Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 31:42

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya Allah ayahku, l  Allah Abraham m  dan Yang Disegani oleh Ishak n  tidak menyertai aku, o  tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku p  telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan q  tadi malam."

AYT (2018)

Seandainya Allah ayahku, yaitu Allah Abraham, Yang Ditakuti oleh Ishak, tidak menyertaiku, tentu engkau sudah membiarkanku pergi dengan tangan kosong. Allah telah memperhatikan kesusahan dan kerja keras tanganku sehingga Dia menegurmu tadi malam.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 31:42

Jikalau kiranya Allah bapaku, yaitu Allah Ibrahim dan yang kehormatan Ishak itu, tiada menyertai akan daku, niscaya sekarang engkau melepaskan daku pergi dengan hampa juga. Bahwa telah ditilik Allah akan dukacitaku dan akan kelelahan kedua belah tanganku ini, maka Ialah yang telah menegurkan dikau malam tadi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya saya tidak dilindungi oleh Allah leluhur saya, yaitu Allah yang dipuja oleh Abraham dan Ishak, maka Paman pasti sudah menyuruh saya pergi dengan tangan kosong. Tetapi Allah telah memperhatikan kesusahan saya dan pekerjaan yang telah saya lakukan, dan tadi malam Ia telah memberikan keputusan-Nya."

TSI (2014)

Kalau bukan karena Allah nenek moyangku, yaitu Allah yang disembah Abraham dan Isak, yang menyertai aku, tentulah Paman sudah menyuruh aku pergi dengan tangan kosong! Namun, Allah melihat bahwa aku sudah bekerja keras dan Paman terus membuatku menderita. Itulah sebabnya tadi malam Dia menegur Paman dan hal itu menunjukkan bahwa Pamanlah yang salah!”

MILT (2008)

Seandainya Allah Elohim 0430 ayahku, Allah Elohim 0430 Abraham dan Yang Ditakuti oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong. Allah Elohim 0430 telah memerhatikan kesengsaraanku dan jerih payah tanganku dan Dia telah menjatuhkan putusan tadi malam."

Shellabear 2011 (2011)

Kalau Tuhan, yang disembah kakekku Ibrahim dan Yang Dijunjung Tinggi oleh Ishak tidak menyertaiku, tentulah sekarang Paman melepas aku pergi dengan tangan hampa. Akan tetapi, Allah telah memperhatikan kesusahanku serta jerih lelahku, maka Ia menegur Paman semalam."

AVB (2015)

Kalau Allah ayahku, Allah Abraham dan Yang Dijunjung Tinggi oleh Ishak tidak menyertaiku, tentulah sekarang pak cik melepaskan aku pergi dengan tangan kosong. Akan tetapi, Allah melihat betapa aku teraniaya serta jerih lelahku, maka Dia menegur pak cik semalam.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya
<03884>
Allah
<0430>
ayahku
<01>
, Allah
<0430>
Abraham
<085>
dan Yang Disegani
<06343>
oleh Ishak
<03327>
tidak menyertai
<01961>
aku, tentulah
<03588>
engkau sekarang
<06258>
membiarkan aku pergi
<07971>
dengan tangan hampa
<07387>
; tetapi kesengsaraanku
<06040>
dan jerih payahku
<03709> <03018>
telah diperhatikan
<07200>
Allah
<0430>
dan Ia telah menjatuhkan putusan
<03198>
tadi malam
<0570>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 31:42

Jikalau kiranya
<03884>
Allah
<0430>
bapaku
<01>
, yaitu Allah
<0430>
Ibrahim
<085>
dan yang kehormatan
<06343>
Ishak
<03327>
itu, tiada menyertai
<01961>
akan daku, niscaya
<03588>
sekarang
<06258>
engkau melepaskan
<07971>
daku pergi
<07971>
dengan hampa
<07387>
juga. Bahwa telah ditilik
<07200>
Allah
<0430>
akan dukacitaku
<06040>
dan akan kelelahan
<03018>
kedua belah tanganku
<03709>
ini, maka Ialah yang telah menegurkan
<03198>
dikau malam tadi
<0570>
.
AYT ITL
Seandainya
<03884> <0>
Allah
<0430>
ayahku
<01>
, yaitu Allah
<0430>
Abraham
<085>
, Yang Ditakuti
<06343>
oleh Ishak
<03327>
, tidak
<0> <03884>
menyertaiku
<01961>
, tentu
<03588>
engkau sudah membiarkanku
<06258>
pergi
<07971>
dengan tangan kosong
<07387>
. Allah
<0430>
telah memperhatikan
<07200>
kesusahan
<06040>
dan kerja keras
<03018>
tanganku
<03709>
sehingga Dia menegurmu
<03198>
tadi malam
<0570>
.”

[<00> <0853> <0853>]
AVB ITL
Kalau
<03884> <0>
Allah
<0430>
ayahku
<01>
, Allah
<0430>
Abraham
<085>
dan Yang Dijunjung Tinggi
<06343>
oleh Ishak
<03327>
tidak
<0> <03884>
menyertaiku
<01961>
, tentulah
<03588>
sekarang
<06258>
pak cik melepaskan
<07971> <0>
aku pergi
<0> <07971>
dengan tangan kosong
<07387>
. Akan tetapi, Allah
<0430>
melihat
<07200>
betapa aku teraniaya
<06040>
serta jerih lelahku
<03018>
, maka Dia menegur
<03198>
pak cik semalam
<0570>
.”

[<00> <0853> <0853> <03709>]
HEBREW
sma
<0570>
xkwyw
<03198>
Myhla
<0430>
har
<07200>
ypk
<03709>
eygy
<03018>
taw
<0853>
yyne
<06040>
ta
<0853>
yntxls
<07971>
Mqyr
<07387>
hte
<06258>
yk
<03588>
yl
<0>
hyh
<01961>
qxuy
<03327>
dxpw
<06343>
Mhrba
<085>
yhla
<0430>
yba
<01>
yhla
<0430>
ylwl (31:42)
<03884>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 31:42

Seandainya 1  Allah ayahku, Allah Abraham dan Yang Disegani 2  oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan 3  Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam."

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA