Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 6:39

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 6:39

Lalu berkatalah Gideon kepada Allah: "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata s  lagi, sekali ini saja; biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu: sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun."

AYT (2018)

Gideon berkata kepada Allah, “Jangan biarkan murka-Mu bangkit terhadap aku jika aku berkata sekali lagi: izinkanlah aku menguji satu kali lagi dengan guntingan bulu itu: biarlah yang kering hanya guntingan bulu itu, sedangkan di atas seluruh tanah itu tertimpa embun.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 6:39

Maka sembah Gideon kepada Allah: Jangan apalah murka-Mu berbangkit akan daku, biarlah sekali ini jua aku bersembah, biarlah sekali ini jua aku mencobanya dengan belulang ini; berilah kiranya sahaja belulang ini kekeringan dan air embun pada seluruh tanah itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 6:39

Lalu ia berkata kepada Allah, "Tuhan, janganlah kiranya marah kalau saya berbicara sekali lagi. Ijinkanlah saya membuat satu percobaan lagi dengan guntingan bulu domba ini. Tetapi kali ini hendaknya bulu domba ini saja yang tetap kering, sedangkan tanahnya menjadi basah."

MILT (2008)

Dan Gideon berkata kepada Allah Elohim 0430, "Janganlah murka-Mu bangkit terhadap aku, karena aku berkata hanya sekali ini. Biarlah aku mencoba sekali lagi dengan guntingan bulu itu, sekiranya tidak ada air pada guntingan bulu itu, tetapi ada embun di seluruh tanah sekitarnya."

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Gideon berkata kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu menyala atas aku. Biarkan aku berbicara sekali lagi saja. Izinkanlah aku membuat percobaan sekali lagi dengan guntingan bulu itu. Biarlah sekarang guntingan bulu itu saja yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun."

AVB (2015)

Gideon pun berkata kepada Allah, “Semoga tidak berbangkit kemurkaan-Mu terhadap aku apabila aku berkata sekali lagi sahaja; biarkanlah aku sekali lagi sahaja menguji bulu domba ini, kali ini semoga kekeringan hanya pada bulu domba ini sedangkan ada embun di atas seluruh tanah itu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 6:39

Lalu berkatalah
<0559>
Gideon
<01439>
kepada
<0413>
Allah
<0430>
: "Janganlah
<0408>
kiranya murka-Mu
<0639>
bangkit
<02734>
terhadap aku, apabila aku berkata
<01696>
lagi
<0389>
, sekali ini saja
<06471>
; biarkanlah
<04994>
aku satu kali
<06471>
lagi saja mengambil percobaan
<05254>
dengan guntingan bulu
<01492>
itu: sekiranya
<04994>
yang kering
<02721>
hanya
<0905>
guntingan bulu
<01492>
itu, dan di atas
<05921>
seluruh
<03605>
tanah
<0776>
itu ada
<01961>
embun
<02919>
."

[<07535> <01961> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 6:39

Maka sembah
<0559>
Gideon
<01439>
kepada
<0413>
Allah
<0430>
: Jangan
<0408>
apalah murka-Mu
<0639>
berbangkit
<02734>
akan daku, biarlah sekali
<06471>
ini jua
<0389>
aku bersembah
<01696>
, biarlah sekali
<06471>
ini jua
<07535>
aku mencobanya
<05254>
dengan belulang
<01492>
ini; berilah
<04994>
kiranya sahaja
<0905>
belulang
<01492>
ini kekeringan
<02721>
dan air embun
<02919>
pada seluruh
<03605>
tanah
<0776>
itu.
AYT ITL
Gideon
<01439>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Allah
<0430>
, “Jangan
<0408>
biarkan murka-Mu
<0639>
bangkit
<02734>
terhadap aku jika aku berkata
<01696>
sekali
<06471>
lagi
<0389>
: izinkanlah
<04994>
aku menguji
<05254>
satu kali
<06471>
lagi dengan guntingan bulu
<01492>
itu: biarlah
<04994>
yang kering
<02721>
hanya guntingan bulu
<01492>
itu, sedangkan
<0905>
di atas
<05921>
seluruh
<03605>
tanah
<0776>
itu tertimpa embun
<02919>
.”

[<00> <07535> <01961> <0413> <01961>]
AVB ITL
Gideon
<01439>
pun berkata
<0559>
kepada
<0413>
Allah
<0430>
, “Semoga tidak
<0408>
berbangkit
<02734>
kemurkaan-Mu
<0639>
terhadap aku apabila aku berkata
<01696>
sekali
<06471>
lagi
<0389>
sahaja; biarkanlah
<04994>
aku sekali
<06471>
lagi sahaja
<07535>
menguji
<05254>
bulu domba
<01492>
ini, kali ini semoga
<04994>
kekeringan
<02721>
hanya
<0905>
pada
<0413>
bulu domba
<01492>
ini sedangkan ada
<01961>
embun
<02919>
di atas
<05921>
seluruh
<03605>
tanah
<0776>
itu.”

[<00> <01961>]
HEBREW
lj
<02919>
hyhy
<01961>
Urah
<0776>
lk
<03605>
lew
<05921>
hdbl
<0905>
hzgh
<01492>
la
<0413>
brx
<02721>
an
<04994>
yhy
<01961>
hzgb
<01492>
Meph
<06471>
qr
<07535>
an
<04994>
hona
<05254>
Meph
<06471>
Ka
<0389>
hrbdaw
<01696>
yb
<0>
Kpa
<0639>
rxy
<02734>
la
<0408>
Myhlah
<0430>
la
<0413>
Nwedg
<01439>
rmayw (6:39)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 6:39

Lalu berkatalah Gideon kepada Allah: "Janganlah kiranya murka-Mu 1  bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja; biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu: sekiranya yang kering 2  hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun."

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA