Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 12:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 12:6

maka mereka berkata kepadanya: "Coba katakan dahulu: syibolet." Jika ia berkata: sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim empat puluh dua ribu orang.

AYT (2018)

mereka berkata kepadanya, “Coba katakan, ‘syibolet.’” Jika dia berkata, “sibolet,” dia tidak mengucapkannya dengan benar sehingga mereka akan menyembelihnya di dekat tempat penyeberangan Sungai Yordan itu. Pada waktu itu, empat puluh dua ribu orang Efraim tewas.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 12:6

lalu kata mereka itu kepadanya: Coba kaukatakan: Syibolet; maka jikalau katanya: Sibolet, dan tiada dapat dibunyikannya betul, maka ditangkap mereka itu akan dia, dibunuhnya akan dia pada pangkalan tambang Yarden, sehingga pada masa itu matilah dari pada Efrayim empat puluh dua ribu orang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 12:6

mereka menyuruh dia mengucapkan kata "Syibolet". Ia akan mengatakan "Sibolet" karena tidak dapat mengucapkan kata itu dengan tepat. Lalu mereka akan menangkapnya dan membunuhnya di salah satu tempat penyeberangan itu. Maka terbunuhlah 42.000 orang Efraim pada waktu itu.

MILT (2008)

maka mereka akan berkata kepadanya, "Coba katakan: "shibolet," dan dia berkata, "sibolet", jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat. Maka mereka menangkap ia dan membunuhnya dekat tempat-tempat penyeberangan Yordan itu. Pada waktu itu empat puluh dua ribu orang dari suku Efraim tewas.

Shellabear 2011 (2011)

maka mereka berkata kepadanya, "Coba ucapkan, Syibolet. Jika ia mengucapkan, "Sibolet," karena ia tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya di tempat penyeberangan Sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah empat puluh dua ribu orang Efraim.

AVB (2015)

lalu mereka berkata kepadanya, “Cuba sebut dahulu, ‘Syibolet.’ ”Jika dia berkata, ‘Sibolet’ iaitu tidak mampu mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan membunuhnya dekat tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan itu. Maka tewaslah empat puluh dua ribu orang daripada suku Efraim.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 12:6

maka mereka berkata
<0559>
kepadanya: "Coba
<04994>
katakan
<0559>
dahulu: syibolet
<07641>
." Jika ia berkata
<0559>
: sibolet
<05451>
, jadi tidak
<03808>
dapat
<03559>
mengucapkannya
<01696>
dengan tepat
<03651>
, maka mereka menangkap
<0270>
dia dan menyembelihnya
<07819>
dekat
<0413>
tempat-tempat penyeberangan
<04569>
sungai Yordan
<03383>
itu. Pada waktu
<06256>
itu
<01931>
tewaslah
<05307>
dari suku Efraim
<0669>
empat puluh
<0705>
dua
<08147>
ribu
<0505>
orang.
TL ITL ©

SABDAweb Hak 12:6

lalu kata
<0559>
mereka itu kepadanya: Coba
<04994>
kaukatakan
<0559>
: Syibolet
<07641>
; maka jikalau katanya
<0559>
: Sibolet
<05451>
, dan tiada
<03808>
dapat dibunyikannya
<03559>
betul, maka ditangkap
<0270>
mereka itu akan dia, dibunuhnya
<07819>
akan dia pada
<0413>
pangkalan tambang
<04569>
Yarden
<03383>
, sehingga pada masa
<06256>
itu matilah
<05307>
dari pada Efrayim
<0669>
empat puluh
<0705>
dua
<08147>
ribu
<0505>
orang.
AYT ITL
mereka berkata
<0559>
kepadanya, “Coba
<04994>
katakan
<0559>
, ‘syibolet
<07641>
.’” Jika dia berkata
<0559>
, “sibolet
<05451>
,” dia tidak
<03808>
mengucapkannya
<01696>
dengan benar
<03651>
sehingga mereka akan menyembelihnya
<07819>
di dekat
<0413>
tempat penyeberangan
<04569>
Sungai Yordan
<03383>
itu. Pada waktu
<06256>
itu
<01931>
, empat puluh
<0705>
dua
<08147>
ribu
<0505>
orang Efraim
<0669>
tewas
<05307>
.

[<00> <03559> <0270> <0853>]
AVB ITL
lalu mereka berkata
<0559>
kepadanya, “Cuba sebut dahulu, ‘Syibolet.’”Jika
<07641>
dia berkata
<0559>
, ‘Sibolet
<05451>
’ iaitu tidak
<03808>
mampu
<03559>
mengucapkannya
<01696>
dengan tepat
<03651>
, maka mereka menangkap
<0270>
dia dan membunuhnya
<07819>
dekat
<0413>
tempat-tempat penyeberangan
<04569>
Sungai Yordan
<03383>
itu. Maka tewaslah
<05307>
empat puluh
<0705>
dua
<08147>
ribu
<0505>
orang daripada suku Efraim
<0669>
.

[<00> <0559> <04994> <0853> <06256> <01931>]
HEBREW
Pla
<0505>
Mynsw
<08147>
Myebra
<0705>
Myrpam
<0669>
ayhh
<01931>
teb
<06256>
lpyw
<05307>
Ndryh
<03383>
twrbem
<04569>
la
<0413>
whwjxsyw
<07819>
wtwa
<0853>
wzxayw
<0270>
Nk
<03651>
rbdl
<01696>
Nyky
<03559>
alw
<03808>
tlbo
<05451>
rmayw
<0559>
tlbs
<07641>
an
<04994>
rma
<0559>
wl
<0>
wrmayw (12:6)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 12:6

maka mereka berkata 1  kepadanya: "Coba katakan 1  dahulu: syibolet 1  2 ." Jika ia berkata 1 : sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah 3  dari suku Efraim empat puluh 4  dua ribu orang.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA