thn <3588> gazan <1047> talantwn <5007> muriwn <3463> ina <2443> apolesh touv <3588> ioudaiouv <2453>

4:8 <05971> hme <05921> le <06440> wynplm <01245> sqblw <0> wl <02603> Nnxthl <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <05921> hyle <06680> twwulw <0> hl <05046> dyghlw <0635> rtoa <0853> ta <07200> twarhl <0> wl <05414> Ntn <08045> Mdymshl <07800> Nswsb <05414> Ntn <0834> rsa <01881> tdh <03791> btk <06572> Ngstp <0853> taw(4:8)

4:8 kai <2532> to <3588> antigrafon to <3588> en <1722> sousoiv ekteyen <1620> uper <5228> tou <3588> apolesyai autouv <846> edwken <1325> autw <846> deixai <1166> th <3588> esyhr kai <2532> eipen autw <846> enteilasyai auth <846> eiselyoush <1525> paraithsasyai ton <3588> basilea <935> kai <2532> axiwsai <515> auton <846> peri <4012> tou <3588> laou <2992> mnhsyeisa <3403> hmerwn <2250> tapeinwsewv <5014> sou <4771> wv <3739> etrafhv <5142> en <1722> ceiri <5495> mou <1473> dioti <1360> aman o <3588> deutereuwn tw <3588> basilei <935> elalhsen <2980> kay <2596> hmwn <1473> eiv <1519> yanaton <2288> epikalesai ton <3588> kurion <2962> kai <2532> lalhson <2980> tw <3588> basilei <935> peri <4012> hmwn <1473> kai <2532> rusai hmav <1473> ek <1537> yanatou <2288>

4:9 <04782> ykdrm <01697> yrbd <0853> ta <0635> rtoal <05046> dgyw <02047> Kth <0935> awbyw(4:9)

4:9 eiselywn <1525> de <1161> o <3588> acrayaiov elalhsen <2980> auth <846> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

4:10 <04782> ykdrm <0413> la <06680> whwutw <02047> Kthl <0635> rtoa <0559> rmatw(4:10)

4:10 eipen de <1161> esyhr prov <4314> acrayaion poreuyhti <4198> prov <4314> mardocaion kai <2532> eipon oti <3754>

4:11 <03117> Mwy <07970> Myswls <02088> hz <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <07121> ytarqn <03808> al <0589> ynaw <02421> hyxw <02091> bhzh <08275> jybrs <0853> ta <04428> Klmh <0> wl <03447> jyswy <0834> rsam <0905> dbl <04191> tymhl <01881> wtd <0259> txa <07121> arqy <03808> al <0834> rsa <06442> tymynph <02691> ruxh <0413> la <04428> Klmh <0413> la <0935> awby <0834> rsa <0802> hsaw <0376> sya <03605> lk <0834> rsa <03045> Myedwy <04428> Klmh <04082> twnydm <05971> Mew <04428> Klmh <05650> ydbe <03605> lk(4:11)

4:11 ta <3588> eynh <1484> panta <3956> thv <3588> basileiav <932> ginwskei <1097> oti <3754> pav <3956> anyrwpov <444> h <2228> gunh <1135> ov <3739> eiseleusetai <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> eswteran <2082> aklhtov ouk <3364> estin <1510> autw <846> swthria <4991> plhn <4133> w <3739> ekteinei <1614> o <3588> basileuv <935> thn <3588> crushn rabdon outov <3778> swyhsetai <4982> kagw ou <3364> keklhmai <2564> eiselyein <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> eisin <1510> autai <1438> hmerai <2250> triakonta <5144>

4:12 P <0635> rtoa <01697> yrbd <0853> ta <04782> ykdrml <05046> wdygyw(4:12)

4:12 kai <2532> aphggeilen acrayaiov mardocaiw pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> esyhr

4:13 <03064> Mydwhyh <03605> lkm <04428> Klmh <01004> tyb <04422> jlmhl <05315> Kspnb <01819> ymdt <0408> la <0635> rtoa <0413> la <07725> byshl <04782> ykdrm <0559> rmayw(4:13)

4:13 kai <2532> eipen mardocaiov prov <4314> acrayaion poreuyhti <4198> kai <2532> eipon auth <846> esyhr mh <3165> eiphv <3004> seauth <4572> oti <3754> swyhsh <4982> monh <3441> en <1722> th <3588> basileia <932> para <3844> pantav <3956> touv <3588> ioudaiouv <2453>

4:14 <04438> twklml <05060> tegh <02063> tazk <06256> tel <0518> Ma <03045> edwy <04310> ymw <06> wdbat <01> Kyba <01004> tybw <0859> taw <0312> rxa <04725> Mwqmm <03064> Mydwhyl <05975> dwmey <02020> hluhw <07305> xwr <02063> tazh <06256> teb <02790> ysyrxt <02790> srxh <0518> Ma <03588> yk(4:14)

4:14 wv <3739> oti <3754> ean <1437> parakoushv en <1722> toutw <3778> tw <3588> kairw <2540> alloyen bohyeia <996> kai <2532> skeph estai <1510> toiv <3588> ioudaioiv <2453> su <4771> de <1161> kai <2532> o <3588> oikov <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> apoleisye kai <2532> tiv <5100> oiden ei <1487> eiv <1519> ton <3588> kairon <2540> touton <3778> ebasileusav <936>

4:15 <04782> ykdrm <0413> la <07725> byshl <0635> rtoa <0559> rmatw(4:15)

4:15 kai <2532> exapesteilen <1821> esyhr ton <3588> hkonta <1854> prov <4314> authn <846> prov <4314> mardocaion legousa <3004>

4:16 <06> ytdba <06> ytdba <0834> rsakw <01881> tdk <03808> al <0834> rsa <04428> Klmh <0413> la <0935> awba <03651> Nkbw <03651> Nk <06684> Mwua <05291> ytrenw <0589> yna <01571> Mg <03117> Mwyw <03915> hlyl <03117> Mymy <07969> tsls <08354> wtst <0408> law <0398> wlkat <0408> law <05921> yle <06684> wmwuw <07800> Nswsb <04672> Myaumnh <03064> Mydwhyh <03605> lk <0853> ta <03664> ownk <01980> Kl(4:16)

4:16 badisav ekklhsiason touv <3588> ioudaiouv <2453> touv <3588> en <1722> sousoiv kai <2532> nhsteusate <3522> ep <1909> emoi <1473> kai <2532> mh <3165> faghte <2068> mhde <3366> pihte <4095> epi <1909> hmerav <2250> treiv <5140> nukta <3571> kai <2532> hmeran <2250> kagw de <1161> kai <2532> ai <3588> abrai mou <1473> asithsomen kai <2532> tote <5119> eiseleusomai <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> para <3844> ton <3588> nomon <3551> ean <1437> kai <2532> apolesyai me <1473> h <1510>

4:17 o <0635> rtoa <05921> wyle <06680> htwu <0834> rsa <03605> lkk <06213> veyw <04782> ykdrm <05674> rbeyw(4:17)

4:17 kai <2532> badisav mardocaiov epoihsen <4160> osa <3745> eneteilato autw <846> esyhr

5:1 <01004> tybh <06607> xtp <05227> xkn <04438> twklmh <01004> tybb <04438> wtwklm <03678> aok <05921> le <03427> bswy <04428> Klmhw <04428> Klmh <01004> tyb <05227> xkn <06442> tymynph <04428> Klmh <01004> tyb <02691> ruxb <05975> dmetw <04438> twklm <0635> rtoa <03847> sbltw <07992> ysylsh <03117> Mwyb <01961> yhyw(5:1)

5:1 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> wv <3739> epausato <3973> proseucomenh <4336> exedusato <1562> ta <3588> imatia <2440> thv <3588> yerapeiav <2322> kai <2532> periebaleto <4016> thn <3588> doxan <1391> authv <846> (5:1a) kai <2532> genhyeisa <1096> epifanhv <2016> epikalesamenh ton <3588> pantwn <3956> epopthn <2030> yeon <2316> kai <2532> swthra <4990> parelaben <3880> tav <3588> duo <1417> abrav kai <2532> th <3588> men <3303> mia <1519> ephreideto wv <3739> trufereuomenh h <3588> de <1161> etera <2087> ephkolouyei koufizousa <2893> thn <3588> endusin <1745> authv <846> (5:1b) kai <2532> auth <846> eruyriwsa akmh kallouv authv <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> authv <846> ilaron <2431> wv <3739> prosfilev <4375> h <3588> de <1161> kardia <2588> authv <846> apestenwmenh apo <575> tou <3588> fobou <5401> (5:1c) kai <2532> eiselyousa <1525> pasav <3956> tav <3588> yurav <2374> katesth <2525> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> autov <846> ekayhto <2521> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> pasan <3956> stolhn <4749> thv <3588> epifaneiav <2015> autou <846> enededukei <1746> olov <3650> dia <1223> crusou <5557> kai <2532> liywn <3037> polutelwn <4185> kai <2532> hn <1510> foberov <5398> sfodra <4970> (5:1d) kai <2532> arav <142> to <3588> proswpon <4383> autou <846> pepurwmenon <4448> doxh <1391> en <1722> akmh yumou <2372> ebleqen <991> kai <2532> epesen <4098> h <3588> basilissa <938> kai <2532> metebalen <3328> to <3588> crwma authv <846> en <1722> eklusei kai <2532> katepekuqen epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> thv <3588> abrav thv <3588> proporeuomenhv <4313> (5:1e) kai <2532> metebalen <3328> o <3588> yeov <2316> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> prauthta <4240> kai <2532> agwniasav anephdhsen apo <575> tou <3588> yronou <2362> autou <846> kai <2532> anelaben <353> authn <846> epi <1909> tav <3588> agkalav <43> autou <846> mecriv <3360> ou <3739> katesth <2525> kai <2532> parekalei <3870> authn <846> logoiv <3056> eirhnikoiv <1516> kai <2532> eipen auth <846> (5:1f) ti <5100> estin <1510> esyhr egw <1473> o <3588> adelfov <80> sou <4771> yarsei ou <3364> mh <3165> apoyanhv <599> oti <3754> koinon <2839> to <3588> prostagma hmwn <1473> estin <1510> proselye <4334>

5:2 o <08275> jybrsh <07218> sarb <05060> egtw <0635> rtoa <07126> brqtw <03027> wdyb <0834> rsa <02091> bhzh <08275> jybrs <0853> ta <0635> rtoal <04428> Klmh <03447> jswyw <05869> wynyeb <02580> Nx <05375> havn <02691> ruxb <05975> tdme <04436> hklmh <0635> rtoa <0853> ta <04428> Klmh <07200> twark <01961> yhyw(5:2)

5:2 kai <2532> arav <142> thn <3588> crushn rabdon epeyhken <2007> epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> authv <846> kai <2532> hspasato <782> authn <846> kai <2532> eipen lalhson <2980> moi <1473> (5:2a) kai <2532> eipen autw <846> eidon <3708> se <4771> kurie <2962> wv <3739> aggelon <32> yeou <2316> kai <2532> etaracyh <5015> h <3588> kardia <2588> mou <1473> apo <575> fobou <5401> thv <3588> doxhv <1391> sou <4771> oti <3754> yaumastov <2298> ei <1510> kurie <2962> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> caritwn <5485> meston <3324> (5:2b) en <1722> de <1161> tw <3588> dialegesyai authn <846> epesen <4098> apo <575> eklusewv authv <846> kai <2532> o <3588> basileuv <935> etarasseto <5015> kai <2532> pasa <3956> h <3588> yerapeia <2322> autou <846> parekalei <3870> authn <846>

5:3 <0> Kl <05414> Ntnyw <04438> twklmh <02677> yux <05704> de <01246> Ktsqb <04100> hmw <04436> hklmh <0635> rtoa <0> Kl <04100> hm <04428> Klmh <0> hl <0559> rmayw(5:3)

5:3 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ti <5100> yeleiv <2309> esyhr kai <2532> ti <5100> sou <4771> estin <1510> to <3588> axiwma ewv <2193> tou <3588> hmisouv thv <3588> basileiav <932> mou <1473> kai <2532> estai <1510> soi <4771>

5:4 <0> wl <06213> ytyve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <03117> Mwyh <02001> Nmhw <04428> Klmh <0935> awby <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma <0635> rtoa <0559> rmatw(5:4)

5:4 eipen de <1161> esyhr hmera <2250> mou <1473> epishmov <1978> shmeron <4594> estin <1510> ei <1487> oun <3767> dokei <1380> tw <3588> basilei <935> elyatw <2064> kai <2532> autov <846> kai <2532> aman eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> hn <3739> poihsw <4160> shmeron <4594>

5:5 <0635> rtoa <06213> htve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <02001> Nmhw <04428> Klmh <0935> abyw <0635> rtoa <01697> rbd <0853> ta <06213> twvel <02001> Nmh <0853> ta <04116> wrhm <04428> Klmh <0559> rmayw(5:5)

5:5 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kataspeusate aman opwv <3704> poihswmen <4160> ton <3588> logon <3056> esyhr kai <2532> paraginontai <3854> amfoteroi eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> hn <3739> eipen esyhr

5:6 <06213> vetw <04438> twklmh <02677> yux <05704> de <01246> Ktsqb <04100> hmw <0> Kl <05414> Ntnyw <07596> Ktlas <04100> hm <03196> Nyyh <04960> htsmb <0635> rtoal <04428> Klmh <0559> rmayw(5:6)

5:6 en <1722> de <1161> tw <3588> potw <4224> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> esyhr ti <5100> estin <1510> basilissa <938> esyhr kai <2532> estai <1510> soi <4771> osa <3745> axioiv <515>

5:7 <01246> ytsqbw <07596> ytlas <0559> rmatw <0635> rtoa <06030> Netw(5:7)

5:7 kai <2532> eipen to <3588> aithma <155> mou <1473> kai <2532> to <3588> axiwma mou <1473>

5:8 <04428> Klmh <01697> rbdk <06213> hvea <04279> rxmw <0> Mhl <06213> hvea <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <02001> Nmhw <04428> Klmh <0935> awby <01246> ytsqb <0853> ta <06213> twvelw <07596> ytlas <0853> ta <05414> ttl <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Maw <04428> Klmh <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <0518> Ma(5:8)

5:8 ei <1487> euron <2147> carin <5485> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> elyatw <2064> o <3588> basileuv <935> kai <2532> aman epi <1909> thn <3588> aurion <839> eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> hn <3739> poihsw <4160> autoiv <846> kai <2532> aurion <839> poihsw <4160> ta <3588> auta <846>

5:9 <02534> hmx <04782> ykdrm <05921> le <02001> Nmh <04390> almyw <04480> wnmm <02111> ez <03808> alw <06965> Mq <03808> alw <04428> Klmh <08179> resb <04782> ykdrm <0853> ta <02001> Nmh <07200> twarkw <03820> bl <02896> bwjw <08056> xmv <01931> awhh <03117> Mwyb <02001> Nmh <03318> auyw(5:9)

5:9 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> aman apo <575> tou <3588> basilewv <935> upercarhv eufrainomenov <2165> en <1722> de <1161> tw <3588> idein <3708> aman mardocaion ton <3588> ioudaion <2453> en <1722> th <3588> aulh <833> eyumwyh <2373> sfodra <4970>

5:10 <0802> wtsa <02238> srz <0853> taw <0157> wybha <0853> ta <0935> abyw <07971> xlsyw <01004> wtyb <0413> la <0935> awbyw <02001> Nmh <0662> qpatyw(5:10)

5:10 kai <2532> eiselywn <1525> eiv <1519> ta <3588> idia <2398> ekalesen <2564> touv <3588> filouv <5384> kai <2532> zwsaran thn <3588> gunaika <1135> autou <846>

5:11 <04428> Klmh <05650> ydbew <08269> Myrvh <05921> le <05375> wavn <0834> rsa <0853> taw <04428> Klmh <01431> wldg <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <01121> wynb <07230> brw <06239> wrse <03519> dwbk <0853> ta <02001> Nmh <01992> Mhl <05608> rpoyw(5:11)

5:11 kai <2532> upedeixen autoiv <846> ton <3588> plouton <4149> autou <846> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> hn <3739> o <3588> basileuv <935> autw <846> perieyhken <4060> kai <2532> wv <3739> epoihsen <4160> auton <846> prwteuein <4409> kai <2532> hgeisyai <2233> thv <3588> basileiav <932>

5:12 <04428> Klmh <05973> Me <0> hl <07121> awrq <0589> yna <04279> rxml <01571> Mgw <0853> ytwa <0518> Ma <03588> yk <06213> htve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <04428> Klmh <05973> Me <04436> hklmh <0635> rtoa <0935> haybh <03808> al <0637> Pa <02001> Nmh <0559> rmayw(5:12)

5:12 kai <2532> eipen aman ou <3364> keklhken <2564> h <3588> basilissa <938> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> oudena <3762> eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> all <235> h <2228> eme <1473> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> aurion <839> keklhmai <2564>

5:13 <04428> Klmh <08179> resb <03427> bswy <03064> ydwhyh <04782> ykdrm <0853> ta <07200> har <0589> yna <0834> rsa <06256> te <03605> lkb <0> yl <07737> hws <0369> wnnya <02088> hz <03605> lkw(5:13)

5:13 kai <2532> tauta <3778> moi <1473> ouk <3364> areskei <700> otan <3752> idw <3708> mardocaion ton <3588> ioudaion <2453> en <1722> th <3588> aulh <833>

5:14 P <06086> Ueh <06213> veyw <02001> Nmh <06440> ynpl <01697> rbdh <03190> bjyyw <08056> xmv <04960> htsmh <0413> la <04428> Klmh <05973> Me <0935> abw <05921> wyle <04782> ykdrm <0853> ta <08518> wltyw <04428> Klml <0559> rma <01242> rqbbw <0520> hma <02572> Mysmx <01364> hbg <06086> Ue <06213> wvey <0157> wybha <03605> lkw <0802> wtsa <02238> srz <0> wl <0559> rmatw(5:14)

5:14 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> zwsara h <3588> gunh <1135> autou <846> kai <2532> oi <3588> filoi <5384> kophtw <2875> soi <4771> xulon <3586> phcwn <4083> penthkonta <4004> oryrou <3722> de <1161> eipon tw <3588> basilei <935> kai <2532> kremasyhtw mardocaiov epi <1909> tou <3588> xulou <3586> su <4771> de <1161> eiselye <1525> eiv <1519> thn <3588> dochn <1403> sun <4862> tw <3588> basilei <935> kai <2532> eufrainou <2165> kai <2532> hresen <700> to <3588> rhma <4487> tw <3588> aman kai <2532> htoimasyh <2090> to <3588> xulon <3586>

6:1 <04428> Klmh <06440> ynpl <07121> Myarqn <01961> wyhyw <03117> Mymyh <01697> yrbd <02146> twnrkzh <05612> rpo <0853> ta <0935> aybhl <0559> rmayw <04428> Klmh <08142> tns <05074> hddn <01931> awhh <03915> hlylb(6:1)

6:1 o <3588> de <1161> kuriov <2962> apesthsen ton <3588> upnon <5258> apo <575> tou <3588> basilewv <935> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565> kai <2532> eipen tw <3588> didaskalw <1320> autou <846> eisferein <1533> grammata <1121> mnhmosuna <3422> twn <3588> hmerwn <2250> anaginwskein <314> autw <846>

6:2 <0325> swrwsxa <04428> Klmb <03027> dy <07971> xlsl <01245> wsqb <0834> rsa <05592> Poh <08104> yrmsm <04428> Klmh <05631> yoyro <08147> yns <08657> srtw <0904> antgb <05921> le <04782> ykdrm <05046> dygh <0834> rsa <03789> bwtk <04672> aumyw(6:2)

6:2 euren <2147> de <1161> ta <3588> grammata <1121> ta <3588> grafenta <1125> peri <4012> mardocaiou wv <3739> aphggeilen tw <3588> basilei <935> peri <4012> twn <3588> duo <1417> eunoucwn <2135> tou <3588> basilewv <935> en <1722> tw <3588> fulassein <5442> autouv <846> kai <2532> zhthsai <2212> epibalein <1911> tav <3588> ceirav <5495> artaxerxh

6:3 <01697> rbd <05973> wme <06213> hven <03808> al <08334> wytrsm <04428> Klmh <05288> yren <0559> wrmayw <02088> hz <05921> le <04782> ykdrml <01420> hlwdgw <03366> rqy <06213> hven <04100> hm <04428> Klmh <0559> rmayw(6:3)

6:3 eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> tina <5100> doxan <1391> h <2228> carin <5485> epoihsamen <4160> tw <3588> mardocaiw kai <2532> eipan oi <3588> diakonoi <1249> tou <3588> basilewv <935> ouk <3364> epoihsav <4160> autw <846> ouden <3762>

6:4 <0> wl <03559> Nykh <0834> rsa <06086> Ueh <05921> le <04782> ykdrm <0853> ta <08518> twltl <04428> Klml <0559> rmal <02435> hnwuyxh <04428> Klmh <01004> tyb <02691> ruxl <0935> ab <02001> Nmhw <02691> ruxb <04310> ym <04428> Klmh <0559> rmayw(6:4)

6:4 en <1722> de <1161> tw <3588> punyanesyai <4441> ton <3588> basilea <935> peri <4012> thv <3588> eunoiav <2133> mardocaiou idou <2400> aman en <1722> th <3588> aulh <833> eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> tiv <5100> en <1722> th <3588> aulh <833> o <3588> de <1161> aman eishlyen <1525> eipein <3004> tw <3588> basilei <935> kremasai ton <3588> mardocaion epi <1909> tw <3588> xulw <3586> w <3739> htoimasen <2090>

6:5 <0935> awby <04428> Klmh <0559> rmayw <02691> ruxb <05975> dme <02001> Nmh <02009> hnh <0413> wyla <04428> Klmh <05288> yren <0559> wrmayw(6:5)

6:5 kai <2532> eipan oi <3588> diakonoi <1249> tou <3588> basilewv <935> idou <2400> aman esthken <2476> en <1722> th <3588> aulh <833> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kalesate <2564> auton <846>

6:6 <04480> ynmm <03148> rtwy <03366> rqy <06213> twvel <04428> Klmh <02654> Upxy <04310> yml <03820> wblb <02001> Nmh <0559> rmayw <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syab <06213> twvel <04100> hm <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw <02001> Nmh <0935> awbyw(6:6)

6:6 eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> tw <3588> aman ti <5100> poihsw <4160> tw <3588> anyrwpw <444> on <3739> egw <1473> yelw <2309> doxasai <1392> eipen de <1161> en <1722> eautw <1438> aman tina <5100> yelei <2309> o <3588> basileuv <935> doxasai <1392> ei <1487> mh <3165> eme <1473>

6:7 <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> sya <04428> Klmh <0413> la <02001> Nmh <0559> rmayw(6:7)

6:7 eipen de <1161> prov <4314> ton <3588> basilea <935> anyrwpon <444> on <3739> o <3588> basileuv <935> yelei <2309> doxasai <1392>

6:8 <07218> wsarb <04438> twklm <03804> rtk <05414> Ntn <0834> rsaw <04428> Klmh <05921> wyle <07392> bkr <0834> rsa <05483> owow <04428> Klmh <0> wb <03847> sbl <0834> rsa <04438> twklm <03830> swbl <0935> wayby(6:8)

6:8 enegkatwsan <5342> oi <3588> paidev <3816> tou <3588> basilewv <935> stolhn <4749> bussinhn <1039> hn <3739> o <3588> basileuv <935> periballetai <4016> kai <2532> ippon <2462> ef <1909> on <3739> o <3588> basileuv <935> epibainei <1910>

6:9 <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syal <06213> hvey <03602> hkk <06440> wynpl <07121> warqw <05892> ryeh <07339> bwxrb <05483> owoh <05921> le <07392> whbykrhw <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syah <0853> ta <03847> wsyblhw <06579> Mymtrph <04428> Klmh <08269> yrvm <0376> sya <03027> dy <05921> le <05483> owohw <03830> swblh <05414> Nwtnw(6:9)

6:9 kai <2532> dotw <1325> eni <1519> twn <3588> filwn <5384> tou <3588> basilewv <935> twn <3588> endoxwn <1741> kai <2532> stolisatw ton <3588> anyrwpon <444> on <3739> o <3588> basileuv <935> agapa <25> kai <2532> anabibasatw <307> auton <846> epi <1909> ton <3588> ippon <2462> kai <2532> khrussetw <2784> dia <1223> thv <3588> plateiav <4113> thv <3588> polewv <4172> legwn <3004> outwv <3778> estai <1510> panti <3956> anyrwpw <444> on <3739> o <3588> basileuv <935> doxazei <1392>

6:10 <01696> trbd <0834> rsa <03605> lkm <01697> rbd <05307> lpt <0408> la <04428> Klmh <08179> resb <03427> bswyh <03064> ydwhyh <04782> ykdrml <03651> Nk <06213> hvew <01696> trbd <0834> rsak <05483> owoh <0853> taw <03830> swblh <0853> ta <03947> xq <04116> rhm <02001> Nmhl <04428> Klmh <0559> rmayw(6:10)

6:10 eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> tw <3588> aman kaywv <2531> elalhsav <2980> outwv <3778> poihson <4160> tw <3588> mardocaiw tw <3588> ioudaiw <2453> tw <3588> yerapeuonti <2323> en <1722> th <3588> aulh <833> kai <2532> mh <3165> parapesatw <3895> sou <4771> logov <3056> wn <3739> elalhsav <2980>

6:11 <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syal <06213> hvey <03602> hkk <06440> wynpl <07121> arqyw <05892> ryeh <07339> bwxrb <07392> whbykryw <04782> ykdrm <0853> ta <03847> sblyw <05483> owoh <0853> taw <03830> swblh <0853> ta <02001> Nmh <03947> xqyw(6:11)

6:11 elaben <2983> de <1161> aman thn <3588> stolhn <4749> kai <2532> ton <3588> ippon <2462> kai <2532> estolisen ton <3588> mardocaion kai <2532> anebibasen <307> auton <846> epi <1909> ton <3588> ippon <2462> kai <2532> dihlyen <1330> dia <1223> thv <3588> plateiav <4113> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ekhrussen <2784> legwn <3004> outwv <3778> estai <1510> panti <3956> anyrwpw <444> on <3739> o <3588> basileuv <935> yelei <2309> doxasai <1392>

6:12 <07218> sar <02645> ywpxw <057> lba <01004> wtyb <0413> la <01765> Pxdn <02001> Nmhw <04428> Klmh <08179> res <0413> la <04782> ykdrm <07725> bsyw(6:12)

6:12 epestreqen <1994> de <1161> o <3588> mardocaiov eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> aman de <1161> upestreqen <5290> eiv <1519> ta <3588> idia <2398> lupoumenov <3076> kata <2596> kefalhv <2776>

6:13 <06440> wynpl <05307> lwpt <05307> lwpn <03588> yk <0> wl <03201> lkwt <03808> al <06440> wynpl <05307> lpnl <02490> twlxh <0834> rsa <04782> ykdrm <03064> Mydwhyh <02233> erzm <0518> Ma <0802> wtsa <02238> srzw <02450> wymkx <0> wl <0559> wrmayw <07136> whrq <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0157> wybha <03605> lklw <0802> wtsa <02238> srzl <02001> Nmh <05608> rpoyw(6:13)

6:13 kai <2532> dihghsato <1334> aman ta <3588> sumbebhkota <4819> autw <846> zwsara th <3588> gunaiki <1135> autou <846> kai <2532> toiv <3588> filoiv <5384> kai <2532> eipan prov <4314> auton <846> oi <3588> filoi <5384> kai <2532> h <3588> gunh <1135> ei <1487> ek <1537> genouv <1085> ioudaiwn <2453> mardocaiov hrxai <757> tapeinousyai <5013> enwpion <1799> autou <846> peswn <4098> pesh <4098> ou <3364> mh <3165> dunh <1410> auton <846> amunasyai oti <3754> yeov <2316> zwn <2198> met <3326> autou <846>

6:14 <0635> rtoa <06213> htve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <02001> Nmh <0853> ta <0935> aybhl <0926> wlhbyw <05060> weygh <04428> Klmh <05631> yoyrow <05973> wme <01696> Myrbdm <05750> Mdwe(6:14)

6:14 eti <2089> autwn <846> lalountwn <2980> paraginontai <3854> oi <3588> eunoucoi <2135> epispeudontev ton <3588> aman epi <1909> ton <3588> poton <4224> on <3739> htoimasen <2090> esyhr

7:1 <04436> hklmh <0635> rtoa <05973> Me <08354> twtsl <02001> Nmhw <04428> Klmh <0935> abyw(7:1)

7:1 eishlyen <1525> de <1161> o <3588> basileuv <935> kai <2532> aman sumpiein <4844> th <3588> basilissh <938>

7:2 <06213> vetw <04438> twklmh <02677> yux <05704> de <01246> Ktsqb <04100> hmw <0> Kl <05414> Ntntw <04436> hklmh <0635> rtoa <07596> Ktlas <04100> hm <03196> Nyyh <04960> htsmb <08145> ynsh <03117> Mwyb <01571> Mg <0635> rtoal <04428> Klmh <0559> rmayw(7:2)

7:2 eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> esyhr th <3588> deutera <1208> hmera <2250> en <1722> tw <3588> potw <4224> ti <5100> estin <1510> esyhr basilissa <938> kai <2532> ti <5100> to <3588> aithma <155> sou <4771> kai <2532> ti <5100> to <3588> axiwma sou <4771> kai <2532> estw <1510> soi <4771> ewv <2193> tou <3588> hmisouv thv <3588> basileiav <932> mou <1473>

7:3 <01246> ytsqbb <05971> ymew <07596> ytlasb <05315> yspn <0> yl <05414> Ntnt <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Maw <04428> Klmh <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <0518> Ma <0559> rmatw <04436> hklmh <0635> rtoa <06030> Netw(7:3)

7:3 kai <2532> apokriyeisa eipen ei <1487> euron <2147> carin <5485> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> doyhtw <1325> h <3588> quch <5590> mou <1473> tw <3588> aithmati <155> mou <1473> kai <2532> o <3588> laov <2992> mou <1473> tw <3588> axiwmati mou <1473>

7:4 o <04428> Klmh <05143> qznb <07737> hws <06862> ruh <0369> Nya <03588> yk <02790> ytsrxh <04376> wnrkmn <08198> twxpslw <05650> Mydbel <0432> wlaw <06> dbalw <02026> gwrhl <08045> dymshl <05971> ymew <0589> yna <04376> wnrkmn <03588> yk(7:4)

7:4 eprayhmen <4097> gar <1063> egw <1473> te <5037> kai <2532> o <3588> laov <2992> mou <1473> eiv <1519> apwleian <684> kai <2532> diarpaghn kai <2532> douleian <1397> hmeiv <1473> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> hmwn <1473> eiv <1519> paidav <3816> kai <2532> paidiskav <3814> kai <2532> parhkousa ou <3364> gar <1063> axiov <514> o <3588> diabolov <1228> thv <3588> aulhv <833> tou <3588> basilewv <935>

7:5 <03651> Nk <06213> twvel <03820> wbl <04390> walm <0834> rsa <01931> awh <02088> hz <0335> yaw <02088> hz <01931> awh <04310> ym <04436> hklmh <0635> rtoal <0559> rmayw <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0559> rmayw(7:5)

7:5 eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> tiv <5100> outov <3778> ostiv <3748> etolmhsen <5111> poihsai <4160> to <3588> pragma <4229> touto <3778>

7:6 <04436> hklmhw <04428> Klmh <06440> ynplm <01204> tebn <02001> Nmhw <02088> hzh <07451> erh <02001> Nmh <0341> bywaw <06862> ru <0376> sya <0635> rtoa <0559> rmatw(7:6)

7:6 eipen de <1161> esyhr anyrwpov <444> ecyrov <2190> aman o <3588> ponhrov <4190> outov <3778> aman de <1161> etaracyh <5015> apo <575> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> thv <3588> basilisshv <938>

7:7 <04428> Klmh <0854> tam <07451> herh <0413> wyla <03615> htlk <03588> yk <07200> har <03588> yk <04436> hklmh <0635> rtoam <05315> wspn <05921> le <01245> sqbl <05975> dme <02001> Nmhw <01055> Ntybh <01594> tng <0413> la <03196> Nyyh <04960> htsmm <02534> wtmxb <06965> Mq <04428> Klmhw(7:7)

7:7 o <3588> de <1161> basileuv <935> exanesth ek <1537> tou <3588> sumposiou <4849> eiv <1519> ton <3588> khpon <2779> o <3588> de <1161> aman parhteito thn <3588> basilissan <938> ewra <3708> gar <1063> eauton <1438> en <1722> kakoiv <2556> onta <1510>

7:8 o <02645> wpx <02001> Nmh <06440> ynpw <04428> Klmh <06310> ypm <03318> auy <01697> rbdh <01004> tybb <05973> yme <04436> hklmh <0853> ta <03533> swbkl <01571> Mgh <04428> Klmh <0559> rmayw <05921> hyle <0635> rtoa <0834> rsa <04296> hjmh <05921> le <05307> lpn <02001> Nmhw <03196> Nyyh <04960> htsm <01004> tyb <0413> la <01055> Ntybh <01594> tngm <07725> bs <04428> Klmhw(7:8)

7:8 epestreqen <1994> de <1161> o <3588> basileuv <935> ek <1537> tou <3588> khpou <2779> aman de <1161> epipeptwkei <1968> epi <1909> thn <3588> klinhn <2825> axiwn <515> thn <3588> basilissan <938> eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> wste <5620> kai <2532> thn <3588> gunaika <1135> biazh en <1722> th <3588> oikia <3614> mou <1473> aman de <1161> akousav <191> dietraph tw <3588> proswpw <4383>

7:9 <05921> wyle <08518> whlt <04428> Klmh <0559> rmayw <0520> hma <02572> Mysmx <01364> hbg <02001> Nmh <01004> tybb <05975> dme <04428> Klmh <05921> le <02896> bwj <01696> rbd <0834> rsa <04782> ykdrml <02001> Nmh <06213> hve <0834> rsa <06086> Ueh <02009> hnh <01571> Mg <04428> Klmh <06440> ynpl <05631> Myoyroh <04480> Nm <0259> dxa <02726> hnwbrx <0559> rmayw(7:9)

7:9 eipen de <1161> bougayan eiv <1519> twn <3588> eunoucwn <2135> prov <4314> ton <3588> basilea <935> idou <2400> kai <2532> xulon <3586> htoimasen <2090> aman mardocaiw tw <3588> lalhsanti <2980> peri <4012> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> wrywtai en <1722> toiv <3588> aman xulon <3586> phcwn <4083> penthkonta <4004> eipen de <1161> o <3588> basileuv <935> staurwyhtw <4717> ep <1909> autou <846>

7:10 P <07918> hkks <04428> Klmh <02534> tmxw <04782> ykdrml <03559> Nykh <0834> rsa <06086> Ueh <05921> le <02001> Nmh <0853> ta <08518> wltyw(7:10)

7:10 kai <2532> ekremasyh aman epi <1909> tou <3588> xulou <3586> o <3739> htoimasen <2090> mardocaiw kai <2532> tote <5119> o <3588> basileuv <935> ekopasen <2869> tou <3588> yumou <2372>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA