Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 6:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 6:8

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hijau kuning 1  q  dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut r  mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. s 

AYT (2018)

Maka, aku melihat seekor kuda berwarna hijau pucat dan ia yang duduk di atasnya bernama Maut dan Hades mengikutinya. Dan, kuasa diberikan kepada mereka atas 1/4 bumi, untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, penyakit, dan binatang-binatang buas di bumi.

TL (1954) ©

SABDAweb Why 6:8

Maka aku tampak adalah seekor kuda kelabu, dan orang yang duduk di atasnya itu Maut namanya, dan alam maut itu pun mengikut sertanya; maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas seperempat bumi akan membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan maut, dan dengan binatang buas-buas di bumi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 6:8

Saya melihat, lalu nampak seekor kuda yang pucat. Penunggangnya bernama Maut. Dari belakang, ia diikuti dekat-dekat oleh Alam Maut. Kekuasaan atas seperempat bumi ini diserahkan kepada mereka, supaya mereka dapat membunuh melalui peperangan, melalui masa kelaparan, melalui wabah penyakit dan melalui binatang-binatang buas.

MILT (2008)

Dan aku melihat, dan lihatlah: seekor kuda hijau pucat dan dia yang menunggang di atasnya; namanya Kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas seperempat bumi dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan oleh binatang-binatang buas di bumi.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu aku melihat seekor kuda pucat. Penunggangnya bernama Maut, dan alam maut mengikutinya. Kepada keduanya diberikan kuasa untuk membunuh seperempat bagian bumi dengan pedang, dengan kelaparan, dengan wabah penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi.

AVB (2015)

Aku melihat seekor kuda berwarna pucat. Penunggangnya bernama Maut, dan Alam Maut mengekorinya. Mereka diberi kuasa membunuh seperempat penghuni bumi melalui peperangan, kebuluran, wabak penyakit dan serangan binatang buas.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 6:8

Dan
<2532>
aku melihat
<3708>
: sesungguhnya
<2400>
, ada seekor kuda
<2462>
hijau kuning
<5515>
dan
<2532>
orang
<846>
yang menungganginya
<2521> <1883> <846>
bernama
<3686>
Maut
<2288>
dan
<2532>
kerajaan maut
<86>
mengikutinya
<190> <3326> <846>
. Dan
<2532>
kepada mereka
<846>
diberikan
<1325>
kuasa
<1849>
atas
<1909>
seperempat
<5067>
dari bumi
<1093>
untuk membunuh
<615>
dengan
<1722>
pedang
<4501>
, dan
<2532>
dengan
<1722>
kelaparan
<3042>
dan
<2532>
sampar
<2288>
, dan
<2532>
dengan
<5259>
binatang-binatang buas
<2342>
yang di bumi
<1093>
.

[<2532> <1722>]
TL ITL ©

SABDAweb Why 6:8

Maka
<2532>
aku tampak
<3708>
adalah seekor
<2400>
kuda
<2462>
kelabu
<5515>
, dan
<2532>
orang yang duduk
<2521>
di atasnya
<1883>
itu Maut
<2288>
namanya
<3686>
, dan
<2532>
alam maut
<86>
itu pun mengikut
<190>
sertanya
<3326>
; maka
<2532>
kepada keduanya
<846>
itu dikaruniakan
<1325>
kuasa
<1849>
atas
<1909>
seperempat
<5067>
bumi
<1093>
akan membunuh
<615>
dengan
<1722>
pedang
<4501>
dan
<2532>
dengan
<1722>
kelaparan
<3042>
dan
<2532>
dengan
<1722>
maut
<2288>
, dan
<2532>
dengan binatang
<2342>
buas-buas
<5259>
di bumi
<1093>
.
AYT ITL
Maka
<2532>
, aku melihat
<3708>
seekor kuda
<2462>
berwarna hijau pucat
<5515>
dan
<2532>
ia yang
<3588>
duduk
<2521>
di atasnya
<1883>
bernama
<3686>
Maut
<2288>
dan
<2532>
Hades
<86>
mengikutinya
<190>
. Dan
<2532>
, kuasa
<1849>
diberikan
<1325>
kepada mereka
<846>
atas
<1909>
14
<5067>
bumi
<1093>
, untuk membunuh
<615>
dengan
<1722>
pedang
<4501>
, kelaparan
<3042>
, penyakit
<2288>
, dan
<2532>
binatang-binatang buas
<2342>
di bumi
<1093>
.

[<2532> <2400> <846> <846> <3326> <846> <2532> <1722> <2532> <1722> <5259>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
eidon
<3708> (5627)
V-2AAI-1S
kai
<2532>
CONJ
idou
<2400> (5628)
V-2AAM-2S
ippov
<2462>
N-NSM
clwrov
<5515>
A-NSM
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
kayhmenov
<2521> (5740)
V-PNP-NSM
epanw
<1883>
ADV
[autou]
<846>
P-GSM
onoma
<3686>
N-NSN
autw
<846>
P-DSM
[o]
<3588>
T-NSM
yanatov
<2288>
N-NSM
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
adhv
<86>
N-NSM
hkolouyei
<190> (5707)
V-IAI-3S
met
<3326>
PREP
autou
<846>
P-GSM
kai
<2532>
CONJ
edoyh
<1325> (5681)
V-API-3S
autoiv
<846>
P-DPM
exousia
<1849>
N-NSF
epi
<1909>
PREP
to
<3588>
T-ASN
tetarton
<5067>
A-ASN
thv
<3588>
T-GSF
ghv
<1093>
N-GSF
apokteinai
<615> (5658)
V-AAN
en
<1722>
PREP
romfaia
<4501>
N-DSF
kai
<2532>
CONJ
en
<1722>
PREP
limw
<3042>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
en
<1722>
PREP
yanatw
<2288>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
upo
<5259>
PREP
twn
<3588>
T-GPN
yhriwn
<2342>
N-GPN
thv
<3588>
T-GSF
ghv
<1093>
N-GSF
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Why 6:8

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hijau kuning 1  q  dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut r  mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. s 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 6:8

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hijau kuning 1  dan orang 3  yang menungganginya 3  bernama Maut 2  dan kerajaan maut mengikutinya 3 . Dan kepada mereka 3  diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh 4  dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar 2 , dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi.

Catatan Full Life

Why 6:8 1

Nas : Wahy 6:8

Kuda hijau kuning dan penunggangnya yang bernama Maut itu melambangkan peningkatan kedahsyatan perang, kelaparan, kematian, malapetaka, penyakit, dan binatang-binatang jahat. Hukuman ini akan begitu dahsyat sehingga seperempat penduduk dunia akan terbunuh.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA