Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 33:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 33:10

Tetapi kata Yakub: "Janganlah kiranya demikian; jikalau aku telah mendapat kasihmu, o  terimalah persembahanku p  ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, q  dan engkaupun berkenan r  menyambut aku.

AYT (2018)

Yakub berkata, “Tidak! Aku mohon, jika pada saat ini aku memperoleh kemurahan di matamu, terimalah hadiah dari tanganku ini. Sebab, aku telah melihat wajahmu bagaikan aku telah melihat wajah Allah, dan engkau berkenan kepadaku.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 33:10

Maka sahut Yakub: Janganlah kiranya demikian, tegal sekarang hamba sudah mendapat kasihan dari pada tuan, hendaklah tuan terima juga hadiah ini dari pada tangan hamba, karena adapun hamba melihat muka tuan itu serasa hamba melihat wajah Allah, serta tuanpun berkenan akan hamba.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 33:10

Kata Yakub, "Jangan! Jika saya telah menyenangkan hati Abang, terimalah persembahan saya ini. Bagiku, melihat wajah Abang sama dengan melihat wajah Allah, karena Abang begitu ramah kepada saya.

TSI (2014)

Tetapi jawab Yakub, “Jangan! Kalau memang Tuan sudah berbaik hati dan mau menerima aku kembali, mohon terimalah pemberianku. Aku sangat senang melihat wajah Tuan lagi, rasanya seperti sedang melihat wajah Allah.

MILT (2008)

Tetapi Yakub berkata, "Aku mohon tidak demikian, jika sekarang aku telah mendapat belas kasihan di matamu, maka engkau akan menerima pemberian dari tanganku, karena aku telah melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah Elohim 0430, dan engkau telah berkenan kepadaku.

Shellabear 2011 (2011)

Kata Yakub, "Kumohon janganlah demikian. Jika Tuan memang berkenan pada hamba, terimalah persembahan dari tangan hamba ini, karena bagi hamba melihat wajah Tuan saja serasa melihat wajah Allah. Tuan telah menyambut aku dengan baik.

AVB (2015)

Kata Yakub, “Kuminta janganlah demikian. Jika tuan memang berkenan kepada hamba, terimalah persembahan daripada tangan hamba ini, kerana bagi hamba melihat wajah tuan sahaja rasanya seperti melihat wajah Allah. Tuan telah menyambut aku dengan baik.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 33:10

Tetapi kata
<0559>
Yakub
<03290>
: "Janganlah
<0408>
kiranya
<04994>
demikian; jikalau
<0518>
aku telah mendapat
<04672>
kasihmu
<05869> <02580>
, terimalah
<03947>
persembahanku
<04503>
ini dari tanganku
<03027>
, karena
<05921> <03588>
memang
<03651>
melihat
<07200>
mukamu
<06440>
adalah bagiku serasa melihat
<07200>
wajah
<06440>
Allah
<0430>
, dan engkaupun berkenan menyambut
<07521>
aku.

[<04994>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 33:10

Maka sahut
<0559>
Yakub
<03290>
: Janganlah
<0408>
kiranya
<04994>
demikian, tegal
<0518>
sekarang
<04994>
hamba sudah mendapat
<04672>
kasihan
<02580>
dari pada tuan, hendaklah tuan terima
<03947>
juga hadiah
<04503>
ini dari pada tangan
<03027>
hamba, karena
<03588>
adapun hamba melihat
<07200>
muka
<06440>
tuan itu serasa
<03651>
hamba melihat
<07200>
wajah
<06440>
Allah
<0430>
, serta tuanpun berkenan
<07521>
akan hamba.
AYT ITL
Yakub
<03290>
berkata
<0559>
, “Tidak
<0408>
! Aku mohon
<04994>
, jika
<0518>
pada saat ini aku
<04994>
memperoleh
<04672>
kemurahan
<02580>
di matamu
<05869>
, terimalah
<03947>
hadiah
<04503>
dari tanganku
<03027>
ini. Sebab
<03588>
, aku telah melihat
<07200>
wajahmu
<06440>
bagaikan aku telah melihat
<07200>
wajah
<06440>
Allah
<0430>
, dan engkau berkenan
<07521>
kepadaku.

[<05921> <03651>]
AVB ITL
Kata
<0559>
Yakub
<03290>
, “Kuminta
<04994>
janganlah
<0408>
demikian. Jika
<0518>
tuan memang berkenan
<04672> <02580> <05869>
kepada hamba, terimalah
<03947>
persembahan
<04503>
daripada tangan
<03027>
hamba ini, kerana
<03588>
bagi
<05921>
hamba melihat
<07200>
wajah
<06440>
tuan sahaja rasanya seperti
<03651>
melihat
<07200>
wajah
<06440>
Allah
<0430>
. Tuan telah menyambut
<07521> <0>
aku dengan baik
<0> <07521>
.

[<04994>]
HEBREW
ynurtw
<07521>
Myhla
<0430>
ynp
<06440>
tark
<07200>
Kynp
<06440>
ytyar
<07200>
Nk
<03651>
le
<05921>
yk
<03588>
ydym
<03027>
ytxnm
<04503>
txqlw
<03947>
Kynyeb
<05869>
Nx
<02580>
ytaum
<04672>
an
<04994>
Ma
<0518>
an
<04994>
la
<0408>
bqey
<03290>
rmayw (33:10)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 33:10

Tetapi kata Yakub: "Janganlah kiranya demikian; jikalau aku telah mendapat 1  kasihmu, terimalah 2  persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat 3  mukamu adalah bagiku serasa melihat 3  wajah Allah, dan engkaupun berkenan menyambut aku.

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA