Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 14:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 14:15

Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada isteri Simson: "Bujuklah z  suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu; kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. a  Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?"

AYT (2018)

Pada hari ketujuh, mereka berkata kepada istri Simson, “Bujuklah suamimu untuk memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada kami. Jika tidak, kami akan membakar engkau dan keluargamu dengan api. Apakah engkau mengundang kami untuk menjadikan kami miskin?”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 14:15

Hata, maka pada hari yang ketujuh kata mereka itu kepada bini Simson: Bujuklah kiranya engkau akan lakimu, supaya dikatakannya kepada kami arti penerka itu, asal jangan kami membakar habis engkau dan segala isi rumah bapamu dengan api, Iakah kamu sudah menjemput kami hendak mengambil harta kami atau tidak?

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 14:15

Jadi, pada hari keempat berkatalah mereka kepada istri Simson, "Kau harus membujuk suamimu supaya ia mau memberitahukan kepada kami arti teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau dengan seisi rumah ayahmu. Rupanya kau mengundang kami untuk menghabiskan harta kami!"

MILT (2008)

Dan terjadilah pada hari ketujuh, mereka berkata kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu, supaya dia memberitahukan kepada kami jawaban teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah kamu mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?"

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari ketujuh, berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya ia memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada kami. Jangan sampai engkau dan kaum keluargamu kami bakar habis. Apakah kamu mengundang kami untuk membuat kami miskin? Tidak, bukan?"

AVB (2015)

Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada isteri Simson, “Pujuklah suamimu agar dia memberitahu kami jawapan teka-teki itu; kalau tidak, kami akan membakar kamu berserta seisi rumah ayahmu. Adakah kamu mengundang kami untuk menjadikan kami papa? Tidak begitu, bukan?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 14:15

Pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
berkatalah
<0559>
mereka kepada isteri
<0802>
Simson
<08123>
: "Bujuklah
<06601>
suamimu
<0376>
, supaya diberitahukannya
<05046>
kepada kami jawab teka-teki
<02420>
itu; kalau tidak
<06435>
, kami akan membakar
<08313>
engkau beserta seisi rumah
<01004>
ayahmu
<01>
. Apakah engkau mengundang
<07121>
kami untuk membuat kami menjadi miskin
<03423>
? Tidak
<03808>
, bukan?"

[<01961> <0784>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 14:15

Hata
<01961>
, maka pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
kata
<0559>
mereka itu kepada bini
<0802>
Simson
<08123>
: Bujuklah
<06601>
kiranya engkau akan lakimu
<0376>
, supaya dikatakannya
<05046>
kepada kami arti penerka
<02420>
itu, asal jangan
<06435>
kami membakar
<08313>
habis engkau dan segala
<0853>
isi rumah
<01004>
bapamu
<01>
dengan api
<0784>
, Iakah kamu sudah menjemput
<07121>
kami hendak mengambil
<03423>
harta kami atau tidak
<03808>
?
AYT ITL
Pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
, mereka berkata
<0559>
kepada istri
<0802>
Simson
<08123>
, “Bujuklah
<06601>
suamimu
<0376>
untuk memberitahukan
<05046>
jawaban teka-teki
<02420>
itu kepada kami. Jika tidak
<06435>
, kami akan membakar
<08313>
engkau dan keluargamu
<01004> <01>
dengan api
<0784>
. Apakah engkau mengundang
<07121>
kami
<00>
untuk menjadikan
<03423> <0>
kami miskin
<0> <03423>
?”

[<01961> <0853> <00> <0853> <0853> <0853> <03808>]
HEBREW
alh
<03808>
wnl
<0>
Mtarq
<07121>
wnsrylh
<03423>
sab
<0784>
Kyba
<01>
tyb
<01004>
taw
<0853>
Ktwa
<0853>
Prvn
<08313>
Np
<06435>
hdyxh
<02420>
ta
<0853>
wnl
<0>
dgyw
<05046>
Ksya
<0376>
ta
<0853>
ytp
<06601>
Nwsms
<08123>
tsal
<0802>
wrmayw
<0559>
yeybsh
<07637>
Mwyb
<03117>
yhyw (14:15)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 14:15

Pada hari ketujuh 1  berkatalah mereka kepada isteri Simson: "Bujuklah 2  suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu; kalau tidak, kami akan membakar 3  engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin 4 ? Tidak, bukan?"

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA