Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 12:35

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 12:35

Kata Yesus kepada mereka: "Hanya sedikit waktu lagi terang b  ada di antara kamu. Selama terang itu c  ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; d  barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi.

AYT (2018)

Yesus menjawab mereka, “Tinggal sebentar lagi Terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi Terang itu masih ada supaya kegelapan tidak akan menguasaimu; sebab orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu ke mana dia pergi.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 12:35

Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Hanya sedikit waktu lagi ada terang itu di antara kamu; berjalanlah selagi ada terang itu padamu, supaya jangan kamu didahului oleh gelap. Siapa yang berjalan di dalam gelap, tiada ia tahu ke mana perginya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 12:35

Yesus menjawab, "Hanya untuk sebentar saja terang itu ada di antara kalian. Jadi, berjalanlah selama terang itu masih ada, supaya kalian jangan ditimpa kegelapan. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu ke mana ia pergi.

TSI (2014)

Kata Yesus kepada mereka, “Hanya tinggal sebentar lagi terang ada bersama kalian di dunia ini. Jadi hendaklah kalian menggunakan waktu yang ada selagi terang itu bersama kalian, supaya ketika kegelapan datang, kegelapan itu tidak akan menguasai kalian. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu ke mana dia pergi.

MILT (2008)

Maka YESUS berkata kepada mereka, "Hanya beberapa saat lagi terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi kamu memiliki terang itu, supaya kegelapan tidak akan menguasai kamu. Dan siapa yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu ke mana dia pergi.

Shellabear 2011 (2011)

Sabda Isa kepada mereka, "Tinggal beberapa waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selagi terang itu ada padamu, jangan sampai kamu dikuasai kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu ke mana ia pergi.

AVB (2015)

Yesus menjawab, “Cahaya itu akan menyertaimu sebentar sahaja lagi. Teruslah berjalan selagi ada cahaya itu sebelum kegelapan menyelubungimu. Seseorang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu ke mana arah tujuannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 12:35

Kata
<2036>
Yesus
<2424>
kepada mereka
<846>
: "Hanya sedikit
<3398>
waktu
<5550>
lagi
<2089>
terang
<5457>
ada
<1510>
di antara
<1722>
kamu
<5213>
. Selama
<5613>
terang
<5457>
itu ada padamu
<2192>
, percayalah
<4043>
kepadanya, supaya
<2443>
kegelapan
<4653>
jangan
<3361>
menguasai
<2638>
kamu
<5209>
; barangsiapa berjalan
<4043>
dalam
<1722>
kegelapan
<4653>
, ia
<1492> <0>
tidak
<3756>
tahu
<0> <1492>
ke mana
<4226>
ia pergi
<5217>
.

[<3767> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 12:35

Maka kata
<2036>
Yesus
<2424>
kepada mereka itu, "Hanya sedikit waktu
<3398>
lagi
<2089>
ada terang
<5457>
itu di
<1722>
antara kamu
<5213>
; berjalanlah
<4043>
selagi
<5613>
ada
<1510>
terang
<5457>
itu padamu
<2192>
, supaya
<2443>
jangan
<3361>
kamu
<5209>
didahului
<3398> <5550> <2638>
oleh gelap
<4653>
. Siapa yang berjalan
<4043>
di
<1722>
dalam gelap
<4653>
, tiada
<3756>
ia tahu
<1492>
ke mana
<4226>
perginya
<5217>
.
AYT ITL
Yesus
<2424>
menjawab
<2036>
mereka
<846>
, "Tinggal sebentar
<3398> <5550>
lagi
<2089>
Terang
<5457>
itu ada
<1510>
bersamamu
<1722> <5213>
. Berjalanlah
<4043>
selagi
<5613>
Terang
<5457>
itu masih ada
<2192>
supaya
<2443>
kegelapan
<4653>
tidak
<3361>
akan menguasaimu
<2638>
; sebab
<2532>
orang yang
<3588>
berjalan
<4043>
di dalam
<1722>
kegelapan
<4653>
tidak
<3756>
tahu
<1492>
ke mana
<4226>
ia pergi
<5217>
.

[<3767> <5209>]
AVB ITL
Yesus
<2424>
menjawab
<2036>
, “Cahaya
<5457>
itu akan menyertaimu
<3398>
sebentar
<5550>
sahaja lagi. Teruslah berjalan
<4043>
selagi
<5613>
ada
<2192>
cahaya
<5457>
itu sebelum kegelapan
<4653>
menyelubungimu
<2638>
. Seseorang yang
<3588>
berjalan
<4043>
dalam
<1722>
kegelapan
<4653>
tidak
<3756>
tahu
<1492>
ke mana
<4226>
arah tujuannya
<5217>
.

[<3767> <846> <2089> <1722> <5213> <1510> <2443> <3361> <5209> <2532>]
GREEK
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
oun
<3767>
CONJ
autoiv
<846>
P-DPM
o
<3588>
T-NSM
ihsouv
<2424>
N-NSM
eti
<2089>
ADV
mikron
<3398>
A-ASM
cronon
<5550>
N-ASM
to
<3588>
T-NSN
fwv
<5457>
N-NSN
en
<1722>
PREP
umin
<5213>
P-2DP
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
peripateite
<4043> (5720)
V-PAM-2P
wv
<5613>
ADV
to
<3588>
T-ASN
fwv
<5457>
N-ASN
ecete
<2192> (5719)
V-PAI-2P
ina
<2443>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
skotia
<4653>
N-NSF
umav
<5209>
P-2AP
katalabh
<2638> (5632)
V-2AAS-3S
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
peripatwn
<4043> (5723)
V-PAP-NSM
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
skotia
<4653>
N-DSF
ouk
<3756>
PRT-N
oiden
<1492> (5758)
V-RAI-3S
pou
<4226>
PRT-I
upagei
<5217> (5719)
V-PAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 12:35

3  4 Kata Yesus kepada mereka: "Hanya sedikit waktu lagi 1  terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah 2  kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan 2  dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA