Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 18:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 18:14

Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia: "Apakah ini yang kaulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?"

AYT (2018)

Ketika ayah mertua Musa melihat semua yang dilakukannya terhadap bangsa itu, dia bertanya, “Apakah yang telah kamu lakukan terhadap bangsa ini? Mengapa kamu sendiri yang duduk sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di hadapanmu dari pagi sampai sore?”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 18:14

Setelah dilihat oleh mentua Musa akan segala kelakuannya dengan orang banyak itu, maka katanya: Apakah ini yang kaubuat akan orang banyak itu? Mengapa engkau duduk seorang orang dan mereka itu sekalian berdiri di hadapanmu dari pagi sampai petang!

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 18:14

Ketika Yitro melihat semua yang harus dikerjakan Musa, ia bertanya, "Apa saja yang harus kaukerjakan untuk bangsa ini? Haruskah semua ini kaukerjakan sendirian, sehingga untuk minta nasihatmu saja, orang-orang itu mesti berdiri di sini dari pagi sampai malam?"

TSI (2014)

Saat Yitro melihat semua yang Musa lakukan, dia berkata, “Apa yang sedang kamu kerjakan untuk umatmu? Mengapa hanya kamu sendiri yang duduk mengadili, sementara mereka semua berdiri di sekelilingmu dari pagi sampai petang?”

MILT (2008)

Dan ayah mertua Musa melihat semua yang sedang ia perbuat terhadap umat itu, lalu berkatalah dia, "Apakah ini, yang sedang engkau perbuat terhadap umat itu? Mengapa engkau sendiri saja yang duduk, sedangkan seluruh umat itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?"

Shellabear 2011 (2011)

Ketika mertua Musa melihat semua yang dilakukan Musa terhadap bangsa itu, berkatalah ia, "Apa yang kaulakukan terhadap bangsa ini? Mengapa engkau sendiri saja yang duduk mengadili, sementara seluruh bangsa itu berdiri di hadapanmu dari pagi sampai petang?"

AVB (2015)

Ketika mertua Musa melihat semua pekerjaan Musa atas umat itu, berkatalah dia, “Apakah yang kaulakukan terhadap umat ini? Mengapakah engkau sendiri sahaja yang menjadi hakim sementara seluruh umat itu berdiri di hadapanmu dari pagi sampai petang?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 18:14

Ketika mertua
<02859>
Musa
<04872>
melihat
<07200>
segala
<03605>
yang
<0834>
dilakukannya
<06213>
kepada bangsa
<05971>
itu
<01931>
, berkatalah
<0559>
ia: "Apakah
<04100>
ini
<02088>
yang
<0834>
kaulakukan
<06213>
kepada bangsa
<05971>
itu? Mengapakah
<04069>
engkau
<0859>
seorang diri saja yang duduk
<03427>
, sedang
<0910>
seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
itu berdiri
<05324>
di depanmu
<05921>
dari
<04480>
pagi
<01242>
sampai
<05704>
petang
<06153>
?"

[<01697> <0859>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 18:14

Setelah dilihat
<07200>
oleh mentua
<02859>
Musa
<04872>
akan
<0834>
segala
<03605>
kelakuannya
<06213>
dengan
<01931>
orang banyak
<05971>
itu, maka katanya
<0559>
: Apakah
<04100>
ini
<02088> <01697>
yang
<0834>
kaubuat
<06213> <0859>
akan orang banyak
<05971>
itu? Mengapa
<04069>
engkau
<0859>
duduk
<03427>
seorang orang
<0910>
dan mereka
<05971>
itu sekalian
<03605>
berdiri
<05324>
di hadapanmu
<05921>
dari
<04480>
pagi
<01242>
sampai
<05704>
petang
<06153>
!
AYT ITL
Ketika ayah mertua
<02859>
Musa
<04872>
melihat
<07200>
semua
<03605>
yang
<0834>
dilakukannya
<06213>
terhadap bangsa
<05971>
itu, dia
<01931>
bertanya
<0559>
, “Apakah
<04100>
yang
<0834>
telah kamu
<0859>
lakukan
<06213>
terhadap bangsa
<05971>
ini? Mengapa
<04069>
kamu
<0859>
sendiri
<0910>
yang duduk
<03427>
sedangkan seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
itu berdiri
<05324>
di
<05921>
hadapanmu dari
<04480>
pagi
<01242>
sampai
<05704>
sore
<06153>
?”

[<0853> <01697> <02088>]
AVB ITL
Ketika mertua
<02859>
Musa
<04872>
melihat
<07200>
semua
<03605>
pekerjaan
<06213>
Musa atas umat
<05971>
itu, berkatalah
<0559>
dia, “Apakah
<04100>
yang
<0834>
kaulakukan
<06213>
terhadap umat
<05971>
ini? Mengapakah
<04069>
engkau
<0859>
sendiri sahaja
<0910>
yang menjadi hakim sementara
<03427>
seluruh
<03605>
umat
<05971>
itu berdiri
<05324>
di hadapanmu
<05921>
dari
<04480>
pagi
<01242>
sampai
<05704>
petang
<06153>
?”

[<0853> <0834> <01931> <01697> <02088> <0859>]
HEBREW
bre
<06153>
de
<05704>
rqb
<01242>
Nm
<04480>
Kyle
<05921>
bun
<05324>
Meh
<05971>
lkw
<03605>
Kdbl
<0910>
bswy
<03427>
hta
<0859>
ewdm
<04069>
Mel
<05971>
hve
<06213>
hta
<0859>
rsa
<0834>
hzh
<02088>
rbdh
<01697>
hm
<04100>
rmayw
<0559>
Mel
<05971>
hve
<06213>
awh
<01931>
rsa
<0834>
lk
<03605>
ta
<0853>
hsm
<04872>
Ntx
<02859>
aryw (18:14)
<07200>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 18:14

Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia: "Apakah ini yang kaulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?"

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA