Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 8:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 8:19

serta berkata: "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus."

AYT (2018)

dengan berkata, “Berikan juga kepadaku kuasa ini supaya setiap orang yang kepadanya aku menumpangkan tanganku akan menerima Roh Kudus.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 8:19

serta berkata, "Berilah kiranya aku juga kuasa itu, supaya ke atas barangsiapa yang aku letakkan tanganku, ialah beroleh Rohulkudus."

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 8:19

lalu berkata, "Berilah kepada saya kuasa itu juga supaya kalau tangan saya diletakkan pada siapa saja, orang itu akan menerima Roh Allah."

TSI (2014)

Katanya, “Berikanlah kuasa itu kepada saya juga, supaya ketika saya meletakkan kedua tangan saya pada seseorang, orang itu akan menerima Roh Kudus.”

TSI3 (2014)

dengan berkata, “Berikanlah kuasa itu kepada saya juga, supaya ketika saya meletakkan kedua tangan saya pada seseorang, orang itu akan menerima Roh Kudus.”

MILT (2008)

seraya mengatakan, "Berikanlah kepadaku juga otoritas itu, supaya ke atas siapa pun aku menumpangkan tangan, dia dapat menerima Roh Kudus."

Shellabear 2011 (2011)

Ia berkata, "Berilah kepadaku wewenang itu juga, supaya kalau aku meletakkan tanganku ke atas seseorang, orang itu pun menerima Ruh Allah."

AVB (2015)

sambil berkata, “Berilah aku kuasa itu juga, supaya sesiapa yang kuletakkan tangan atasnya akan menerima Roh Kudus.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 8:19

serta berkata
<3004>
: "Berikanlah
<1325>
juga kepadaku
<2504>
kuasa
<1849>
itu
<3778>
, supaya
<2443>
jika
<1437>
aku menumpangkan
<2007>
tanganku
<5495>
di atas seseorang, ia boleh menerima
<2983>
Roh
<4151>
Kudus
<40>
."

[<3739>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 8:19

serta berkata
<3004>
, "Berilah
<1325>
kiranya aku
<2504>
juga kuasa
<1849>
itu
<3778>
, supaya
<2443>
ke atas barangsiapa
<3739> <1437>
yang aku letakkan
<2007>
tanganku
<5495>
, ialah beroleh
<2983>
Rohulkudus
<40>
."
AYT ITL
dengan berkata
<3004>
, "Berikan
<1325>
juga
<2504>
kepadaku kuasa
<1849>
ini
<3778>
supaya
<2443>
setiap orang yang kepadanya aku menumpangkan
<2007>
tanganku
<5495>
akan menerima
<2983>
Roh
<4151>
Kudus
<40>
."

[<3739> <1437>]
AVB ITL
sambil berkata
<3004>
, “Berilah
<1325>
aku kuasa
<1849>
itu
<3778>
juga, supaya
<2443>
sesiapa
<1437>
yang
<3739>
kuletakkan
<2007>
tangan
<5495>
atasnya akan menerima
<2983>
Roh
<4151>
Kudus
<40>
.”

[<2504>]
GREEK
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
dote
<1325> (5628)
V-2AAM-2P
kamoi
<2504>
P-1DS-C
thn
<3588>
T-ASF
exousian
<1849>
N-ASF
tauthn
<3778>
D-ASF
ina
<2443>
CONJ
w
<3739>
R-DSM
ean
<1437>
COND
epiyw
<2007> (5632)
V-2AAS-1S
tav
<3588>
T-APF
ceirav
<5495>
N-APF
lambanh
<2983> (5725)
V-PAS-3S
pneuma
<4151>
N-ASN
agion
<40>
A-ASN
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kis 8:19

serta berkata: "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 8:19

1 serta berkata: "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus."

Catatan Full Life

Kis 8:5-24 1

Nas : Kis 8:5-24

Perhatikan urutan peristiwa dalam kisah pencurahan Roh atas orang percaya di Samaria.

 1. 1) Filipus memberitakan Injil Kerajaan dan Allah meneguhkan Firman-Nya dengan tanda-tanda yang ajaib (ayat Kis 8:5-7).
 2. 2) Banyak orang Samaria menerima Firman Allah (ayat Kis 8:14), percaya kepada Yesus (ayat Kis 8:12), disembuhkan dan dilepaskan dari kuasa-kuasa kejahatan (ayat Kis 8:7), lalu dibaptis dalam air (ayat Kis 8:12-13). Dengan demikian, mereka mengalami keselamatan, karya pembaharuan Roh Kudus dan kuasa kerajaan Allah

  (lihat cat. --> Kis 8:12).

  [atau ref. Kis 8:12]

 3. 3) Akan tetapi, Roh Kudus "belum turun di atas seorang pun di antara mereka" setelah mereka bertobat dan dibaptis (ayat Kis 8:16).
 4. 4) Beberapa hari setelah pertobatan orang Samaria, Petrus dan Yohanes tiba di Samaria dan berdoa supaya mereka beroleh Roh Kudus (ayat Kis 8:14-15). Jelas adalah selang waktu di antara saat mereka bertobat dan saat mereka menerima baptisan dalam Roh Kudus (ayat Kis 8:16-17; bd. Kis 2:4). Dengan kata lain, penerimaan Roh oleh orang Samaria mengikuti pola pengalaman para murid pada hari Pentakosta

  (lihat art. PEMBAHARUAN PARA MURID; dan

  lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS).

 5. 5) Penerimaan Roh Kudus seharusnya disertai suatu penyataan lahiriah, yaitu berbicara dengan bahasa roh dan bernubuat

  (lihat cat. --> Kis 8:18).

  [atau ref. Kis 8:18]

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA