Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 37:38

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 37:38

Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil j  Nisrokh, allahnya, maka Adramelekh dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. k  Kemudian Esarhadon, l  anaknya, menjadi raja m  menggantikan dia.

AYT (2018)

Pada suatu hari, sementara Sanherib menyembah di kuil Nisrokh, ilahnya, Adramelekh dan Sarezer, dua orang anaknya, membunuh dia dengan pedang, lalu melarikan diri ke Ararat. Kemudian, Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 37:38

Maka pada sekali peristiwa, tatkala ia menyembah sujud alam kuil Nisyrokh, berhalanya, dibunuh oleh Aderamelekh dan Syarezar, kedua puteranya, akan dia dengan pedang, lalu larilah keduanya berlepas dirinya ke tanah Ararat, maka Esar-Hadon, putera baginda, lalu naik raja akan gantinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 37:38

Pada suatu hari, ketika ia sedang beribadat di dalam kuil Dewa Nisrokh, ia dibunuh dengan pedang oleh Adramelekh dan Sarezer, putra-putranya. Sesudah itu mereka lari ke Ararat. Maka Esarhadon, putranya yang lain, menjadi raja menggantikan dia.

MILT (2008)

Dan terjadilah, ketika dia beribadah dalam kuil Nisrokh, allahnya ilahnya 0430, maka anak-anaknya: Adramelekh dan Sarezer membunuhnya dengan pedang. Lalu mereka melarikan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, memerintah menggantikannya.

Shellabear 2011 (2011)

Pada suatu hari, ketika ia sedang sujud menyembah di dalam kuil Nisrokh, dewanya, Adramelekh dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang lalu meluputkan diri ke Tanah Ararat. Maka Esarhadon, anaknya, naik takhta menggantikan dia.

AVB (2015)

Pada suatu hari, ketika dia sedang bersembahyang di dalam kuil Nisrokh, tuhannya, Adramelekh dan Sarezer, anak-anaknya, membunuhnya dengan pedang lalu mereka melarikan diri ke Tanah Ararat. Maka Esarhadon, anaknya, menaiki takhta menggantikannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 37:38

Pada suatu kali ketika ia
<01931>
sujud menyembah
<07812>
di dalam kuil
<01004>
Nisrokh
<05268>
, allahnya
<0430>
, maka Adramelekh
<0152>
dan Sarezer
<08272>
, anak-anaknya
<01121>
, membunuh
<05221>
dia dengan pedang
<02719>
, dan mereka
<01992>
meloloskan diri
<04422>
ke tanah
<0776>
Ararat
<0780>
. Kemudian Esarhadon
<0634>
, anaknya
<01121>
, menjadi raja
<04427>
menggantikan
<08478>
dia.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 37:38

Maka pada sekali peristiwa
<01961>
, tatkala ia
<01931>
menyembah sujud
<07812>
alam kuil
<01004>
Nisyrokh
<05268>
, berhalanya
<0430>
, dibunuh
<05221>
oleh Aderamelekh
<0152>
dan Syarezar
<08272>
, kedua puteranya
<01121>
, akan dia dengan pedang
<02719>
, lalu larilah
<04422>
keduanya
<01992>
berlepas dirinya
<04422>
ke tanah
<0776>
Ararat
<0780>
, maka Esar-Hadon
<0634>
, putera
<01121>
baginda, lalu naik raja
<04427>
akan gantinya
<08478>
.
AYT ITL
Pada
<01961>
suatu hari, sementara Sanherib menyembah
<07812>
di kuil
<01004>
Nisrokh
<05268>
, ilahnya
<0430>
, Adramelekh
<0152>
dan Sarezer
<08272>
, dua orang anaknya
<01121>
, membunuh
<05221>
dia dengan pedang
<02719>
, lalu melarikan diri
<04422>
ke
<0776>
Ararat
<0780>
. Kemudian, Esarhadon
<0634>
, anaknya
<01121>
, menjadi raja
<04427>
menggantikan
<08478>
dia
<00>
.

[<01931> <01992> <00>]
AVB ITL
Pada suatu hari, ketika
<01961>
dia
<01931>
sedang bersembahyang
<07812>
di dalam kuil
<01004>
Nisrokh
<05268>
, tuhannya
<0430>
, Adramelekh
<0152>
dan Sarezer
<08272>
, anak-anaknya
<01121>
, membunuhnya
<05221>
dengan pedang
<02719>
lalu mereka
<01992>
melarikan diri
<04422>
ke Tanah
<0776>
Ararat
<0780>
. Maka Esarhadon
<0634>
, anaknya
<01121>
, menaiki takhta
<04427>
menggantikannya
<08478>
.

[<00> <00>]
HEBREW
o
wytxt
<08478>
wnb
<01121>
Ndx
<0634>
roa
<0>
Klmyw
<04427>
jrra
<0780>
Ura
<0776>
wjlmn
<04422>
hmhw
<01992>
brxb
<02719>
whkh
<05221>
wynb
<01121>
ruarvw
<08272>
Klmrdaw
<0152>
wyhla
<0430>
Kron
<05268>
tyb
<01004>
hwxtsm
<07812>
awh
<01931>
yhyw (37:38)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 37:38

Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrokh, allahnya 1 , maka Adramelekh dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat 2 . Kemudian Esarhadon 3 , anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA