Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 6:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 6:13

Jawab Gideon kepada-Nya: "Ah, tuanku, jika TUHAN menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib 1  d  yang diceritakan e  oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata: Bukankah TUHAN telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang TUHAN membuang f  kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian."

AYT (2018)

Gideon berkata kepadanya, “Ya Tuanku, jika TUHAN menyertai kami, mengapa semua ini terjadi kepada kami? Di manakah segala perbuatan-Nya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ‘Bukankah TUHAN yang membawa kita keluar dari Mesir?’ Akan tetapi, sekarang, TUHAN membuang kami dan menyerahkan kami ke tangan orang Midian.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 6:13

Tetapi sembah Gideon kepadanya: Aduh! ya tuan! jikalau kiranya adalah Tuhan serta dengan kami, mengapa gerangan sekalian ini berlaku atas kami? Manakah segala perkara ajaib-Nya yang diceriterakan oleh bapa-bapa kami kepada kami, katanya: Bahwasanya Tuhan juga telah menghantar akan kami keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami kepada tangan orang Midian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 6:13

Sahut Gideon, "Maaf, tuan! Kalau betul TUHAN menyertai kami, mengapa segala hal ini menimpa kami? Di manakah segala keajaiban yang pernah dilakukan TUHAN dahulu dan yang diceritakan oleh nenek moyang kami tentang bagaimana TUHAN mengeluarkan mereka dari Mesir? Sekarang TUHAN sudah meninggalkan kami dan membiarkan kami dikuasai oleh orang-orang Midian."

MILT (2008)

Lalu Gideon menjawab-Nya, "Ah, Tuanku, jika TUHAN YAHWEH 03068 ada beserta kami, lalu mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatan-Nya yang ajaib yang diceritakan oleh leluhur kami kepada kami, dengan berkata, bukankah TUHAN YAHWEH 03068 membawa kita keluar dari Mesir? Namun sekarang TUHAN YAHWEH 03068 telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian."

Shellabear 2011 (2011)

Kata Gideon kepada-Nya, "Ah Tuan, sekiranya ALLAH menyertai kami, mengapa segala hal ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-Nya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, Bukankah ALLAH telah menuntun kita keluar dari Mesir? Sekarang ALLAH membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian."

AVB (2015)

Gideon pun menjawab, “Ya, Tuan, jika TUHAN menyertai kami, mengapakah kesemua petaka ini menimpa kami? Di manakah segala mukjizat-Nya yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, ‘Bukankah TUHAN telah membawa kita keluar dari Mesir?’ Tetapi sekarang TUHAN meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkaman orang Midian.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 6:13

Jawab
<0559>
Gideon
<01439>
kepada-Nya
<0413>
: "Ah
<0994>
, tuanku
<0113>
, jika
<03426>
TUHAN
<03068>
menyertai
<05973>
kami, mengapa
<04100>
semuanya
<03605>
ini
<02063>
menimpa
<04672>
kami? Di manakah
<0346>
segala
<03605>
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib
<06381>
yang
<0834>
diceritakan
<05608>
oleh nenek moyang
<01>
kami kepada kami, ketika mereka berkata
<0559>
: Bukankah
<03808>
TUHAN
<03068>
telah menuntun
<05927>
kita keluar dari Mesir
<04714>
? Tetapi sekarang
<06258>
TUHAN
<03068>
membuang
<05203>
kami dan menyerahkan
<05414>
kami ke dalam cengkeraman
<03709>
orang Midian
<04080>
."
TL ITL ©

SABDAweb Hak 6:13

Tetapi sembah
<0559>
Gideon
<01439>
kepadanya
<0413>
: Aduh! ya
<0994>
tuan
<0113>
! jikalau kiranya adalah
<03426>
Tuhan
<03068>
serta
<05973>
dengan kami, mengapa
<04100>
gerangan
<04672>
sekalian
<03605>
ini
<02063>
berlaku atas kami? Manakah
<0346>
segala
<03605>
perkara ajaib-Nya
<06381>
yang
<0834>
diceriterakan
<05608>
oleh bapa-bapa
<01>
kami kepada kami, katanya
<0559>
: Bahwasanya
<03808>
Tuhan
<03068>
juga telah menghantar
<05927>
akan kami keluar dari Mesir
<04714>
. Tetapi sekarang
<06258>
Tuhan
<03068>
telah meninggalkan
<05203>
kami dan telah menyerahkan
<05414>
kami kepada tangan
<03709>
orang Midian
<04080>
.
AYT ITL
Gideon
<01439>
berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Ya
<0994>
Tuanku
<0113>
, jika
<03426>
TUHAN
<03068>
menyertai
<05973>
kami, mengapa
<04100>
semua
<03605>
ini
<02063>
terjadi kepada kami? Di manakah
<0346>
segala
<03605>
perbuatan-Nya yang ajaib
<06381>
yang
<0834>
diceritakan
<05608>
oleh nenek moyang
<01>
kami kepada kami, ‘Bukankah
<03808>
TUHAN
<03068>
yang membawa kita keluar
<05927>
dari Mesir
<04714>
?’ Akan tetapi, sekarang
<06258>
, TUHAN
<03068>
membuang
<05203>
kami dan menyerahkan
<05414>
kami ke tangan
<03709>
orang Midian
<04080>
.”

[<04672> <00> <0559>]
AVB ITL
Gideon
<01439>
pun menjawab
<0559>
, “Ya
<0994>
, Tuan
<0113>
, jika TUHAN
<03068>
menyertai
<05973>
kami, mengapakah
<04100>
kesemua
<03605>
petaka ini
<02063>
menimpa
<04672>
kami? Di manakah
<0346>
segala
<03605>
mukjizat-Nya
<06381>
yang
<0834>
diceritakan
<05608>
nenek moyang
<01>
kami kepada kami, ketika mereka berkata
<0559>
, ‘Bukankah
<03808>
TUHAN
<03068>
telah membawa
<05927> <0>
kita keluar
<0> <05927>
dari Mesir
<04714>
?’ Tetapi sekarang
<06258>
TUHAN
<03068>
meninggalkan
<05203>
kami dan menyerahkan
<05414>
kami ke dalam cengkaman
<03709>
orang Midian
<04080>
.”

[<0413> <03426> <00>]
HEBREW
Nydm
<04080>
Pkb
<03709>
wnntyw
<05414>
hwhy
<03068>
wnsjn
<05203>
htew
<06258>
hwhy
<03068>
wnleh
<05927>
Myrumm
<04714>
alh
<03808>
rmal
<0559>
wnytwba
<01>
wnl
<0>
wrpo
<05608>
rsa
<0834>
wytalpn
<06381>
lk
<03605>
hyaw
<0346>
taz
<02063>
lk
<03605>
wntaum
<04672>
hmlw
<04100>
wnme
<05973>
hwhy
<03068>
syw
<03426>
ynda
<0113>
yb
<0994>
Nwedg
<01439>
wyla
<0413>
rmayw (6:13)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Hak 6:13

Jawab Gideon kepada-Nya: "Ah, tuanku, jika TUHAN menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib 1  d  yang diceritakan e  oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata: Bukankah TUHAN telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang TUHAN membuang f  kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 6:13

Jawab Gideon kepada-Nya: "Ah, tuanku, jika TUHAN 1  menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa 2  kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang 3  kami kepada kami, ketika mereka berkata: Bukankah TUHAN 1  telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang TUHAN 1  membuang 4  kami dan menyerahkan 4  kami ke dalam cengkeraman orang Midian."

Catatan Full Life

Hak 6:13 1

Nas : Hak 6:13

Pertanyaan Gideon hendaknya juga diajukan oleh orang percaya PB. Jikalau kuasa ajaib Allah tidak terdapat di antara kita, kita perlu mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya sehingga semua tindakan-Nya yang perkasa itu dinyatakan kembali di tengah kita

(lihat art. TANDA-TANDA ORANG PERCAYA;

lihat art. KERAJAAN ALLAH;

lihat art. PENYEMBUHAN ILAHI).

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA