Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 38:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 38:8

Sesudah waktu yang lama n  sekali engkau akan mendapat perintah; pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa o  di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa ke luar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram. p 

AYT (2018)

Setelah beberapa waktu lamanya, kamu akan diberi perintah. Pada tahun-tahun berikutnya, kamu akan pergi ke negeri yang dipulihkan dari pedang, yang penduduknya dikumpulkan dari banyak bangsa ke gunung-gunung Israel, yang telah menjadi reruntuhan terus-menerus, tetapi penduduknya dibawa keluar dari bangsa-bangsa itu, dan mereka semua akan hidup dengan aman.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 38:8

Beberapa berapa masa dahulu engkau dipanggil dan pada tahun yang kemudian engkau akan datang ke dalam negeri yang sudah dikembalikan dari pada pedang dan yang sudah dihimpunkan dari pada segala bangsa, dan kepada pegunungan Israel yang sudah lama dijadikan suatu kerusakan; mereka itu sekalian dihantar keluar dari pada segala bangsa, lalu duduk di sana dengan selamat sentosa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 38:8

Beberapa tahun lagi dia akan Kuperintahkan untuk menyerbu sebuah negeri dengan penduduk yang telah dikumpulkan kembali dari antara banyak bangsa dan yang kemudian diam di negeri itu dengan tentram. Gog akan menduduki gunung-gunung Israel yang telah lama sepi dan penuh puing-puing, tetapi yang sekarang didiami oleh rakyat yang hidup dengan damai.

MILT (2008)

Sesudah berhari-hari engkau akan dikunjungi. Dan sesudah bertahun-tahun, engkau akan masuk ke sebuah negeri yang telah berbalik dari pedang itu, yang dikumpulkan dari banyak bangsa di atas gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan, tetapi dia telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semua akan tinggal dengan aman.

Shellabear 2011 (2011)

Lama setelah itu engkau akan dikerahkan. Pada tahun-tahun akhir zaman engkau akan datang ke negeri yang telah dipulihkan dari pedang, yaitu negeri yang penduduknya dikumpulkan dari antara banyak bangsa di atas gunung-gunung Israil yang telah lama jadi reruntuhan. Mereka semua dibawa keluar dari antara bangsa-bangsa dan tinggal dengan aman.

AVB (2015)

Lama setelah itu engkau akan dikerahkan. Pada tahun-tahun akhir zaman engkau akan datang ke negeri yang telah dipulihkan daripada pedang, iaitu negeri yang penduduknya dikumpulkan daripada kalangan banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama jadi reruntuhan. Mereka semua dibawa keluar daripada kalangan bangsa dan tinggal dengan aman.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 38:8

Sesudah waktu
<03117>
yang lama sekali
<07227>
engkau akan mendapat perintah
<06485>
; pada hari
<08141>
yang terkemudian
<0319>
engkau akan datang
<0935>
di
<0413>
sebuah negeri
<0776>
yang dibangun kembali
<07725>
sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa
<05971>
yang dikumpul
<06908>
dari tengah-tengah banyak
<07227>
bangsa di atas
<05921>
gunung-gunung
<02022>
Israel
<03478>
yang
<0834>
telah lama
<08548>
menjadi
<01961>
reruntuhan
<02723>
. Bangsa
<05971>
ini
<01931>
telah dibawa ke luar
<03318>
dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya
<03605>
diam
<03427>
dengan aman tenteram
<0983>
.

[<02719>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 38:8

Beberapa berapa
<07227>
masa
<03117>
dahulu engkau dipanggil
<06485>
dan pada tahun
<08141>
yang kemudian
<0319>
engkau akan datang
<0935>
ke
<0413>
dalam negeri
<0776>
yang sudah dikembalikan
<07725>
dari pada pedang
<02719>
dan yang sudah dihimpunkan
<06908>
dari pada segala
<07227>
bangsa
<05971>
, dan kepada
<05921>
pegunungan
<02022>
Israel
<03478>
yang
<0834>
sudah lama
<08548>
dijadikan
<01961>
suatu kerusakan
<02723>
; mereka
<01931>
itu sekalian
<03605>
dihantar keluar
<03318>
dari pada segala bangsa
<05971>
, lalu duduk
<03427>
di sana dengan selamat sentosa
<0983>
.
AYT ITL
Setelah beberapa waktu
<03117>
lamanya
<07227>
, kamu akan diberi perintah
<06485>
. Pada tahun-tahun
<08141>
berikutnya
<0319>
, kamu akan pergi
<0935>
ke
<0413>
negeri
<0776>
yang dipulihkan
<07725>
dari pedang
<02719>
, yang penduduknya dikumpulkan
<06908>
dari banyak
<07227>
bangsa
<05971>
ke
<05921>
gunung-gunung
<02022>
Israel
<03478>
, yang
<0834>
telah menjadi
<01961>
reruntuhan
<02723>
terus-menerus
<08548>
, tetapi penduduknya dibawa keluar
<03318>
dari bangsa-bangsa
<05971>
itu
<01931>
, dan mereka semua
<03605>
akan hidup
<03427>
dengan aman
<0983>
.
AVB ITL
Lama
<03117> <07227>
setelah itu engkau akan dikerahkan
<06485>
. Pada tahun-tahun
<08141>
akhir zaman
<0319>
engkau akan datang
<0935>
ke
<0413>
negeri
<0776>
yang telah dipulihkan
<07725>
daripada pedang
<02719>
, iaitu negeri yang penduduknya dikumpulkan
<06908>
daripada kalangan banyak
<07227>
bangsa
<05971>
di atas
<05921>
gunung-gunung
<02022>
Israel
<03478>
yang
<0834>
telah lama
<08548>
jadi
<01961>
reruntuhan
<02723>
. Mereka semua
<03605>
dibawa keluar
<03318>
daripada kalangan bangsa
<05971>
dan tinggal
<03427>
dengan aman
<0983>
.

[<01931>]
HEBREW
Mlk
<03605>
xjbl
<0983>
wbsyw
<03427>
hauwh
<03318>
Mymem
<05971>
ayhw
<01931>
dymt
<08548>
hbrxl
<02723>
wyh
<01961>
rsa
<0834>
larvy
<03478>
yrh
<02022>
le
<05921>
Mybr
<07227>
Mymem
<05971>
tubqm
<06908>
brxm
<02719>
tbbwsm
<07725>
Ura
<0776>
la
<0413>
awbt
<0935>
Mynsh
<08141>
tyrxab
<0319>
dqpt
<06485>
Mybr
<07227>
Mymym (38:8)
<03117>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 38:8

Sesudah waktu yang lama n  sekali engkau akan mendapat perintah; pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa o  di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa ke luar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram. p 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 38:8

Sesudah waktu 1  yang lama sekali 1  engkau akan mendapat perintah 2 ; pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri 3  yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak 1  bangsa di atas gunung-gunung 4  Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa ke luar 5  dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam 6  dengan aman tenteram.

Catatan Full Life

Yeh 38:1-23 1

Nas : Yeh 38:1-23

Di dalam pasal ini Yehezkiel menggambarkan suatu persekutuan antar bangsa yang akan mengadakan serangan akhir atas Israel setelah pemulihan mereka ke negeri asalnya, dalam usaha untuk memusnahkan bangsa itu dan menduduki negeri mereka. Pemimpin persekutuan ini dinamakan Gog. Tetapi, pada akhirnya, persekutuan penyerbu ini tidak akan berhasil; mereka akan dikalahkan oleh Allah sendiri.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA