Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 14:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 14:36

Kata-Nya: "Ya Abba, ya Bapa, a  tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan b  ini dari pada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. c "

AYT (2018)

Dan, Dia berkata, “Abba, Bapa, segala sesuatu mungkin bagi-Mu. Ambillah cawan ini dari-Ku. Namun, bukan apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 14:36

Maka kata-Nya, "Abba, ya Bapa, segala sesuatu ada di dalam kuasa-Mu, biarlah kiranya cawan ini lepas daripada-Ku, tetapi di dalam itu pun bukannya kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu sahaja jadi."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 14:36

"Bapa, ya Bapa," kata-Nya, "tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Bapa. Angkatlah penderitaan ini daripada-Ku. Hanya janganlah mengikuti kemauan-Ku melainkan kemauan Bapa."

TSI (2014)

Yesus berdoa, “Abba, Bapa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan Aku dari kesusahan ini! Tetapi janganlah kehendak-Ku yang terjadi. Biarlah kehendak Bapa saja yang jadi.”

MILT (2008)

Dan Dia berkata, "Abba, Bapa, segalanya mungkin bagi-Mu. Singkirkanlah cawan ini dari pada-Ku, tetapi bukan apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki."

Shellabear 2011 (2011)

Sabda-Nya, "Ya Abba, ya Bapa, tak ada sesuatu pun yang mustahil bagi-Mu. Jauhkanlah cawan minuman ini dari-Ku. Meskipun demikian, janganlah apa yang Kukehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki."

AVB (2015)

Kata-Nya, “Abba, Bapa, segala-galanya dapat Kaulakukan. Edarkanlah cawan ini daripada-Ku. Namun demikian, bukanlah kehendak-Ku tetapi kehendak-Mu yang terlaksana.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 14:36

Kata-Nya
<3004>
: "Ya Abba
<5>
, ya Bapa
<3962>
, tidak ada yang mustahil
<1415>
bagi-Mu, ambillah
<3911>
cawan
<4221>
ini
<5124>
dari
<575>
pada-Ku
<1700>
, tetapi
<235>
janganlah apa
<5101>
yang Aku
<1473>
kehendaki
<2309>
, melainkan
<235>
apa
<5101>
yang Engkau
<4771>
kehendaki."

[<2532> <3956> <4671> <3756>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 14:36

Maka
<2532>
kata-Nya
<3004>
, "Abba
<5>
, ya Bapa
<3962>
, segala sesuatu
<3956>
ada
<1415>
di dalam kuasa-Mu
<3911>
, biarlah kiranya cawan
<4221>
ini
<5124>
lepas daripada-Ku
<575>
, tetapi
<235>
di dalam itu pun bukannya
<3756>
kehendak-Ku
<2309>
, melainkan
<235>
kehendak-Mu sahaja jadi."
AYT ITL
Dan
<2532>
, Dia berkata
<3004>
, "Abba
<5>
, Bapa
<3962>
, segala sesuatu
<3956>
mungkin
<1415>
bagi-Mu
<4671>
. Ambillah
<3911>
cawan
<4221>
ini
<5124>
dari-Ku
<575> <1700>
. Namun
<235>
, bukan
<3756>
apa
<5101>
yang Aku
<1473>
kehendaki
<2309>
, melainkan
<235>
apa
<5101>
yang Engkau
<4771>
kehendaki."
AVB ITL
Kata-Nya
<3004>
, “Abba
<5>
, Bapa
<3962>
, segala-galanya
<3956>
dapat
<1415>
Kaulakukan. Edarkanlah
<3911>
cawan
<4221>
ini
<5124>
daripada-Ku
<575> <1700>
. Namun
<235>
demikian, bukanlah
<3756>
kehendak-Ku
<2309>
tetapi
<235>
kehendak-Mu yang terlaksana.”

[<2532> <4671> <5101> <1473> <5101> <4771>]
GREEK
και
<2532>
CONJ
ελεγεν
<3004> <5707>
V-IAI-3S
αββα
<5>
N-PRI
ο
<3588>
T-NSM
πατηρ
<3962>
N-NSM
παντα
<3956>
A-NPN
δυνατα
<1415>
A-NPN
σοι
<4671>
P-2DS
παρενεγκε
<3911> <5628>
V-2AAM-2S
το
<3588>
T-ASN
ποτηριον
<4221>
N-ASN
τουτο
<5124>
D-ASN
απ
<575>
PREP
εμου
<1700>
P-1GS
αλλ
<235>
CONJ
ου
<3756>
PRT-N
τι
<5101>
I-ASN
εγω
<1473>
P-1NS
θελω
<2309> <5719>
V-PAI-1S
αλλα
<235>
CONJ
τι
<5101>
I-ASN
συ
<4771>
P-2NS
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 14:36

2 Kata-Nya: "Ya Abba 1 , ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah 3  cawan ini dari pada-Ku, tetapi 4  janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan 4  apa yang Engkau kehendaki."

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA