Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 3:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 3:9

Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka; maka hamba akan menimbang perak sepuluh ribu talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, k  supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja."

AYT (2018)

Jika raja berkenan, biarlah surat perintah ditulis untuk membinasakan mereka dan aku akan membayar sepuluh ribu talenta perak ke tangan orang-orang yang akan melakukan tugas ini supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja.”

TL (1954) ©

SABDAweb Est 3:9

Jikalau kiranya berkenan kepada tuanku, baiklah diberi surat titah supaya mereka itu ditumpas, maka patikpun akan menimbang selaksa talenta perak kepada tangan orang yang punya pekerjaan membawa masuk dia ke dalam khazanah tuanku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 3:9

Kalau Baginda tidak keberatan, hendaknya dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Dan kalau Baginda mau menerima usul hamba, hamba pasti akan dapat memasukkan lebih dari 340.000 kilogram perak ke dalam kas Baginda."

TSI (2014)

Kalau Tuanku tidak keberatan, mohon keluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Dan kalau Tuanku Raja mau menerima usulan ini, maka hambamu ini akan memberikan 340.000 kilogram perak untuk masuk ke dalam kas kerajaan.”

MILT (2008)

Jika hal itu berkenan kepada raja, hendaklah surat perintah ditulis untuk membinasakan mereka. Dan aku akan mengupah mereka yang akan melakukan tugas ini sepuluh ribu talenta perak supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja."

Shellabear 2011 (2011)

Jikalau baik menurut Raja, biarlah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Hamba akan membayarkan sepuluh ribu talenta perak kepada para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan Raja."

AVB (2015)

Dengan perkenan tuanku, biarlah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Hamba akan membayar sepuluh ribu talenta perak untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan Raja untuk dibayar kepada para pegawai yang menjalankan tugas yang berkenaan.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 3:9

Jikalau
<0518>
baik
<02895> <00>
pada
<05921>
pemandangan
<00> <02895>
raja
<04428>
, hendaklah dikeluarkan
<03789>
surat titah untuk membinasakan
<06>
mereka; maka hamba akan menimbang
<08254>
perak
<03701>
sepuluh
<06235>
ribu
<0505>
talenta
<03603>
dan menyerahkannya
<06213>
kepada
<05921>
tangan
<03027>
para pejabat yang bersangkutan
<04399>
, supaya mereka memasukkannya
<0935>
ke dalam
<0413>
perbendaharaan
<01595>
raja
<04428>
."
TL ITL ©

SABDAweb Est 3:9

Jikalau
<0518>
kiranya berkenan kepada tuanku
<04428>
, baiklah
<02895>
diberi surat titah
<03789>
supaya mereka itu ditumpas
<06>
, maka patikpun akan menimbang
<08254>
selaksa
<0505> <06235>
talenta
<03603>
perak
<03701>
kepada
<05921>
tangan
<03027>
orang yang punya pekerjaan
<04399>
membawa masuk
<0935>
dia ke
<0413>
dalam khazanah
<01595>
tuanku
<04428>
.
AYT ITL
Jika
<0518>
raja
<04428>
berkenan
<02895>
, biarlah surat perintah ditulis
<03789>
untuk membinasakan
<06>
mereka dan aku akan membayar
<08254>
sepuluh
<06235>
ribu
<0505>
talenta
<03603>
perak
<03701>
ke
<05921>
tangan
<03027>
orang-orang yang akan melakukan
<06213>
tugas
<04399>
ini supaya mereka memasukkannya ke
<0413>
dalam perbendaharaan
<01595>
raja
<04428>
.”

[<05921> <0935>]
AVB ITL
Dengan
<05921>
perkenan
<02895>
tuanku
<04428>
, biarlah dikeluarkan surat
<03789>
perintah untuk membinasakan
<06>
mereka. Hamba akan membayar
<08254>
sepuluh
<06235>
ribu
<0505>
talenta
<03603>
perak
<03701>
untuk dimasukkan
<0935>
ke dalam
<0413>
perbendaharaan
<01595>
Raja
<04428>
untuk dibayar kepada
<05921>
para pegawai yang menjalankan
<06213>
tugas
<04399>
yang berkenaan.”

[<0518> <03027>]
HEBREW
Klmh
<04428>
yzng
<01595>
la
<0413>
aybhl
<0935>
hkalmh
<04399>
yve
<06213>
ydy
<03027>
le
<05921>
lwqsa
<08254>
Pok
<03701>
rkk
<03603>
Mypla
<0505>
trvew
<06235>
Mdbal
<06>
btky
<03789>
bwj
<02895>
Klmh
<04428>
le
<05921>
Ma (3:9)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 3:9

Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan 1  mereka; maka hamba akan menimbang perak sepuluh ribu 2  talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja."

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA