Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Zakharia 10:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Za 10:2

Sebab apa yang dikatakan oleh terafim t  adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung u  adalah dusta 1 , dan mimpi-mimpi v  yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. w  Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. x 

AYT (2018)

Sebab, terafim mengatakan kejahatan, juru-juru tenung melihat penglihatan dusta, dan menceritakan mimpi-mimpi palsu, serta memberi penghiburan yang sia-sia. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita karena tidak ada gembala.

TL (1954) ©

SABDAweb Za 10:2

Bahwa sesungguhnya dusta juga adanya barang yang dijanji terafim, dan tipu adanya barang yang dilihat oleh segala petenung, dan diceriterakannya beberapa mimpi yang sia-sia, dan diberinya penghiburan yang tiada berguna! Maka sebab itu sesatlah mereka itu seperti kambing domba dan mereka itu mengembara ke sana ke mari, sebab tiada mereka itu bergembala.

BIS (1985) ©

SABDAweb Za 10:2

Orang-orang minta petunjuk kepada berhala-berhala dan para peramal, tetapi jawaban-jawaban yang mereka dapat adalah dusta serta omong kosong belaka. Ada yang menerangkan mimpi, tetapi keterangan mereka hanya menyesatkan kamu, dan hiburan yang diberikannya tak ada artinya. Sebab itu rakyat tercerai-berai seperti domba. Mereka merana karena tidak punya pemimpin.

MILT (2008)

Sebab terafim telah mengatakan yang jahat, dan yang menelaah telah melihat kebohongan, dan mereka membicarakan mimpi-mimpi kosong. Mereka menghibur dengan kehampaan. Oleh karena itu, mereka sesat seperti kawanan domba, mereka menderita karena tidak ada yang menggembala.

Shellabear 2011 (2011)

Terafim mengatakan kesia-siaan dan juru-juru tenung menyampaikan penglihatan dusta. Mereka menceritakan mimpi-mimpi bohong dan memberi penghiburan yang sia-sia. Sebab itu orang berkeliaran seperti kawanan domba, menderita karena tidak ada gembala.

AVB (2015)

Patung berhala rumah mengatakan kesia-siaan dan penenung menyampaikan penglihatan dusta. Mereka menceritakan mimpi-mimpi bohong dan memberikan penghiburan yang sia-sia. Oleh sebab itu orang berkeliaran seperti kawanan domba, menderita kerana tidak ada gembala.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Za 10:2

Sebab
<03588>
apa yang dikatakan
<01696>
oleh terafim
<08655>
adalah jahat
<0205>
, dan yang dilihat
<02372>
oleh juru-juru tenung
<07080>
adalah dusta
<08267>
, dan mimpi-mimpi
<02472>
yang disebutkan
<01696>
mereka adalah hampa
<07723>
, serta hiburan yang diberikan
<05162>
mereka adalah kesia-siaan
<01892>
. Oleh sebab itu
<03651> <05921>
bangsa itu berkeliaran
<05265>
seperti
<03644>
kawanan domba
<06629>
dan menderita sengsara
<06031>
sebab
<03588>
tidak ada
<0369>
gembala
<07462>
.
TL ITL ©

SABDAweb Za 10:2

Bahwa sesungguhnya
<03588>
dusta
<0205>
juga adanya barang yang dijanji
<01696>
terafim
<08655>
, dan tipu
<08267>
adanya barang yang dilihat
<02372>
oleh segala petenung
<07080>
, dan diceriterakannya
<01696>
beberapa mimpi
<02472>
yang sia-sia
<07723>
, dan diberinya penghiburan
<05162>
yang tiada berguna
<01892>
! Maka sebab itu
<03651>
sesatlah
<05265>
mereka itu seperti
<03644>
kambing domba
<06629>
dan mereka itu mengembara
<06031>
ke sana ke mari, sebab
<03588>
tiada
<0369>
mereka itu bergembala
<07462>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, terafim
<08655>
mengatakan
<01696>
kejahatan
<0205>
, juru-juru tenung
<07080>
melihat
<02372>
penglihatan dusta
<08267>
, dan menceritakan
<01696>
mimpi-mimpi
<02472>
palsu
<07723>
, serta memberi penghiburan
<05162>
yang sia-sia
<01892>
. Oleh
<05921>
sebab itu
<03651>
, bangsa itu berkeliaran
<05265>
seperti
<03644>
kawanan domba
<06629>
dan menderita
<06031>
karena
<03588>
tidak ada
<0369>
gembala
<07462>
.

[<00>]
AVB ITL
Patung berhala
<08655>
rumah mengatakan
<01696>
kesia-siaan
<0205>
dan penenung
<07080>
menyampaikan penglihatan
<02372>
dusta
<08267>
. Mereka menceritakan
<01696>
mimpi-mimpi
<02472>
bohong
<07723>
dan memberikan penghiburan
<05162>
yang sia-sia
<01892>
. Oleh
<05921>
sebab
<03651>
itu orang berkeliaran
<05265>
seperti
<03644>
kawanan domba
<06629>
, menderita
<06031>
kerana
<03588>
tidak
<0369>
ada gembala
<07462>
.

[<00>]
HEBREW
P
her
<07462>
Nya
<0369>
yk
<03588>
wney
<06031>
Nau
<06629>
wmk
<03644>
weon
<05265>
Nk
<03651>
le
<05921>
Nwmxny
<05162>
lbh
<01892>
wrbdy
<01696>
awsh
<07723>
twmlxw
<02472>
rqs
<08267>
wzx
<02372>
Mymowqhw
<07080>
Nwa
<0205>
wrbd
<01696>
Myprth
<08655>
yk (10:2)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Za 10:2

Sebab apa yang dikatakan oleh terafim t  adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung u  adalah dusta 1 , dan mimpi-mimpi v  yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. w  Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. x 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Za 10:2

Sebab apa yang dikatakan oleh terafim 1  adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung 2  adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan 3  yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran 4  seperti kawanan domba dan menderita sengsara 5  sebab tidak ada gembala 5 .

Catatan Full Life

Za 10:2 1

Nas : Za 10:2

Karena umat itu tidak mempunyai gembala sejati untuk menuntun mereka di jalan yang benar, yaitu jalan percaya pada Allah, mereka berbalik dan percaya berhala, peramal dan perbuatan ilmu gaib lainnya. Para gembala sidang dan pengajar yang merusak kepercayaan kepada Alkitab dengan menyangkal pengilhaman ilahi dan infalibilitasnya secara tidak langsung mempengaruhi orang untuk berbalik kepada hal-hal itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA