Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 12:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 12:4

Dan ekornya menyeret sepertiga a  dari bintang-bintang 1  di langit dan melemparkannya ke atas bumi. b  Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, c  segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

AYT (2018)

Ekor naga itu menarik sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu supaya ketika perempuan itu telah melahirkan, ia bisa menelan Anaknya.

TL (1954) ©

SABDAweb Why 12:4

dan ekornya menyeret sepertiga daripada segala bintang di langit, lalu dicampakkannya ke bumi. Maka berdirilah naga itu di hadapan perempuan yang sedang hendak beranak itu, supaya apabila ia sudah beranak, naga itu dapat melulur anaknya itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 12:4

Dengan ekornya ia menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di depan wanita yang mau melahirkan itu dengan maksud menelan anaknya, begitu ia lahir.

TSI (2014)

Dengan ekornya, naga itu menarik dan melemparkan sepertiga bintang-bintang ke bumi. Sesudah itu dia berdiri di hadapan perempuan hamil tadi, hendak menelan Anaknya begitu dilahirkan.

MILT (2008)

Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bilamana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya.

Shellabear 2011 (2011)

Ekor naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, lalu mencampakkannya ke bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, supaya ia dapat menelan anak dari perempuan itu apabila anak itu sudah dilahirkan.

AVB (2015)

Naga itu mengheret sepertiga bintang di langit dengan ekornya dan menghumbankannya ke bumi. Ia menunggu di hadapan perempuan yang hendak bersalin untuk menelan anaknya sebaik-baik dia lahir.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 12:4

Dan
<2532>
ekornya
<3769> <846>
menyeret
<4951>
sepertiga
<5154>
dari bintang-bintang
<792>
di langit
<3772>
dan
<2532>
melemparkannya
<906> <846>
ke atas
<1519>
bumi
<1093>
. Dan
<2532>
naga
<1404>
itu berdiri
<2476>
di hadapan
<1799>
perempuan
<1135>
yang hendak
<3195>
melahirkan
<5088>
itu, untuk menelan
<2719>
Anaknya
<5043> <846>
, segera sesudah perempuan
<3752>
itu melahirkan-Nya
<5088>
.

[<2443>]
TL ITL ©

SABDAweb Why 12:4

dan
<2532>
ekornya
<3769>
menyeret
<4951>
sepertiga
<5154>
daripada segala bintang
<792>
di langit
<3772>
, lalu
<2532>
dicampakkannya
<906>
ke
<1519>
bumi
<1093>
. Maka
<2532>
berdirilah
<2476>
naga
<1404>
itu di hadapan
<1799>
perempuan
<1135>
yang sedang hendak
<3195>
beranak
<5088>
itu, supaya
<2443>
apabila
<3752>
ia sudah beranak
<5088>
, naga itu dapat melulur
<2719>
anaknya
<5043>
itu.
AYT ITL
Ekor
<3769>
naga itu
<846>
menarik
<4951>
sepertiga
<5154>
bintang
<792>
di langit
<3772>
dan
<2532>
melemparkannya
<906>
ke
<1519>
bumi
<1093>
. Naga
<1404>
itu berdiri
<2476>
di depan
<1799>
perempuan
<1135>
yang
<3588>
hendak
<3195>
melahirkan
<5088>
itu supaya
<2443>
ketika
<3752>
perempuan itu telah melahirkan
<5088>
, ia bisa menelan
<2719>
Anaknya
<5043>
.

[<2532> <846> <2532> <846>]
AVB ITL
Naga
<1404>
itu mengheret
<4951>
sepertiga
<5154>
bintang
<792>
di langit
<3772>
dengan
<3588>
ekornya
<3769>
dan
<2532>
menghumbankannya
<906>
ke
<1519>
bumi
<1093>
. Ia menunggu
<2476>
di hadapan
<1799>
perempuan
<3588>
yang hendak
<3195>
bersalin
<5088>
untuk menelan
<2719>
anaknya
<5043>
sebaik-baik dia lahir
<5088>
.

[<2532> <846> <846> <2532> <1135> <2443> <3752> <846>]
GREEK
και
<2532>
CONJ
η
<3588>
T-NSF
ουρα
<3769>
N-NSF
αυτου
<846>
P-GSM
συρει
<4951> <5719>
V-PAI-3S
το
<3588>
T-ASN
τριτον
<5154>
A-ASN
των
<3588>
T-GPM
αστερων
<792>
N-GPM
του
<3588>
T-GSM
ουρανου
<3772>
N-GSM
και
<2532>
CONJ
εβαλεν
<906> <5627>
V-2AAI-3S
αυτους
<846>
P-APM
εις
<1519>
PREP
την
<3588>
T-ASF
γην
<1093>
N-ASF
και
<2532>
CONJ
ο
<3588>
T-NSM
δρακων
<1404>
N-NSM
εστηκεν
<2476> <5707>
V-IAI-3S

<2476> <5758>
V-RAI-3S
ενωπιον
<1799>
ADV
της
<3588>
T-GSF
γυναικος
<1135>
N-GSF
της
<3588>
T-GSF
μελλουσης
<3195> <5723>
V-PAP-GSF
τεκειν
<5088> <5629>
V-2AAN
ινα
<2443>
CONJ
οταν
<3752>
CONJ
τεκη
<5088> <5632>
V-2AAS-3S
το
<3588>
T-ASN
τεκνον
<5043>
N-ASN
αυτης
<846>
P-GSF
καταφαγη
<2719> <5632>
V-2AAS-3S
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Why 12:4

Dan ekornya menyeret sepertiga a  dari bintang-bintang 1  di langit dan melemparkannya ke atas bumi. b  Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, c  segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 12:4

Dan ekornya 1  menyeret sepertiga dari bintang-bintang 2  di langit dan melemparkannya 1  ke atas bumi. Dan naga 3  itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya 1 , segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

Catatan Full Life

Why 12:4 1

Nas : Wahy 12:4

Mungkin ini menunjuk kepada kejatuhan Iblis yang mula-mula dari sorga dan malaikat-malaikat yang jatuh bersamanya (2Pet 2:4; Yud 1:6), atau menunjuk kepada kekuatan yang besar yang dimiliki Iblis di alam semesta atas mereka yang melawan kuasanya itu. Iblis berusaha untuk membinasakan bayi Kristus.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA