Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 47:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 47:4

Lagi kata mereka kepada Firaun: "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, k  sebab tidak ada lagi padang rumput l  untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan; m  maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. n "

AYT (2018)

Mereka berkata kepada Firaun, “Kami datang ke tanah ini untuk tinggal sementara karena tidak ada padang rumput bagi hamba-hambamu ini untuk kawanan kambing domba kami, sebab kelaparan di tanah Kanaan sangatlah hebat. Sekarang, kami memohon, izinkanlah hamba-hambamu ini tinggal di tanah Gosyen.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 47:4

Dan lagipula sembah mereka itu kepada Firaun: Adapun patik ini datang ke mari hendak menumpang dalam negeri ini bagaikan orang dagang, karena tiadalah bagi patik tempat hendak memeliharakan kawan kambing patik, sebab besarlah bala kelaparan di negeri Kanaan itu; maka sekarang tuanku beri apalah izin akan patik tinggal di negeri Gosyen.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 47:4

Kami datang untuk tinggal di negeri ini, karena di tanah Kanaan kelaparan sangat hebatnya, sehingga tidak ada rumput lagi untuk kawanan kambing domba kami. Izinkanlah kami tinggal di daerah Gosyen."

TSI (2014)

Negeri Kanaan sedang dilanda kekeringan. Kami kesulitan menggembalakan kawanan ternak. Karena itu, bila Baginda berkenan, kami mohon agar diizinkan menggembalakan kawanan ternak kami di Gosyen dan menetap untuk sementara waktu di situ.”

MILT (2008)

Dan mereka berkata kepada Firaun, "Kami datang untuk menumpang di negeri ini, karena tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan domba yang hamba-hambamu miliki, karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan; dan sekarang kami mohon perkenankanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen."

Shellabear 2011 (2011)

Kata mereka pula kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai pendatang, karena bencana kelaparan di Tanah Kanaan itu begitu hebat sehingga tidak ada lagi padang rumput bagi kawanan kambing domba hamba-hambamu ini. Sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini tinggal di Tanah Gosyen."

AVB (2015)

Kata mereka pula kepada Firaun, “Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai pendatang, kerana bencana kebuluran di Tanah Kanaan itu begitu hebat sehingga tidak ada lagi padang rumput bagi kawanan domba hamba-hambamu ini. Sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini tinggal di Tanah Gosyen.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 47:4

Lagi kata
<0559>
mereka kepada
<0413>
Firaun
<06547>
: "Kami datang
<0935>
untuk tinggal
<01481>
di negeri
<0776>
ini sebagai orang asing, sebab
<03588>
tidak ada
<0369>
lagi padang rumput
<04829>
untuk kumpulan ternak
<06629>
hamba-hambamu
<05650>
ini, karena
<03588>
hebat
<03515>
kelaparan
<07458>
itu di tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
; maka sekarang
<06258>
, izinkanlah
<04994>
hamba-hambamu
<05650>
ini menetap
<03427>
di tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
."

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 47:4

Dan lagipula sembah
<0559>
mereka itu kepada
<0413>
Firaun
<06547>
: Adapun patik ini datang
<0935>
ke mari hendak menumpang
<01481>
dalam negeri
<0776>
ini bagaikan orang dagang, karena
<03588>
tiadalah
<0369>
bagi patik tempat hendak memeliharakan
<04829>
kawan kambing
<06629>
patik
<05650>
, sebab
<03588>
besarlah
<03515>
bala kelaparan
<07458>
di negeri
<0776>
Kanaan
<03667>
itu; maka sekarang
<06258>
tuanku beri apalah
<04994>
izin akan patik
<05650>
tinggal
<03427>
di negeri
<0776>
Gosyen
<01657>
.
AYT ITL
Mereka berkata
<0559>
kepada
<0413>
Firaun
<06547>
, “Kami datang
<0935>
ke tanah
<0776>
ini untuk tinggal
<01481>
sementara karena
<03588>
tidak
<0369>
ada padang rumput
<04829>
bagi hamba-hambamu
<05650>
ini untuk kawanan kambing domba
<06629>
kami, sebab
<03588>
kelaparan
<07458>
di tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
sangatlah hebat
<03515>
. Sekarang
<06258>
, kami memohon, izinkanlah
<04994>
hamba-hambamu
<05650>
ini tinggal
<03427>
di tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
.”

[<0834>]
AVB ITL
Kata
<0559>
mereka pula kepada
<0413>
Firaun
<06547>
, “Kami datang
<0935>
untuk tinggal
<01481> <0>
di negeri
<0776>
ini sebagai pendatang
<0> <01481>
, kerana
<03588>
bencana kebuluran
<07458>
di Tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
itu begitu hebat
<03515>
sehingga
<03588>
tidak ada lagi
<0369>
padang rumput
<04829>
bagi kawanan domba
<06629>
hamba-hambamu
<05650>
ini. Sekarang
<06258>
, izinkanlah
<04994>
hamba-hambamu
<05650>
ini tinggal
<03427>
di Tanah
<0776>
Gosyen
<01657>
.”

[<0834>]
HEBREW
Nsg
<01657>
Urab
<0776>
Kydbe
<05650>
an
<04994>
wbsy
<03427>
htew
<06258>
Nenk
<03667>
Urab
<0776>
berh
<07458>
dbk
<03515>
yk
<03588>
Kydbel
<05650>
rsa
<0834>
Naul
<06629>
herm
<04829>
Nya
<0369>
yk
<03588>
wnab
<0935>
Urab
<0776>
rwgl
<01481>
herp
<06547>
la
<0413>
wrmayw (47:4)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 47:4

Lagi kata mereka kepada Firaun: "Kami datang untuk tinggal 1  di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu 3  ini, karena hebat kelaparan 2  itu di tanah Kanaan; maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu 3  ini menetap di tanah Gosyen."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA