Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 21:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 21:14

Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya; tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang; tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. y "

AYT (2018)

Jika kamu tidak suka lagi kepadanya, biarkanlah dia pergi sesuka hatinya. Kamu tidak boleh menjualnya demi uang. Kamu tidak boleh menganggapnya budak karena kamu telah merendahkannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 21:14

Maka sesungguhnya jikalau kiranya tiada lagi engkau berkenan akan dia, tak akan jangan engkau melepaskan dia pergi merdeka seturut kehendak hatinya, tetapi tak boleh engkau menjual dia atau berbuat akan dia seperti akan sahaya, setelah sudah engkau berbinikan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 21:14

Kalau di kemudian hari engkau tidak menginginkan dia lagi, engkau boleh menyuruh dia pergi dengan bebas. Ia tak boleh kauperlakukan sebagai budak atau kaujual, karena ia telah kaupaksa bersetubuh dengan engkau."

MILT (2008)

Dan akan terjadi apabila engkau tidak menyukainya lagi, maka engkau harus membiarkan dia pergi atas kehendaknya. Dan engkau tidak boleh menjualnya untuk bayaran perak, engkau tidak boleh memperlakukan dia sebagai budak, karena engkau telah merendahkan dia."

Shellabear 2011 (2011)

Nanti, jika engkau tidak menyukainya lagi, biarkanlah dia pergi sesuka hatinya. Jangan sekali-kali menjual dia demi uang, dan jangan perlakukan dia seperti hamba, sebab engkau telah merendahkannya.

AVB (2015)

Pada kemudian hari, jika kamu tidak menyukainya lagi, biarkanlah dia pergi sesuka hatinya. Jangan sekali-kali menjualnya demi wang, dan jangan layan dia seperti hamba, kerana kamu telah pun mengaibkannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 21:14

Apabila
<0518>
engkau tidak
<03808>
suka
<02654>
lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan
<07971> <00>
dia pergi
<00> <07971>
sesuka hatinya
<05315>
; tidak
<03808>
boleh sekali-kali
<04376> <00> <04376> <00>
engkau menjual
<00> <04376> <00> <04376>
dia dengan bayaran uang
<03701>
; tidak
<03808>
boleh engkau memperlakukan
<06014> <00>
dia sebagai budak
<00> <06014>
, sebab
<0834> <08478>
engkau telah memaksa
<06031>
dia."

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 21:14

Maka sesungguhnya
<01961>
jikalau
<0518>
kiranya tiada
<03808>
lagi engkau berkenan
<02654>
akan dia, tak akan jangan engkau melepaskan dia pergi merdeka
<07971>
seturut kehendak hatinya
<05315>
, tetapi tak boleh
<03808>
engkau menjual
<04376>
dia atau
<03808>
berbuat
<06014>
akan dia seperti
<08478>
akan sahaya, setelah sudah engkau berbinikan
<06031>
dia.
AYT ITL
Jika
<0518>
kamu tidak
<03808>
suka
<02654>
lagi kepadanya
<00>
, biarkanlah
<07971>
dia pergi sesuka hatinya
<05315>
. Kamu tidak
<03808>
boleh menjualnya
<04376> <04376>
demi uang
<03701>
. Kamu tidak
<03808>
boleh menganggapnya budak
<06014>
karena
<08478>
kamu telah
<0834>
merendahkannya.

[<01961> <00> <06031> <00>]
HEBREW
o
htyne
<06031>
rsa
<0834>
txt
<08478>
hb
<0>
rmett
<06014>
al
<03808>
Pokb
<03701>
hnrkmt
<04376>
al
<03808>
rkmw
<04376>
hspnl
<05315>
htxlsw
<07971>
hb
<0>
tupx
<02654>
al
<03808>
Ma
<0518>
hyhw (21:14)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 21:14

Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan 1  dia pergi 1  sesuka hatinya; tidak boleh sekali-kali engkau menjual 1  dia dengan bayaran uang; tidak boleh engkau memperlakukan 1  dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa 2  dia."

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA