TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 16:1--22:16

Konteks
16:1 Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah 1  t  berasal dari pada TUHAN. 16:2 Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri 2 , u  tetapi Tuhanlah v  yang menguji w  hati. 16:3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN 3 , maka terlaksanalah segala rencanamu. x  16:4 TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujuannya y  masing-masing, bahkan orang fasik dibuat-Nya untuk hari malapetaka 4 . z  16:5 Setiap orang yang tinggi hati 5  a  adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. b  16:6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN c  orang menjauhi kejahatan. d  16:7 Jikalau TUHAN berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itupun didamaikan-Nya e  dengan dia 6 . f  16:8 Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak g  tanpa keadilan. h  16:9 Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. i  16:10 Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili j  mulutnya tidak berbuat salah. 16:11 Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan TUHAN, segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatan-Nya. k  16:12 Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. l  16:13 Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur m  dikasihi-Nya. 16:14 Kegeraman raja adalah bentara maut, n  tetapi orang bijak memadamkannya. o  16:15 Wajah raja yang bercahaya memberi hidup p  dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. q  16:16 Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian r  jauh lebih berharga dari pada mendapat perak. s  16:17 Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. t  16:18 Kecongkakan u  mendahului kehancuran, dan tinggi hati v  mendahului kejatuhan. w  16:19 Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati dari pada membagi rampasan dengan orang congkak. 16:20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, x  dan berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN. y  16:21 Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. z  16:22 Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, a  tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. 16:23 Hati orang bijak menjadikan mulutnya b  berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. c  16:24 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, d  manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. e  16:25 Ada jalan yang disangka lurus, f  tetapi ujungnya menuju maut. g  16:26 Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. 16:27 Orang yang tidak berguna h  menggali lobang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. i  16:28 Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, j  dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. k  16:29 Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. l  16:30 Siapa memejamkan m  matanya, merencanakan tipu muslihat; siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. 16:31 Rambut putih adalah mahkota yang indah, n  yang didapat pada jalan kebenaran. 16:32 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. 16:33 Undi dibuang o  di pangkuan 7 , tetapi setiap keputusannya p  berasal dari pada TUHAN. q  17:1 Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. r  17:2 Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. 17:3 Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, s  tetapi Tuhanlah yang menguji hati. t  17:4 Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. 17:5 Siapa mengolok-olok orang miskin 8  u  menghina Penciptanya; v  siapa gembira karena suatu kecelakaan w  tidak akan luput dari hukuman. x  17:6 Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu y  dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. 17:7 Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia z  mengucapkan kata-kata dusta. 17:8 Hadiah suapan 9  adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. a  17:9 Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, b  tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. c  17:10 Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dari pada seratus pukulan pada orang bebal. 17:11 Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. 17:12 Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, dari pada dengan orang bebal dengan kebodohannya. d  17:13 Siapa membalas kebaikan e  dengan kejahatan, f  kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya 10 . 17:14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air; jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. g  17:15 Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, h  kedua-duanya i  adalah kekejian bagi TUHAN. 17:16 Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, j  sedang ia tidak berakal budi? 17:17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran 11 . k  17:18 Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung 12  bagi sesamanya. l  17:19 Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. 17:20 Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. 17:21 Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh m  tidak akan bersukacita. 17:22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah n  mengeringkan tulang. o  17:23 Orang fasik menerima hadiah suapan p  dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. q  17:24 Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata r  orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. 17:25 Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. s  17:26 Mengenakan denda orang benar t  adalah salah, memukul orang muliapun tidak patut. 17:27 Orang yang berpengetahuan menahan u  perkataannya 13 , orang yang berpengertian berkepala dingin. v  17:28 Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam w  diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. 18:1 Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. 18:2 Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. x  18:3 Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. 18:4 Perkataan mulut orang adalah seperti air y  yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. 18:5 Tidak baik berpihak kepada orang fasik z  dengan menolak orang benar dalam pengadilan. a  18:6 Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, b  dan mulutnya berseru meminta pukulan. 18:7 Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat c  bagi nyawanya. d  18:8 Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, yang masuk ke lubuk hati. e  18:9 Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. f  18:10 Nama TUHAN 14  adalah menara g  yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. h  18:11 Kota yang kuat i  bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. 18:12 Tinggi hati 15  mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. j  18:13 Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. k  18:14 Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan l  semangat yang patah? 18:15 Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, m  dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. 18:16 Hadiah n  memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. 18:17 Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. 18:18 Undian mengakhiri pertengkaran, o  dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. 18:19 Saudara yang dikhianati p  lebih sulit dihampiri dari pada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. 18:20 Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan q  oleh hasil bibirnya. 18:21 Hidup dan mati r  dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. s  18:22 Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, t  dan ia dikenan TUHAN. u  18:23 Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. 18:24 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara. v  19:1 Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya dari pada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. w  19:2 Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. x  19:3 Kebodohan y  menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap TUHAN. z  19:4 Kekayaan menambah banyak sahabat 16 , tetapi orang miskin ditinggalkan a  sahabatnya. 19:5 Saksi dusta b  tidak akan luput dari hukuman, c  orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. d  19:6 Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, e  setiap orang bersahabat dengan si pemberi. f  19:7 Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. g  Ia mengejar mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi. h  19:8 Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. i  19:9 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. j  19:10 Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, k  apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. l  19:11 Akal budi membuat seseorang panjang sabar m  dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 19:12 Kemarahan raja adalah seperti raung singa n  muda, tetapi kebaikannya seperti embun o  yang turun ke atas rumput. p  19:13 Anak bebal adalah bencana q  bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang isteri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. r  19:14 Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, s  tetapi isteri yang berakal budi adalah karunia TUHAN 17 . t  19:15 Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. u  19:16 Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. v  19:17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN 18 , w  yang akan membalas perbuatannya x  itu. 19:18 Hajarlah anakmu 19  selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. y  19:19 Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. 19:20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, z  supaya engkau menjadi bijak a  di masa depan. 19:21 Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. b  19:22 Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya; lebih baik orang miskin dari pada seorang pembohong. 19:23 Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. c  19:24 Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. d  19:25 Jikalau si pencemooh kaupukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, jikalau orang yang berpengertian e  ditegur, ia menjadi insaf. f  19:26 Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, g  memburukkan dan memalukan diri. 19:27 Hai anakku, h  jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. 19:28 Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. i  19:29 Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. j  20:1 Anggur k  adalah pencemooh, l  minuman keras adalah peribut 20 , tidaklah bijak m  orang yang terhuyung-huyung n  karenanya. 20:2 Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa o  muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. p  20:3 Terhormatlah seseorang, jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh q  membiarkan amarahnya meledak. r  20:4 Pada musim dingin si pemalas s  tidak membajak; jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. t  20:5 Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air u  yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. 20:6 Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? v  20:7 Orang benar yang bersih kelakuannya w --berbahagialah keturunannya. x  20:8 Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan y  dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. z  20:9 Siapakah dapat berkata: "Aku telah membersihkan a  hatiku, aku tahir 21  dari pada dosaku? b " 20:10 Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya c  adalah kekejian bagi TUHAN. 20:11 Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. d  20:12 Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya e  dibuat oleh TUHAN. 20:13 Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, f  bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 20:14 "Tidak baik! Tidak baik!", kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. 20:15 Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. 20:16 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera g  ganti orang asing. h  20:17 Roti hasil tipuan sedap rasanya, i  tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. j  20:18 Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. k  20:19 Siapa mengumpat, membuka rahasia, l  sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. 20:20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya, m  pelitanya akan padam pada waktu gelap. n  20:21 Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. 20:22 Janganlah engkau berkata: "Aku akan membalas 22  kejahatan, o " nantikanlah TUHAN, Ia akan menyelamatkan engkau. p  20:23 Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi TUHAN, dan neraca serong itu tidak baik. q  20:24 Langkah orang ditentukan r  oleh TUHAN, s  tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan t  hidupnya 23 ? 20:25 Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan "Kudus", dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. u  20:26 Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik, dan menggilas mereka v  berulang-ulang. 20:27 Roh manusia adalah pelita TUHAN, w  yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. x  20:28 Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih y  ia menopang z  takhtanya. 20:29 Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua a  ialah uban. 20:30 Bilur-bilur yang berdarah membersihkan b  kejahatan, dan pukulan c  membersihkan lubuk hati. 21:1 Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN 24 , dialirkan-Nya ke mana Ia ingini. d  21:2 Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. e  21:3 Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban 25 . f  21:4 Mata yang congkak g  dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. 21:5 Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, h  tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. 21:6 Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. i  21:7 Orang fasik diseret j  oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. 21:8 Berliku-liku k  jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. 21:9 Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. l  21:10 Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. 21:11 Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. m  21:12 Yang Mahaadil memperhatikan rumah orang fasik, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. n  21:13 Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah 26 , tidak akan menerima jawaban, o  kalau ia sendiri berseru-seru. p  21:14 Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman q  yang hebat. 21:15 Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. r  21:16 Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah s  berkumpul. 21:17 Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. t  21:18 Orang fasik dipakai sebagai tebusan u  bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. 21:19 Lebih baik tinggal di padang gurun dari pada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar v  dan pemarah. 21:20 Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya 27 . 21:21 Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran w  dan kehormatan. x  21:22 Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, y  dan merobohkan benteng yang mereka percayai. 21:23 Siapa memelihara mulut z  dan lidahnya, memelihara diri dari pada kesukaran. a  21:24 Orang yang kurang ajar dan sombong b  pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. 21:25 Si pemalas dibunuh c  oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. 21:26 Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar d  memberi tanpa batas. e  21:27 Korban orang fasik adalah kekejian, f  lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. g  21:28 Saksi bohong h  akan binasa, i  tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. 21:29 Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. j  21:30 Tidak ada hikmat k  dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi TUHAN. l  21:31 Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan TUHAN. m  22:1 Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas. n  22:2 Orang kaya dan orang miskin bertemu; yang membuat mereka semua o  ialah TUHAN. 22:3 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah p  ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. q  22:4 Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan r  dan kehidupan 28 . s  22:5 Duri dan perangkap t  ada di jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. 22:6 Didiklah u  orang muda menurut jalan yang patut baginya 29 , v  maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang w  dari pada jalan itu. 22:7 Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi 30 . 22:8 Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, x  dan tongkat amarahnya akan habis binasa. y  22:9 Orang yang baik hati akan diberkati 31 , z  karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. a  22:10 Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah b  perbantahan dan cemooh. 22:11 Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. c  22:12 Mata TUHAN menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. 22:13 Si pemalas berkata: "Ada singa di luar, d  aku akan dibunuh di tengah jalan." 22:14 Mulut perempuan jalang adalah lobang e  yang dalam; orang yang dimurkai TUHAN 32  akan terperosok ke dalamnya. f  22:15 Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya. g  22:16 Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[16:1]  1 Full Life : JAWABAN LIDAH.

Nas : Ams 16:1

Sebagai manusia kita dapat membuat rencana, tetapi kemampuan untuk melaksanakan rencana tersebut berasal dari Allah (bd. ayat Ams 16:9,33; Ams 21:31).

[16:2]  2 Full Life : BERSIH MENURUT PANDANGANNYA SENDIRI.

Nas : Ams 16:2

Orang percaya sering kali tak dapat melihat kesalahan dan kemiskinan rohani mereka sendiri. Jikalau kita jujur ketika datang kepada Allah di dalam doa, Ia akan menyatakan keadaan hati kita yang sesungguhnya supaya kita bisa benar-benar bersih dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan lebih baik (Luk 16:15; 1Kor 4:4-5; Ibr 4:12).

[16:3]  3 Full Life : SERAHKANLAH PERBUATANMU KEPADA TUHAN.

Nas : Ams 16:3

Orang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan sombong, tetapi harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal (Yak 4:14-16). Apabila motivasi dan perbuatan kita itu benar, maka kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan menegakkannya serta memberkati kita (lih. Ams 3:6; Mazm 37:5; 90:16-17; 1Pet 5:7).

[16:4]  4 Full Life : ORANG FASIK DIBUAT-NYA UNTUK HARI MALAPETAKA.

Nas : Ams 16:4

Segala sesuatu akan berakhir sebagai semestinya, dan mereka yang melakukan kejahatan akan menderita hukuman Allah yang adil (bd. ayat Ams 16:5). Nas ini menekankan bahwa Allah akan bertindak dengan adil kepada orang fasik; Ia tidak menciptakan atau menganjurkan kefasikan (lih. Yak 1:13,17).

[16:5]  5 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 16:5

Lihat cat. --> Yak 4:6, lih. cat. Yak 4:16.

[atau ref. Yak 4:6,16]

[16:7]  6 Full Life : MUSUH ORANG ITU PUN DIDAMAIKAN-NYA DENGAN DIA.

Nas : Ams 16:7

Ayat ini diterapkan pada janji Allah kepada Israel bahwa negeri mereka akan dilindungi dari serangan musuh jikalau mereka melaksanakan kehendak-Nya (Kel 34:24; 2Taw 17:10). Akan tetapi, orang percaya PB akan mengalami perseteruan dari musuh-musuh mereka -- Iblis dan dunia -- dalam banyak hal karena mereka melaksanakan kehendak Allah (bd. Mat 5:10; Luk 21:17-18; Yoh 15:20; Kis 14:19).

[16:33]  7 Full Life : UNDI DIBUANG DI PANGKUAN.

Nas : Ams 16:33

Seperti ayat Ams 16:1,9 ayat ini mengacu kepada pemeliharaan dan bimbingan Allah dalam kehidupan orang benar. Ini tidak berarti bahwa Allah secara langsung mengatur dan menentukan setiap detik di dalam hidup ini; ayat ini hanya menyatakan prinsip rohani bahwa orang benar yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan (ayat Ams 16:3,9) dan mengakui Dia akan diarahkan oleh Tuhan sendiri

(lihat cat. --> Ams 3:5;

lihat cat. --> Ams 3:6).

[atau ref. Ams 3:5-6]

[17:5]  8 Full Life : MENGOLOK-OLOK ORANG MISKIN.

Nas : Ams 17:5

Lihat cat. --> Ams 14:31.

[atau ref. Ams 14:31]

[17:8]  9 Full Life : SUAPAN.

Nas : Ams 17:8

Suapan kadang-kadang akan menghasilkan keberhasilan dan kekayaan sementara. Akan tetapi, menyuap adalah dosa; karena itu suap dilarang keras dalam Alkitab sebab menghalangi terwujudnya keadilan (ayat Ams 17:23; Ams 15:27; 1Sam 12:3; Yes 1:23; 1Tim 6:10).

[17:13]  10 Full Life : KEJAHATAN TIDAK AKAN MENGHINDAR DARI RUMAHNYA.

Nas : Ams 17:13

Kebenaran ini dilukiskan dalam kehidupan Daud. Ia "membalas" kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Sejak saat itu, kejahatan tidak pernah meninggalkan rumah Daud sendiri (2Sam 12:10-12).

[17:17]  11 Full Life : MENJADI SEORANG SAUDARA DALAM KESUKARAN.

Nas : Ams 17:17

Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan.

[17:18]  12 Full Life : MENJADI PENANGGUNG.

Nas : Ams 17:18

Lihat cat. --> Ams 6:1.

[atau ref. Ams 6:1]

[17:27]  13 Full Life : ORANG YANG BERPENGETAHUAN MENAHAN PERKATAANNYA.

Nas : Ams 17:27

Orang bijak akan menahan bicaranya dan berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Mereka tidak akan membesar-besarkan kebenaran atau merugikan orang lain ketika berbicara; sebaliknya mereka akan hati-hati berbicara dengan tepat dan membangun orang lain (bd. Mazm 39:2-3).

[18:10]  14 Full Life : NAMA TUHAN.

Nas : Ams 18:10-11

Nama Tuhan mewakili pribadi, kekuasaan, dan sifat Allah (bd. Kel 3:14-15; Kis 4:12). Orang benar berpaling kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan dalam kesulitan. Akan tetapi, orang kaya yang tidak bijak percaya bahwa uang adalah sumber keamanan mereka sewaktu mengalami badai kehidupan

(lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[18:12]  15 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 18:12

Kesombongan adalah roh tinggi hati yang mencakup percaya akan dirinya sendiri. Membual dan kecongkakan adalah dosa-dosa yang terkait dengan keangkuhan, dan akan membawa kita menuju kehancuran (bd. Ams 15:33; 16:18). Keangkuhan itu memperdayakan (Yer 49:16), menjadikan tanggapan yang rendah hati kepada Allah dan sesama itu mustahil. Allah menentang orang angkuh, tetapi memberikan kasih karunia dan kehormatan kepada orang yang rendah hati (Yak 4:6).

[19:4]  16 Full Life : KEKAYAAN MENAMBAH BANYAK SAHABAT.

Nas : Ams 19:4

Amsal ini membicarakan keadaan yang sering terjadi, bukan keadaan yang seharusnya. Sekalipun sahabat yang tidak tulus tertarik pada orang kaya bagaikan lalat yang tertarik pada madu, orang yang miskin hampir tidak punya teman karena tidak bisa memberi keuntungan uang atau keuntungan pribadi kepada orang lain (bd. ayat Ams 19:6). PB melarang sikap ini di antara orang percaya (Yak 2:1-9).

[19:14]  17 Full Life : ISTRI YANG BERAKAL BUDI ADALAH KARUNIA TUHAN.

Nas : Ams 19:14

Ketika mencari pasangan hidup, akal budi adalah jauh lebih penting daripada sekadar penampilan. Hikmat, bimbingan, dan berkat Allah adalah penting sekali jikalau kita ingin mempunyai pernikahan yang berbahagia. Orang percaya harus berusaha untuk menikahi seorang yang sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, firman-Nya, dan standar-standar kerajaan-Nya. Menikah dengan seorang yang bersifat saleh adalah berkat khusus dari Allah (bd. Ams 18:22; Kej 24:14). Memasuki pernikahan tanpa bimbingan Allah berarti mengundang penderitaan, penyesalan, dan malapetaka.

[19:17]  18 Full Life : MEMIUTANGI TUHAN.

Nas : Ams 19:17

Memberi dengan kemurahan hati dari milik kita untuk menolong orang miskin merupakan sebuah cara melayani Tuhan. Ia akan mengupahi orang yang berbuat demikian

(lihat cat. --> Ams 6:1).

[atau ref. Ams 6:1]

[19:18]  19 Full Life : HAJARLAH ANAKMU.

Nas : Ams 19:18

Anak-anak harus dihajar pada usia muda selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka menjadi baik dan mengajar mereka jalan-jalan saleh. Apabila orang-tua mengabaikan hal itu, mereka ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang kemudian menimpa anak-anak mereka

(lihat cat. --> Ams 13:24).

[atau ref. Ams 13:24]

[20:1]  20 Full Life : ANGGUR ADALAH PENCEMOOH, MINUMAN KERAS ADALAH PERIBUT.

Nas : Ams 20:1

Ayat ini melukiskan sifat dan potensi buruk dari minuman yang difermentasi. Perhatikan bahwa minuman yang memabukkan itu sendiri dikutuk bersama dengan dampak-dampaknya.

 1. 1) Anggur sebagai "pencemooh" sering kali membawa kepada sikap menghina hal yang baik (bd. Ams 9:7-8; 13:1; 14:6; 15:12). Minuman yang mengandung alkohol sebagai "peribut" sering kali mendatangkan kerusuhan, permusuhan, dan pertengkaran di dalam keluarga dan masyarakat.
 2. 2) Anggur dan minuman yang memabukkan disebut pencemooh dan peribut, tidak perduli berapa banyak yang diminum.
 3. 3) "Orang yang terhuyung-huyung karenanya" (versi Inggris NIV -- orang yang disesatkan) sehingga berpikir bahwa minuman memabukkan itu dapat diterima, baik, sehat, atau aman apabila diminum sekadar saja, mengabaikan peringatan yang jelas di Alkitab (Ams 23:29-35).
 4. 4) Larangan atas minuman memabukkan ini tidak berarti bahwa Alkitab mengutuk pemakaian segala bentuk anggur. _Yayin_, kata Ibrani yang umum bagi "anggur" dalam PL, sering kali mengacu kepada sari buah anggur yang tidak difermentasi; Alkitab tidak melarang penggunaan sari anggur yang tidak difermentasi ini

  (lihat cat. --> Ams 23:29-35;

  [atau ref. Ams 23:29-35]

  lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[20:9]  21 Full Life : SIAPAKAH DAPAT BERKATA ... MEMBERSIHKAN HATI ... TAHIR.

Nas : Ams 20:9

Terlepas dari keadaan telah ditebus, tidak seorang pun telah memelihara hatinya murni dan bersih dari kesalahan dosa (bd. Rom 3:9-12). Orang yang datang kepada Allah untuk pengampunan dan penyucian telah "bersih tangannya dan murni hatinya" (Mazm 24:4). Hanya karena kasih karunia dan penebusan Allah seorang dapat hidup dengan hati nurani yang jernih

(lihat cat. --> Kis 24:16).

[atau ref. Kis 24:16]

[20:22]  22 Full Life : AKU AKAN MEMBALAS.

Nas : Ams 20:22

Bila kita dianiaya, kita sendiri tidak boleh membalas dendam (bd. Ul 32:35; Rom 12:19; Ibr 10:30). Sebaliknya, kita harus membawa penderitaan kita kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Allah kita yang setia (bd. 1Pet 2:23; 4:19). Pada saatnya sendiri Dia akan membalas semua ketidakadilan yang diderita oleh orang benar yang berseru kepada-Nya siang dan malam (Luk 18:7-8).

[20:24]  23 Full Life : BAGAIMANAKAH MANUSIA DAPAT MENGERTI JALAN HIDUPNYA.

Nas : Ams 20:24

Allah kadang-kadang bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan orang benar sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Kita mungkin tidak dapat melihat hikmah dari situasi tertentu, tetapi Alkitab mendorong kita untuk percaya bahwa meskipun demikian Allah sedang bekerja di belakang layar demi kebaikan kita

(lihat cat. --> Rom 8:28;

[atau ref. Rom 8:28]

bd. Mazm 37:23).

[21:1]  24 Full Life : HATI RAJA ... DI DALAM TANGAN TUHAN.

Nas : Ams 21:1

Ayat ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang dirindukan atau dilakukan seorang pemimpin nasional datang langsung dari Tuhan; pasti Allah bukan penyebab aneka kejahatan yang dilakukan para pemimpin (Yak 1:13-15). Sebaliknya, Allah mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua pemimpin di dunia ini dan kadang-kadang berkenan mempengaruhi keputusan mereka sehingga menunjang maksud penebusan-Nya dalam sejarah (bd. Kel 10:1-2; Ezr 7:21; Yes 10:5-7; 45:1-6). PB mengajarkan bahwa doa umat Allah mempengaruhi Tuhan untuk mengarahkan keputusan para pemimpin sehingga lebih sesuai dengan kehendak-Nya (1Tim 2:1-3).

[21:3]  25 Full Life : LEBIH DIKENAN TUHAN DARIPADA KORBAN.

Nas : Ams 21:3

Allah menghendaki agar umat-Nya benar dan adil daripada hanya terlibat dalam aneka kegiatan rohani. Korban, penyembahan, dan persembahan tidak dikenan oleh-Nya jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya (bd. Hos 6:6; Mi 6:7-8; Rom 12:1-2; Ibr 10:5-9). Pemberian yang dipersembahkan kepada Allah harus disertai hidup yang kudus; jika tidak semua itu kekejian bagi Dia (ayat Ams 21:27).

[21:13]  26 Full Life : JERITAN ORANG LEMAH

Nas : Ams 21:13

(versi Inggris NIV -- orang miskin). Jikalau kita ingin agar Allah mendengarkan doa-doa kita ketika ada keperluan, maka kita juga harus mendengar dan menanggapi dalam kasih kebutuhan orang lain (bd. Mat 25:31-46; Luk 16:19-31; Yak 2:13).

[21:20]  27 Full Life : ORANG YANG BEBAL MEMBOROSKANNYA.

Nas : Ams 21:20

Orang berhikmat dan bijaksana akan memperoleh semua kebutuhan hidup, sedangkan orang bebal memboroskan segala milik mereka untuk hal-hal yang mereka tidak perlu hanya demi kesenangan (ayat Ams 21:17). Dewasa ini banyak orang memanfaatkan kredit yang didapat dengan mudah, suatu tindakan yang sering menjadi kehancuran mereka. Allah berkenan kepada orang yang dengan bijaksana menerima tingkat kehidupan yang lebih rendah daripada berutang dan hidup melampaui kemampuannya.

[22:4]  28 Full Life : KEKAYAAN, KEHORMATAN DAN KEHIDUPAN.

Nas : Ams 22:4

Orang yang tetap setia kepada Allah akan menerima berkat-berkat ini pada saat yang ditentukan Allah sendiri; semua umat Allah akan termasuk orang yang "akan memiliki bumi" (Mat 5:5). Bahkan kini umat Allah yang miskin dipandang kaya harta rohani dan kehormatan (Wahy 2:9).

[22:6]  29 Full Life : DIDIKLAH ORANG MUDA MENURUT JALAN YANG PATUT BAGINYA.

Nas : Ams 22:6

Orang-tua harus mengabdikan diri mereka untuk memberi didikan disiplin rohani kepada anak-anak mereka (bd. ayat Ams 22:15; 13:24; Ams 19:18; 23:13-14; 29:17).

 1. 1) Kata Ibrani untuk "mendidik" berarti "mengabdikan". Jadi, didikan Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kehendak-Nya. Ini tercapai dengan memisahkan mereka dari pengaruh-pengaruh jahat dunia dan dengan mengajar mereka berperilaku saleh. Akar kata yang sama juga bisa berarti "memberi atau meningkatkan kegemaran akan"; orang-tua harus mendorong anak-anak mereka agar mereka sendiri mencari Allah dan dengan demikian dapat menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang takkan mereka lupakan.
 2. 2) "Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu". Prinsip umumnya ialah bahwa seorang anak yang telah dididik dengan benar tidak akan menyimpang dari jalan saleh yang telah diajarkan orang-tuanya. Akan tetapi, hal ini bukan jaminan mutlak bahwa semua anak dari orang-tua yang takut akan Allah akan tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Ketika hidup di tengah masyarakat jahat di mana banyak umat Allah sendiri tidak setia, maka anak-anak dari orang-tua beriman dapat terpengaruh untuk berbuat dosa dan menyerah kepada pencobaan (lih. Yeh 14:14-20, di mana Allah berbicara tentang kemurtadan yang demikian besar sehingga bahkan orang benar seperti Nuh, Daniel, dan Ayub tidak dapat menyelamatkan anak mereka).

[22:7]  30 Full Life : YANG BERHUTANG MENJADI BUDAK DARI YANG MENGHUTANGI.

Nas : Ams 22:7

Orang yang hidup melampaui kemampuannya, akhirnya diperbudak oleh orang yang memberi piutang

(lihat cat. --> Ams 21:20).

[atau ref. Ams 21:20]

[22:9]  31 Full Life : ORANG YANG BAIK HATI AKAN DIBERKATI

Nas : Ams 22:9

(versi Inggris NIV -- orang yang murah hati). Allah memberkati orang dermawan

(lihat cat. --> Ams 11:24-25).

[atau ref. Ams 11:24-25]

[22:14]  32 Full Life : YANG DIMURKAI TUHAN.

Nas : Ams 22:14

Orang yang berbalik dari Allah, yang mengikuti kehendak mereka sendiri dan menolak teguran akan ditimpa murka dan kutukan Allah. Ia menyerahkan mereka kepada kenajisan seksual dan nafsu penuh dosa

(lihat cat. --> Rom 1:18;

lihat cat. --> Rom 1:21).

[atau ref. Rom 1:18-21]TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA