Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 50:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 50:20

Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, z  tetapi Allah telah mereka-rekakannya a  untuk kebaikan 1 , b  dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup c  suatu bangsa yang besar.

AYT (2018)

Tentang kalian, kalian memang telah merancang yang jahat terhadapku, tetapi Allah merancang yang baik untuk melakukan sebagaimana yang terjadi saat ini, untuk menyelamatkan hidup banyak orang.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 50:20

Sungguhpun kamu telah mereka jahat akan daku, tetapi ia itu direka Allah juga akan kebajikan, hendak diadakannya seperti yang ada sekarang ini, yaitu akan menghidupi suatu bangsa yang besar adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 50:20

Kalian telah bermupakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan.

TSI (2014)

Dulu, kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadapku. Tetapi sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu, supaya banyak orang dapat diselamatkan, seperti yang sudah terjadi.

MILT (2008)

Dan mengenai kamu, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, Allah Elohim 0430 merekakannya untuk kebaikan, untuk bertindak sebagaimana yang terjadi sekarang ini, agar dapat memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar.

Shellabear 2011 (2011)

Memang dulu kamu bermaksud jahat terhadap aku, tetapi Allah mempunyai maksud baik, supaya terwujudlah apa yang terjadi hingga hari ini, yaitu terpeliharanya kelangsungan hidup banyak orang.

AVB (2015)

Memang dahulu kamu berniat melakukan kejahatan terhadapku, tetapi Allah memaksudkan perbuatan kamu untuk tujuan yang baik sehingga wujud apa yang terjadi sehingga hari ini, iaitu dengan terpeliharanya kelangsungan hidup ramai manusia.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 50:20

Memang kamu
<0859>
telah mereka-rekakan
<02803>
yang jahat
<07451>
terhadap
<05921>
aku, tetapi Allah
<0430>
telah mereka-rekakannya
<02803>
untuk kebaikan
<02896>
, dengan maksud
<04616>
melakukan
<06213>
seperti yang terjadi sekarang
<03117>
ini
<02088>
, yakni memelihara hidup
<02421>
suatu bangsa
<05971>
yang besar
<07227>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 50:20

Sungguhpun
<0859>
kamu telah mereka
<02803>
jahat
<07451>
akan daku, tetapi ia itu direka
<02803>
Allah
<0430>
juga akan kebajikan
<02896>
, hendak
<04616>
diadakannya
<06213>
seperti yang ada sekarang
<03117>
ini
<02088>
, yaitu akan menghidupi
<02421>
suatu bangsa
<05971>
yang besar
<07227>
adanya.
AYT ITL
Tentang kalian, kalian
<0859>
memang telah merancang
<02803>
yang jahat
<07451>
terhadapku, tetapi Allah
<0430>
merancang
<02803>
yang baik
<02896>
untuk
<04616>
melakukan
<06213>
sebagaimana yang terjadi saat
<03117>
ini
<02088>
, untuk menyelamatkan hidup
<02421>
banyak
<07227>
orang.

[<05921> <05971>]
AVB ITL
Memang dahulu kamu
<0859>
berniat melakukan
<02803>
kejahatan
<07451>
terhadapku
<05921>
, tetapi Allah
<0430>
memaksudkan
<02803> <0>
perbuatan
<02896> <0>
kamu untuk tujuan
<0> <02803>
yang baik
<0> <02896>
sehingga
<04616>
wujud apa yang terjadi
<06213>
sehingga hari
<03117>
ini
<02088>
, iaitu dengan terpeliharanya kelangsungan hidup
<02421>
ramai
<07227>
manusia
<05971>
.
HEBREW
br
<07227>
Me
<05971>
tyxhl
<02421>
hzh
<02088>
Mwyk
<03117>
hve
<06213>
Neml
<04616>
hbjl
<02896>
hbsx
<02803>
Myhla
<0430>
her
<07451>
yle
<05921>
Mtbsx
<02803>
Mtaw (50:20)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 50:20

Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, z  tetapi Allah telah mereka-rekakannya a  untuk kebaikan 1 , b  dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup c  suatu bangsa yang besar.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 50:20

Memang kamu telah mereka-rekakan 1  2  yang jahat terhadap aku, tetapi Allah 2  telah mereka-rekakannya 1  2  untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.

Catatan Full Life

Kej 50:20 1

Nas : Kej 50:20

Lihat art. PEMELIHARAAN ALLAH.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA