Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 3:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 3:1

Firman-Nya: "Jika seseorang menceraikan d  isterinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? e  Engkau telah berzinah 1  dengan banyak kekasih, f  dan mau kembali kepada-Ku? g  demikianlah firman TUHAN.

AYT (2018)

“Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan istrinya pergi darinya dan menjadi istri laki-laki lain, apakah laki-laki itu akan kembali kepadanya? Tidakkah negeri itu akan benar-benar tercemar? Kamu telah melacur dengan banyak kekasih, tetapi kamu ingin kembali kepada-Ku?” firman TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 3:1

Maka kata orang: Jikalau seorang laki sudah membuang bininya, dan setelah ditinggalkannya dia ia menjadi bini orang lain, adakah lakinya yang dahulu itu kembali kepadanya? bukankah negeri dinajiskan sangat oleh yang demikian? Maka sungguhpun engkau sudah berbuat zinah dengan banyak kendak, hendaklah juga engkau kembali kepada-Ku, demikianlah firman Tuhan!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 3:1

TUHAN berkata, "Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya, lalu wanita itu menjadi istri orang lain, maka bekas suaminya tak boleh mengambil dia kembali sebagai istri, sebab hal itu akan merusak negeri ini. Engkau Israel, sudah mempunyai banyak sekali kekasih, masakan sekarang engkau mau kembali kepada-Ku!

MILT (2008)

Katakan, "Lihatlah, ada seorang pria menceraikan istrinya, dan dia pergi dari padanya dan datang kepada pria lain, apakah dia masih akan kembali kepada istrinya? Bukankah negeri itu akan menjadi sangat cemar? Namun engkau telah melakukan pelacuran dengan banyak kekasih, dan kembali kepada-Ku," firman TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Firman-Nya, "Kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi meninggalkan dia dan menjadi istri orang lain, akankah laki-laki itu kembali lagi kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah sangat najis? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepada-Ku?" demikianlah firman ALLAH.

AVB (2015)

Firman-Nya, “Kalau seorang lelaki menceraikan isterinya lalu perempuan itu pergi meninggalkannya lalu menjadi isteri orang lain, adakah lelaki itu akan kembali lagi kepada perempuan itu? Bukankah bumi itu sudah sangat najis? Engkau telah berzina dengan ramai kekasih, dan mahu kembali kepada-Ku?” demikianlah firman TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 3:1

Firman-Nya
<0559>
: "Jika
<02005>
seseorang
<0376>
menceraikan
<07971>
isterinya
<0802>
, lalu perempuan itu pergi
<01980>
dari padanya dan menjadi
<01961>
isteri orang
<0376>
lain
<0312>
, akan kembalikah
<07725>
laki-laki yang pertama kepada
<0413>
perempuan itu? Bukankah
<03808>
negeri
<0776>
itu
<01931>
sudah tetap cemar
<02610> <02610>
? Engkau
<0859>
telah berzinah
<02181>
dengan banyak
<07227>
kekasih
<07453>
, dan mau kembali
<07725>
kepada-Ku
<0413>
? demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
.

[<05750>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 3:1

Maka kata
<0559>
orang: Jikalau seorang laki
<0376>
sudah membuang
<07971>
bininya
<0802>
, dan setelah ditinggalkannya
<01980>
dia ia menjadi
<01961>
bini orang
<0376>
lain
<0312>
, adakah lakinya yang dahulu itu kembali
<07725>
kepadanya
<0413>
? bukankah
<03808>
negeri
<0776>
dinajiskan
<02610> <02610>
sangat oleh yang demikian? Maka sungguhpun engkau
<0859>
sudah berbuat zinah
<02181>
dengan banyak
<07227>
kendak, hendaklah juga engkau kembali
<07725>
kepada-Ku
<0413>
, demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<03068>
!
AYT ITL
“Jika
<02005>
seorang laki-laki
<0376>
menceraikan
<07971>
istrinya
<0802>
dan istrinya pergi
<01980>
darinya dan menjadi
<01961>
istri laki-laki
<0376>
lain
<0312>
, apakah laki-laki itu akan kembali
<07725>
kepadanya
<0413>
? Tidakkah
<03808>
negeri
<0776>
itu
<01931>
akan benar-benar tercemar
<02610> <02610>
? Kamu
<0859>
telah melacur
<02181>
dengan banyak
<07227>
kekasih
<07453>
, tetapi kamu ingin kembali
<07725>
kepada-Ku
<0413>
?” firman
<05002>
TUHAN
<03068>
.

[<0559> <0853> <0853> <05750>]
AVB ITL
Firman-Nya
<0559>
, “Kalau
<02005>
seorang lelaki
<0376>
menceraikan
<07971>
isterinya
<0802>
lalu perempuan itu pergi
<01980>
meninggalkannya lalu menjadi
<01961>
isteri orang
<0376>
lain
<0312>
, adakah lelaki itu akan kembali
<07725>
lagi
<05750>
kepada
<0413>
perempuan itu? Bukankah
<03808>
bumi
<0776>
itu
<01931>
sudah sangat najis
<02610> <02610>
? Engkau
<0859>
telah berzina
<02181>
dengan ramai
<07227>
kekasih
<07453>
, dan mahu kembali
<07725>
kepada-Ku
<0413>
?” demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <0853>]
HEBREW
hwhy
<03068>
Man
<05002>
yla
<0413>
bwsw
<07725>
Mybr
<07227>
Myer
<07453>
tynz
<02181>
taw
<0859>
ayhh
<01931>
Urah
<0776>
Pnxt
<02610>
Pwnx
<02610>
awlh
<03808>
dwe
<05750>
hyla
<0413>
bwsyh
<07725>
rxa
<0312>
syal
<0376>
htyhw
<01961>
wtam
<0853>
hklhw
<01980>
wtsa
<0802>
ta
<0853>
sya
<0376>
xlsy
<07971>
Nh
<02005>
rmal (3:1)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 3:1

Firman-Nya: "Jika seseorang menceraikan d  isterinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? e  Engkau telah berzinah 1  dengan banyak kekasih, f  dan mau kembali kepada-Ku? g  demikianlah firman TUHAN.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 3:1

Firman-Nya 1 : "Jika seseorang menceraikan isterinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalikah 4  laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri 2  itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah 3  dengan banyak kekasih, dan mau kembali 4  kepada-Ku? demikianlah firman TUHAN.

Catatan Full Life

Yer 3:1-5 1

Nas : Yer 3:1-5

Berpalingnya Yehuda kepada dewa-dewa lain itu sama dengan perzinaan rohani terhadap Tuhan; ketidaksetiaan ini sering kali terungkap dalam bentuk kebejatan yang jasmaniah bila umat itu terlibat dalam upacara pelacuran di kuil. Kendatipun firman Allah kepada mereka melalui hamba-Nya Yeremia, umat itu terus hidup dalam kejahatan mereka. PB sering kali memperingatkan terhadap penyembahan berhala dan ketunasusilaan, agar orang yang hidup di bawah perjanjian yang baru tidak mengulangi kesalahan mereka yang hidup di bawah perjanjian yang lama (bd. 1Kor 6:9-11).

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA