Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ayub 1:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ayb 1:19

maka tiba-tiba angin ribut p  bertiup dari seberang padang gurun; rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. q  Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan. r "

AYT (2018)

Tiba-tiba, angin besar datang dari seberang padang gurun, dan menghantam keempat penjuru rumah itu, lalu bangunan itu menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang dapat menyelamatkan diri untuk memberi tahu engkau.”

TL (1954) ©

SABDAweb Ayb 1:19

Maka sesungguhnya datanglah taufan dari sebelah padang belantara menempuh kepada keempat penjuru rumah itu, sehingga ia itu roboh menimpa segala orang muda-muda itu, matilah semuanya, hanya hamba seorang jua luput akan memberitahu tuan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ayb 1:19

Tiba-tiba angin ribut bertiup dari arah padang pasir dan melanda rumah itu hingga roboh dan menewaskan semua anak Tuan. Hanya hambalah yang luput sehingga dapat melapor kepada Tuan."

MILT (2008)

Dan tampaklah, ada angin besar datang dari arah padang belantara dan menghantam keempat penjuru rumah itu, dan rumah itu menimpa orang-orang muda itu, dan mereka mati, dan hanya aku sendirilah yang terluput untuk memberitahu secara langsung kepadamu."

Shellabear 2011 (2011)

Tiba-tiba datanglah angin besar dari seberang padang belantara menghantam keempat penjuru rumah itu, lalu rumah itu pun rubuh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka semua tewas. Hanya hamba sendirilah yang terluput sehingga dapat memberitahukannya kepada Tuan."

AVB (2015)

Tiba-tiba datanglah angin yang besar lagi kencang dari seberang gurun tandus menghentam keempat-empat penjuru rumah itu, lalu rumah itu pun roboh menimpa para anak muda itu sehingga mati mereka semua. Hanya hamba sendirilah yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada tuan.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ayb 1:19

maka tiba-tiba
<02009>
angin
<07307>
ribut
<01419>
bertiup
<0935>
dari seberang
<05676>
padang gurun
<04057>
; rumah
<01004>
itu dilandanya
<05060>
pada empat
<0702>
penjurunya
<06438>
dan roboh
<05307>
menimpa
<05921>
orang-orang muda
<05288>
itu, sehingga mereka mati
<04191>
. Hanya
<07535>
aku
<0589>
sendiri
<0905>
yang luput
<04422>
, sehingga dapat memberitahukan
<05046>
hal itu kepada tuan."
TL ITL ©

SABDAweb Ayb 1:19

Maka sesungguhnya
<02009>
datanglah
<0935>
taufan
<01419> <07307>
dari sebelah
<05676>
padang belantara
<04057>
menempuh
<05060>
kepada keempat
<0702>
penjuru
<06438>
rumah
<01004>
itu, sehingga ia itu roboh menimpa
<05307>
segala orang muda-muda
<05288>
itu, matilah
<04191>
semuanya, hanya
<07535>
hamba
<0589>
seorang jua
<0905>
luput
<04422>
akan memberitahu
<05046>
tuan.
AYT ITL
Tiba-tiba
<02009>
, angin
<07307>
besar
<01419>
datang
<0935>
dari seberang
<05676>
padang gurun
<04057>
, dan menghantam
<05060>
keempat
<0702>
penjuru
<06438>
rumah
<01004>
itu, lalu bangunan itu menimpa
<05307>
orang-orang muda
<05288>
itu sehingga mereka mati
<04191>
. Hanya
<07535>
aku
<0589>
sendiri
<0905>
yang dapat menyelamatkan diri
<04422>
untuk memberi tahu
<05046>
engkau.”

[<05921> <00>]
HEBREW
Kl
<0>
dyghl
<05046>
ydbl
<0905>
yna
<0589>
qr
<07535>
hjlmaw
<04422>
wtwmyw
<04191>
Myrenh
<05288>
le
<05921>
lpyw
<05307>
tybh
<01004>
twnp
<06438>
ebrab
<0702>
egyw
<05060>
rbdmh
<04057>
rbem
<05676>
hab
<0935>
hlwdg
<01419>
xwr
<07307>
hnhw (1:19)
<02009>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ayb 1:19

maka tiba-tiba angin ribut 1  bertiup dari seberang 2  padang gurun; rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati 3 . Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan."

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA