Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 47:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:12

Pada kedua tepi sungai r  itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya s  tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus t  itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. u "

AYT (2018)

Pada tepi-tepi sungai, di satu sisi dan di sisi yang lain, akan tumbuh semua jenis pohon untuk menjadi makanan. Daun-daunnya tidak akan layu atau buah-buahnya tidak akan habis. Akan tetapi, pohon-pohon itu akan menghasilkan buah segar setiap bulan karena air untuk mereka mengalir dari tempat kudus, dan buahnya akan menjadi makanan, dan daunnya akan menjadi obat.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 47:12

Dan pada tepi sungai pada tebingnya kiri kanan akan tumbuh pelbagai pokok buah-buah yang daunnya tiada akan layu dan buah-buahnyapun tiada akan kurang, pada tiap-tiap bulan berbuah-buah baharu; sebab airnya selalu mengalir dari dalam tempat yang suci, maka buah-buahnya akan makanan dan daun-daunnya akan obat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 47:12

Di sepanjang kedua tepi sungai itu tumbuh segala macam pohon buah-buahan. Daun pohon itu tidak pernah layu, dan buah-buahnya tidak pernah habis. Pohon-pohon itu akan menghasilkan buah-buahan yang baru setiap bulan, sebab air yang mengairinya mengalir dari Rumah TUHAN. Buah-buahnya menjadi makanan dan daun-daunnya berguna untuk obat."

MILT (2008)

Dan semua pohon sumber makanan akan tumbuh di kedua tepi sungai itu, daun-daunnya tidak akan layu, dan buah-buahnya tidak akan gagal; pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya, karena airnya keluar dari tempat kudus. Dan buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi obat."

Shellabear 2011 (2011)

Di kedua belah tepian sungai itu akan tumbuh berbagai pohon buah-buahan. Daunnya tidak akan layu dan buahnya tidak akan habis. Tiap bulan pohon-pohon itu akan mengeluarkan buah baru sebab air yang mengalir dari tempat suci mengairi mereka. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi obat."

AVB (2015)

Di kedua-dua belah tepian sungai itu akan tumbuh berbagai-bagai pokok buah-buahan. Daunnya tidak akan layu dan buahnya tidak akan habis. Tiap-tiap bulan pokok-pokok itu akan mengeluarkan buah baru kerana air yang mengalir dari tempat suci mengairi mereka. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi ubat.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 47:12

Pada
<05921>
kedua tepi
<08193>
sungai
<05158>
itu tumbuh
<05927>
bermacam-macam
<03605>
pohon
<06086>
buah-buahan
<03978>
, yang daunnya
<05929>
tidak
<03808>
layu
<05034>
dan buahnya
<06529>
tidak
<03808>
habis-habis
<08552>
; tiap bulan
<02320>
ada lagi buahnya yang baru
<01069>
, sebab
<03588>
pohon-pohon
<01992>
itu mendapat
<03318>
air
<04325>
dari
<04480>
tempat kudus
<04720>
itu. Buahnya
<06529>
menjadi
<01961>
makanan
<03978>
dan daunnya
<05929>
menjadi obat
<08644>
."

[<05921> <02088> <02088>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 47:12

Dan pada tepi
<05921>
sungai
<05158>
pada
<05921>
tebingnya
<08193>
kiri
<02088>
kanan
<02088>
akan tumbuh
<05927>
pelbagai
<03605>
pokok buah-buah
<06086>
yang daunnya
<05929>
tiada
<03808>
akan layu
<05034>
dan buah-buahnyapun
<06529>
tiada
<03808>
akan kurang
<08552>
, pada tiap-tiap bulan
<02320>
berbuah-buah baharu
<01069>
; sebab
<03588>
airnya
<04325>
selalu mengalir
<01961> <03318>
dari
<04480>
dalam tempat yang suci
<04720>
, maka buah-buahnya
<06529>
akan makanan
<03978>
dan daun-daunnya
<05929>
akan obat
<08644>
.
AYT ITL
Pada
<05921>
tepi-tepi
<08193>
sungai
<05158>
, di satu sisi
<02088>
dan di sisi yang lain
<02088>
, akan tumbuh
<05927>
semua
<03605>
jenis pohon
<06086>
untuk menjadi makanan
<03978>
. Daun-daunnya
<05929>
tidak
<03808>
akan layu
<05034>
atau buah-buahnya
<06529>
tidak
<03808>
akan habis
<08552>
. Akan tetapi, pohon-pohon itu akan menghasilkan buah segar
<01069>
setiap bulan
<02320>
karena
<03588>
air
<04325>
untuk mereka
<01992>
mengalir
<03318>
dari
<04480>
tempat kudus
<04720>
, dan buahnya
<06529>
akan menjadi
<01961>
makanan
<03978>
, dan daunnya
<05929>
akan menjadi obat
<08644>
.”

[<05921> <00>]
AVB ITL
Di
<05921>
kedua-dua
<02088> <02088>
belah tepian
<08193>
sungai
<05158>
itu akan tumbuh
<05927>
berbagai-bagai
<03605>
pokok
<06086>
buah-buahan
<03978>
. Daunnya
<05929>
tidak
<03808>
akan layu
<05034>
dan buahnya
<06529>
tidak
<03808>
akan habis
<08552>
. Tiap-tiap bulan
<02320>
pokok-pokok itu akan mengeluarkan buah baru
<01069>
kerana
<03588>
air
<04325>
yang mengalir
<03318>
dari
<04480>
tempat suci
<04720>
mengairi mereka. Buahnya
<06529>
akan menjadi
<01961>
makanan
<03978>
dan daunnya
<05929>
menjadi ubat
<08644>
.’

[<05921> <01992> <00>]
HEBREW
o
hpwrtl
<08644>
whlew
<05929>
lkaml
<03978>
wyrp
<06529>
*hyhw {wyhw}
<01961>
Myauwy
<03318>
hmh
<01992>
sdqmh
<04720>
Nm
<04480>
wymym
<04325>
yk
<03588>
rkby
<01069>
wysdxl
<02320>
wyrp
<06529>
Mty
<08552>
alw
<03808>
whle
<05929>
lwby
<05034>
al
<03808>
lkam
<03978>
Ue
<06086>
lk
<03605>
hzmw
<02088>
hzm
<02088>
wtpv
<08193>
le
<05921>
hley
<05927>
lxnh
<05158>
lew (47:12)
<05921>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:12

Pada kedua tepi sungai r  itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya s  tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus t  itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. u "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:12

Pada kedua tepi sungai 1  itu tumbuh 2  bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya 3  tidak layu dan buahnya 4  tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon 4  itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya 3  menjadi obat."

Catatan Full Life

Yeh 47:1-12 1

Nas : Yeh 47:1-12

Dalam penglihatan ini, Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari Bait Suci. Sementara mengalir, sungai ini makin dalam dan lebar (ayat Yeh 47:2-5), memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya (ayat Yeh 47:9-12). Sungai ini mengalir ke Laut Mati dan menghilangkan unsur kematiannya (ayat Yeh 47:8-9). Tujuan sungai ini ialah membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Allah bagi negeri itu dan penduduknya (ayat Yeh 47:12).

  1. 1) Sungai ini mirip dengan sungai yang mengalir dari Taman Eden (Kej 2:8-10) dan sungai air kehidupan di Yerusalem Baru (Wahy 22:1-2; bd. Za 14:8), yang mengalir dari takhta Allah.
  2. 2) Sungai ini juga mirip dengan sungai yang disebutkan oleh Yesus, "Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup" (Yoh 7:38). "Air hidup" ini ialah Roh Kudus dan berkat-berkat hidup yang dibawa-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA