Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 4:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 4:30

Dan engkau, yang dimusnahkan, apakah yang hendak kaulakukan, i  mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan j  emas, memalit matamu dengan celak? k  Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu l  menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. m 

AYT (2018)

Dan kamu, hai yang dihancurkan, apa yang akan kamu lakukan? Walaupun kamu mengenakan pakaian merah, walaupun kamu mendandani diri dengan perhiasan-perhiasan emas, walaupun kamu merias matamu dengan celak, percuma saja kamu mempercantik dirimu sendiri. Kekasih-kekasihmu mencampakkanmu, mereka berusaha membunuhmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 4:30

Sebab itu apakah hendak kauperbuat? engkau yang hampir akan binasa! jikalau engkau berpakaikan kain ungu, jikalau engkau menghiasi dirimu dengan pelbagai benda keemasan, jikalau engkau menyapukan matamu dengan celak sekalipun, cuma-cuma juga engkau menghiasi dirimu begitu, segala kendak mencelakan dikau, mereka itu juga menuntut jiwamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 4:30

Hai Yerusalem, engkau telah ditinggalkan dan tak dapat berbuat apa-apa! Untuk apa memakai baju merah dan menghias diri dengan emas perak, serta memalit mata dengan celak? Percuma kau mempersolek dirimu, sebab para kekasihmu tak sudi lagi kepadamu, malah mereka mau mencabut nyawamu.

MILT (2008)

Dan engkau, hai yang dihancurkan, apa yang akan engkau perbuat? Walaupun engkau mengenakan pakaian kirmizi pada dirimu, walaupun engkau menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, walaupun engkau memalit matamu dengan celak, engkau mempercantik dirimu untuk kesia-siaan; orang-orang yang berhasrat telah menolak engkau, mereka bahkan menginginkan jiwamu.

Shellabear 2011 (2011)

Hai engkau yang dirusakkan, apa yang akan kaulakukan? Sekalipun engkau mengenakan pakaian merah tua, sekalipun engkau menghias diri dengan perhiasan emas, sekalipun engkau menyapukan celak pada matamu, sia-sia saja engkau mempercantik diri. Kekasih-kekasihmu mencampakkan engkau, mereka mengincar nyawamu.

AVB (2015)

Wahai engkau yang dirosakkan, apa yang akan kaulakukan? Sekalipun engkau mengenakan pakaian merah tua, sekalipun engkau menghias diri dengan perhiasan emas, sekalipun engkau menyapukan celak pada matamu, sia-sia sahaja engkau mempercantik diri. Para kekasihmu mencampakkan engkau, mereka berusaha mencabut nyawamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 4:30

Dan engkau
<0859>
, yang dimusnahkan
<07703>
, apakah
<04100>
yang hendak kaulakukan
<06213>
, mengapa
<03588>
engkau mengenakan pakaian
<03847>
kirmizi
<08144>
, menghiasi
<05710>
dirimu dengan perhiasan
<05716>
emas
<02091>
, memalit
<07167>
matamu
<05869>
dengan celak
<06320>
? Sia-sia
<07723>
engkau memperelok
<03302>
dirimu, pencinta-pencintamu
<05689>
menolak
<03988>
engkau, bahkan mereka ingin mencabut
<01245>
nyawamu
<05315>
.

[<03588> <03588>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 4:30

Sebab itu apakah
<04100>
hendak kauperbuat
<06213>
? engkau
<0859>
yang hampir akan binasa
<07703>
! jikalau
<03588>
engkau berpakaikan
<03847>
kain ungu
<08144>
, jikalau
<03588>
engkau menghiasi
<05710>
dirimu dengan pelbagai benda
<05716>
keemasan
<02091>
, jikalau
<03588>
engkau menyapukan
<07167>
matamu
<05869>
dengan celak
<06320>
sekalipun, cuma-cuma
<07723>
juga engkau menghiasi
<03302>
dirimu begitu, segala kendak
<05689>
mencelakan
<03988>
dikau, mereka itu juga menuntut
<01245>
jiwamu
<05315>
.
AYT ITL
Dan kamu
<0859>
, hai yang dihancurkan
<07703>
, apa
<04100>
yang akan kamu lakukan
<06213>
? Walaupun
<03588>
kamu mengenakan pakaian
<03847>
merah
<08144>
, walaupun
<03588>
kamu mendandani
<05710>
diri dengan perhiasan-perhiasan
<05716>
emas
<02091>
, walaupun
<03588>
kamu merias
<07167>
matamu
<05869>
dengan celak
<06320>
, percuma
<07723>
saja kamu mempercantik
<03302>
dirimu sendiri. Kekasih-kekasihmu
<05689>
mencampakkanmu
<03988>
, mereka berusaha membunuhmu
<05315> <01245>
.

[<00>]
AVB ITL
Wahai engkau
<0859>
yang dirosakkan
<07703>
, apa
<04100>
yang akan kaulakukan
<06213>
? Sekalipun
<03588>
engkau mengenakan pakaian
<03847>
merah tua
<08144>
, sekalipun
<03588>
engkau menghias
<05710>
diri dengan perhiasan
<05716>
emas
<02091>
, sekalipun
<03588>
engkau menyapukan
<07167>
celak
<06320>
pada matamu
<05869>
, sia-sia
<07723>
sahaja engkau mempercantik
<03302>
diri. Para kekasihmu
<05689>
mencampakkan
<03988>
engkau, mereka berusaha mencabut
<01245>
nyawamu
<05315>
.

[<00>]
HEBREW
wsqby
<01245>
Kspn
<05315>
Mybge
<05689>
Kb
<0>
woam
<03988>
ypytt
<03302>
awsl
<07723>
Kynye
<05869>
Kwpb
<06320>
yerqt
<07167>
yk
<03588>
bhz
<02091>
yde
<05716>
ydet
<05710>
yk
<03588>
yns
<08144>
ysblt
<03847>
yk
<03588>
yvet
<06213>
hm
<04100>
dwds
<07703>
*taw {ytaw} (4:30)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 4:30

Dan engkau, yang dimusnahkan, apakah yang hendak kaulakukan, i  mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan j  emas, memalit matamu dengan celak? k  Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu l  menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. m 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 4:30

Dan engkau, yang dimusnahkan 1 , apakah yang hendak kaulakukan, mengapa engkau mengenakan pakaian 2  kirmizi, menghiasi 2  dirimu dengan perhiasan emas, memalit 2  matamu 3  dengan celak? Sia-sia 4  engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu.

Catatan Full Life

Yer 4:3-31 1

Nas : Yer 4:3-31

Pasal Yer 4:1-31 melukiskan malapetaka yang sebentar lagi akan menimpa umat Allah karena dosa dan kemurtadan mereka; mereka akan belajar betapa malang dan pahitnya meninggalkan Tuhan itu (bd. Yer 2:19).

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA