Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 24:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 24:8

Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu v  kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana. w "

AYT (2018)

Namun, kalau perempuan itu tidak ikut denganmu, kamu bebas dari sumpah ini, hanya jangan kaubawa anakku kembali ke sana.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 24:8

Maka jikalau kiranya perempuan itu tiada mau mengikut akan dikau, maka lepaslah engkau dari pada sumpahku ini: Hubaya-hubaya janganlah engkau bawakan anakku pergi pula ke sana.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 24:8

Tetapi jika gadis itu tidak mau ikut dengan engkau, maka engkau bebas dari sumpah ini. Bagaimanapun juga, jangan kaubawa anakku itu ke sana."

TSI (2014)

Namun, kalau gadis itu tidak mau ikut denganmu, maka kamu bebas dari sumpahmu ini. Yang jelas, janganlah membawa anakku kembali ke sana.”

MILT (2008)

Dan jika wanita itu tidak bersedia untuk pergi mengikutimu, maka engkau akan bebas dari sumpahku ini. Hanya saja, janganlah engkau membawa kembali anak laki-lakiku ke sana."

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya, jangan kaubawa anakku kembali ke sana."

AVB (2015)

Akan tetapi, jika perempuan itu tidak mahu mengikut kamu, maka bebaslah kamu daripada sumpahmu kepadaku. Hanya, jangan kaubawa anakku kembali ke sana.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 24:8

Tetapi jika
<0518>
perempuan
<0802>
itu tidak
<03808>
mau
<014>
mengikuti
<0310> <01980>
engkau, maka lepaslah
<05352>
engkau dari sumpahmu
<07621>
kepadaku ini
<02063>
; hanya
<07535>
saja, janganlah
<03808>
anakku
<01121>
itu kaubawa kembali
<07725>
ke sana
<08033>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 24:8

Maka jikalau
<0518>
kiranya perempuan
<0802>
itu tiada
<03808>
mau
<014>
mengikut
<0310>
akan dikau, maka lepaslah
<05352>
engkau dari pada sumpahku
<07621>
ini
<02063>
: Hubaya-hubaya
<07535>
janganlah
<03808>
engkau bawakan anakku
<01121>
pergi pula
<07725>
ke sana
<08033>
.
AYT ITL
Namun, kalau
<0518>
perempuan
<0802>
itu tidak
<03808>
ikut
<01980> <0310>
denganmu, kamu bebas dari
<05352>
sumpah
<07621>
ini
<02063>
, hanya
<07535>
jangan
<03808>
kaubawa
<07725> <0>
anakku
<01121>
kembali
<0> <07725>
ke sana
<08033>
.”

[<014> <0853>]
AVB ITL
Akan tetapi, jika
<0518>
perempuan
<0802>
itu tidak
<03808>
mahu
<014>
mengikut
<01980> <0310>
kamu, maka bebaslah
<05352>
kamu daripada sumpahmu
<07621>
kepadaku. Hanya
<07535>
, jangan
<03808>
kaubawa
<07725> <0>
anakku
<01121>
kembali
<0> <07725>
ke sana
<08033>
.”

[<02063> <0853>]
HEBREW
hms
<08033>
bst
<07725>
al
<03808>
ynb
<01121>
ta
<0853>
qr
<07535>
taz
<02063>
ytebsm
<07621>
tyqnw
<05352>
Kyrxa
<0310>
tkll
<01980>
hsah
<0802>
hbat
<014>
al
<03808>
Maw (24:8)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 24:8

Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau 1 , maka lepaslah 1  engkau dari sumpahmu kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali 2  ke sana."

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA